Osvoboďte se od negativních vzorců a přesvědčení (rozhovor o EFT terapii s V. Kubíkovou)

Kubikova scaled e1618305876361

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zpracujme negativní emoce a jako vedlejší efekt se mohou zmírnit nebo dokonce vymizet i fyzické problémy těla. EFT (Emotinal Freedom Techniques = techniky emoční svobody) vychází z teorie, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Uzdravení je naopak doprovázeno již zmíněnou emoční svobodou a pocity klidu a míru. Já sám jsem při absolvování této terapie vypil velké množství vody, zatímco se mé tělo uvolňovalo a zbavovalo napětí. O EFT terapii si dnes pro Celostní medicínu povídám s certifikovanou terapeutkou této metody Veronikou Kubíkovou.

V čem je, Veroniko, EFT terapie jiná oproti jiným terapiím a v čem jsou její největší přínosy?

Z pohledu klasické terapie se EFT terapie liší velmi výrazně, a to hlavně z důvodu, že se nejedná pouze o povídání a rozebírání situace s terapeutem, ale rovnou přes techniku řešíme emoční bloky. Když ji ale naopak srovnám s jinými druhy terapií, které pracují také s energetickými odbloky, princip je v podstatě stejný. 

Používáš termín energetická psychologie. Na jakém principu EFT vlastně funguje?

EFT pracuje s energetickým systémem člověka tak, aby se energie v těle dala zpět do harmonie. Jde o to, že jakmile zažíváme nějakou emočně náročnou situaci, tak často vznikne někde v těle energetická blokáda. EFT propojuje tradiční znalosti čínské medicíny a neurolingvistického programování. V praxi to vypadá tak, že fyzicky ťukáme na zakončení meridiánů a do toho používáme určité slovní fráze. Skrze tento proces odblokujeme emoční blok, který mohl na dráze meridiánů vzniknout.

Jde spíše o prevenci, nebo se pomocí EFT mohou řešit i vážnější (zdravotní) problémy?

Spíše jde o aktuální problém, co člověk řeší. Například se nachází v nějaké situaci, která ho emočně zatěžuje. V této době řeším nejvíce strachy a obavy. Dále také často řešíme emociální reakce na konkrétní situace, které se dějí. Takže nejčastější emoce, které nás omezují jsou vztek, lítost, bezmoc, nejistota, zklamání, rezignace či sebelítost.

S čím konkrétně se tedy klienti na Tebe obracejí nejčastěji?

Většinou jde o určitou ztuhlost. Často přicházejí s nějakou emoční nestabilitou, ale během terapie se ukáže, kde je problém v těle uložen. Třeba strachy se ukládají převážně v oblasti ledvin, takže během práce se stává, že člověk cítí různé tlaky či píchání v té dané oblasti. S procesem EFT odchází pak samozřejmě i tyto fyzické projevy. Když si někdo toho na sebe nakládá opravdu hodně, projeví se to často bolestí zad. Člověk, který se nevěří chodí často nahrbený dopředu. Všechno se vším souvisí.

Jak ses k EFT dostala a povíš nějakou zajímavost ze své praxe?

K EFT jsem se dostala – samozřejmě jak jinak – než přes práci na sobě. Když jsem před deseti lety na sobě začínala pracovat s terapeuty přes aplikovanou kineziologii, asi by mě nenapadlo, že jednou budu dělat něco podobného. Terapeutický výcvik EFT mi přišel do života určitými synchronicitami v roce 2013. Věděla jsem, že je to ta správná cesta, neboť jsem vnímala, že se nejedná o žádnou čáry máry ezoterickou cestu, ale o praktikování neurolingvistických technik. Když jsem si úspěšně prošla výcvikem a pročistila si tak spoustu oblastí svého života, začala jsem pracovat také s jinými lidmi.

A historku prozradím, ale nevím, zda je úplně legrační, ale každopádně je autentická z mého života. Asi dva měsíce po terapeutickém kurzu jsem seděla v mém novém bytě a najednou se mi odhalilo staré přesvědčení z dětství. Znělo: „Jsem k ničemu.“ Tohle přesvědčení jsem opravdu nechtěla, a tak jsem ho začala přes EFT techniku neutralizovat. Když už jsem necítila žádnou emoční odezvu spojenou s tímto přesvědčením, nastavila jsem si nové pozitivní přesvědčení: „Dokážu cokoliv.“ Šla jsem spát a ráno jsem se cítila jako naprosto nový člověk. Měla jsem v sobě tolik tvůrčí energie, že jsem si během jednoho týdne zařídila kancelář na Praze 1, vytvořila si webové stránky, logo a začala se naplno realizovat.

Slyšel jsem, že EFT kombinuješ i používáním tzv. „kvantové vlny“. Jak si to máme představit?

Kvantová vlna je v podstatě vyslání jednoduchého záměru skrze propojení dvou bodů na těle. Teoreticky se to obtížně vysvětluje, protože jde o akci, která se ve hmotě realizuje postupně, s určitým zpožděním. Kdybych to měla říct jednoduše, tak jde o potvrzení pozitivního záměru, který kvantovou vlnou nastavujeme do podvědomí.

Posílání kvantových vln je pro mě při EFT spíše takový doplněk, ale zároveň důležité potvrzení při nastavování pozitivních přesvědčení. Když se tedy s klientem dostaneme do fáze, že jsme došli k pozitivnímu nastavení, tak mu toto natavením posilním ještě na dálku posláním kvantové vlny. Tak většinou činím až po terapii, neboť mi to zabere už jen pár minut času. Na samotné čištění podvědomých bloků se mi ale více hodí právě technika EFT. Je to více uchopitelné i pro převážně racionálně uvažující lidi.

Co nebo kdo Tě ještě inspiruje? 

Obecně mě hodně inspirují poznatky z kvantové fyziky, a to převážně to, jak je uplatňovat v praxi v každodenním životě. Nejsem žádná odbornice na tento obor, ale praktikantka, která hned vše zkouší na sobě. Na druhou stranu mám hodně OPEN MIND a při terapiích se nechávám vést intuicí a přijímám inspiraci ze Zdroje tak, jak je v dané chvíli nejlepší pro člověka, se kterým pracuji. Otázky a odpovědi mi chodí během terapie vlastně tak nějak samy. Tudíž největší inspirací je mi samotné Bytí v přítomném okamžiku.

Jak se vlastně v dnešní době hodit do klidu a do pohody? (Dá se k tomu použít samotná EFT? Respektive, pokud se ji klient naučí/absolvuje pár sezení, tak je schopen si pomoci sám přímo při nějaké stresové situaci a zátěži?

Ano, přesně tak. Proto i upřednostňuji setkání online, protože během terapie se člověk naučí i samotný základ EFT techniky. Když tedy ve svém životě zažívá nějaké nečekané emoce a vzpomene si na tuto techniku, může si ty emoce v ten daný moment tímto zklidnit.

Veroniko, vím o Tobě, že jsi vizionář. Jak vlastně vidíš budoucnost lidstva (a planety)? 

Nevidím ji růžově, ale ani černě. Vidím ji spíše nově a jsem hluboce přesvědčena, že se celá aktuální nejistá situace přeskládá do lepší podoby, než byla původně. Věřím v to, že to náročné je tu pro náš růst a všechno má své řešení. Každému se otevírají témata, které je připravený si zpracovat.

Moc Ti děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.

Webová stránka Veroniky Kubíkové: www.novavize.cz