Oslabení imunitního systému

imunita e1575964790933

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mnoho lidí popisuje v dotazech do naší poradny tzv. oslabení imunitního systému. Často tuto informaci poskytují pouze na základě faktu, že jsou náchylnější k různým respiračním nemocem.

 

První obranná linie

Někdy vycházejí z faktu lékařského imunologického vyšetření, kdy jim tuto diagnózu určil jejich imunolog. Jedná se o přirozenou imunitu, které se také říká vrozená nebo nespecifická, a ta má mít pod kontrolou první obrannou linii organizmu. Musí odlišovat cizorodé komponenty od vlastních, proto mají buňky této přirozené imunity na svém povrchu speciální receptory.

 

Co vrozenou imunitu snižuje

Úroveň přirozené imunity bývá snížena infekčními onemocněními, zvláště tehdy, jsou-li opakovaně léčena antibiotiky. Existují však i mnohé další rizikové faktory, například:

 • dominantní stresy všeho druhu,
 • nedostatek pohybu,
 • ponocování, spánkový dluh s následnou nadměrnou fyzickou či duševní zátěží.
 • Svou roli hraje znečištěné životní prostředí,
 • podporované kouřením stěžující si osoby,
 • špatnými stravovacími návyky,
 • nedostatečným příjmem tekutin.

Tyto faktory mohou vést k oslabení imunitního systému = k imunodeficitu.

 

Jaké jsou následky

V dotazech pak trpící lidé popisují následky tohoto procesu:

 • opakované infekce,
 • špatně se hojící rány,
 • prodloužená rekonvalescence,
 • nevysvětlitelná únava,
 • různé alergie…

 

Alergie

Alergie představují zvláštní kapitolu. Mnoho lidí uvádí přítomnost alergie. Navštěvují alergologa, tam jim byl identifikován alergen. Koncentrují se tedy na jeho likvidaci: Užívají antihistaminika, kortikoidy, kupují si čističky vzduchu apod., ale nevidí pozitivní efekt. Nechápavě kroutí hlavou, proč se uzdravení neděje. A tehdy se ukazuje, že jejich přirozená imunita, ovlivněná výše uvedenými faktory, je slabá a snaha zbavit se působícího alergenu neúspěšná.

Staří praktikové mají pravdu, když tvrdí, že alergen není skutečnou příčinou problému. Alergen jen našel vhodné podmínky, a proto se mu daří dotyčnému ubližovat, protože imunitní systém nezvládá svou funkci pro deficit přirozené imunity.

 

Jak na známky deficitu

U člověka, který vykazuje známky deficitu, se nacházejí zvětšené lymfatické uzliny a jsou nezřídka vystaveni rizikům vzniku onkologického onemocnění. Imunitní systém lze v takovém případě povzbudit imunomodulátory, mezi něž patří echinacea, aloe vera či glukany. Je o nich zmínka v článku na našem webu: Glukany – cukry, které posilují imunitu.

Avšak pro beta-glukany zatím nebylo schváleno žádné zdravotní tvrzení navzdory tomu, že mají prokazatelný vliv na antiinfekční a protinádorovou imunitu i na hojení ran.

Obvyklým vysvětlujícím argumentem, proč u nás není schváleno užívání betaglukanů jako léku, je nedostatek dosud provedených studií, jež by stanovily jasný závěr, a proto je prý potřeba problematiku dále zkoumat. Dle výsledků studií prováděných na zvířatech lze předpokládat, že dostupnost glukanů do systémové cirkulace je nízká. Značnou komplikací výzkumu v této oblasti je zejména různorodost přípravků. Příčinou různorodosti je jednak odlišný původ zdrojů beta-glukanů a jejich charakteristických vlastností, ale i podmínky zpracování. S tím přímo souvisí čistota a biologická aktivita preparátu. Lze je izolovat z řady zdrojů, např. jsou to houby, kvasinky, bakterie, řasy i obilniny.

 

Bez vedlejších účinků

Zkoumalo se, zda mají glukany vedlejší reakce, a ukázalo se, že výhodou glukanů je právě to, že nemají žádné vedlejší účinky. Výzkumy ukázaly, že smrtelné dávky jsou nesmírně vysoké, a proto nehrozí předávkování. Další výhodou glukanů je fakt, že nemají zkřížené reakce s jinými léčivy a léčebnými metodami. Naopak je mohou ještě podporovat, jak je tomu u chemoterapie. V Japonsku je betaglukan oficiálním lékem a je využíván při léčbě rakoviny žaludku a střev, kdy se využívá především v kombinaci s cytostatickými chemoterapeutiky. (VĚTVIČKA, Václav. Beta Glukan: tajemství přírody. Brno: Gynpharma, 2011, 126 s. ISBN 978-80-254-9143-0.)

Jejich schopnost pozitivně ovlivňovat imunitní odpověď by mohla být zúročena i při vývoji vakcinace. Dle úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA)patří beta-glukany mezi látky bezpečné pro použití do potravin a náleží jim označení GRAS = Všeobecně považovaný za bezpečný (Generally Recognized as Safe). Nadějné jsou možnosti využití polymembrán s obsahem beta-glukanů pro podporu hojení ran jako obvazového krycího materiálu. Anebo využití v zemědělství jakožto součást krmiva zvířat podporující jejich imunitu. To by mohlo vylepšit kvalitu masa, které (jak víme) obsahuje antibiotika a další.

 

Navzdory limitacím, které jsou nám dávány kontrolními úřady, je vidět, že existence účinku beta-glukanů se dostává stále více do povědomí širší veřejnosti a že je lidé využívají coby potravní doplňky pro svou ochranu a prevenci. Mají široké spektrum účinků, jež by neměly být opomíjeny.