Operace odložena

cm lekar

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento článek píši na základě dosti častých dotazů našich čtenářů, stojících před rozhodnutím, zda mají podstoupit operaci, nebo zda situaci dokáží zvládnout bez operace. Je to samozřejmě vždycky individuální, neexistuje univerzální odpověď.

Dva kroky

Podstatné je učinit první krok – pojmenovat příčinu, která vás dovedla až do chvíle, kdy je zvažována operace. A tuto příčinu je nutno přijmout a pochopit. Je třeba rozlišit, co dokážete rozpoznat sami a k čemu potřebujete lékaře. Proto má mít váš první krok dvě části: nespecifickou a specifickou. Sami si můžete „prolistovat“ způsob svého života a pojmenovat okamžiky, které jste činili špatně (část nespecifická). S lékařem pak pátrejte pomocí vyšetřovacích technik, laboratoře a vyšetření u specialistů, v čem spočívá patofyziologie procesu vaší nemoci (část specifická). Pak je před vámi druhý krok – pojmenované příčiny máte odstranit. Praxe ukazuje, že je tento bod programu pro mnohé lidi složitý a že ne každý se s ním umí vypořádat.

Nespecifická část

Možná si dovedete své hříchy pojmenovat, ale často je nedovedete přijmout a ztotožnit se s nimi, často je značně bagatelizujete, anebo tvrdíte, že minulost je pryč a s přítomností už nemá nic společného. Píšete, že máte své povinnosti, závazky, že byste se museli odstěhovat na opuštěný ostrov, že byste museli v zaměstnání podat výpověď, rozvést se… Myslím si, že je to výmluva. Minulostí vás provázel jistý program myšlení a jednání a váš rozbor vám naznačuje, že ten program nebyl dobrý, jeho výsledkem je totiž nemoc a hrozba operace. Je nutno jej změnit a už v něm nepokračovat. Bez této změny se nikam neposunete.


Specifická část

K realizaci potřebujete solidní spolupráci svého lékaře. Mohl bych nyní popsat dlouhý list papíru, abych vyjádřil vaše názory a argumenty, že tento požadavek je pouhou utopií a že jej v běžném režimu lékaře nelze realizovat. Nicméně to vaši nemoc vůbec nezajímá. Je jí prostě jedno, zda dokážete nebo nedokážete odborně pojmenovat, jak vaše nemoc probíhá, jaký mechanizmus působí problém. Je důležité vědět, jak lze specificky do patologie zasáhnout, aby zásah dokázal řešit porouchaný mechanizmus.

V drtivé většině jsou ordinované léky předepsány pouze na základě obecných znalostí nemoci a mají tendenci jen reagovat na projev nemoci, tzn. mírnit bolest, zastavit zánět, doplňovat minerál, který chybí apod. A dostali jsme se k bodu, že máte před sebou situaci operace.

Ptáte se: „Mohu operaci odsunout?“
Jaká jsou fakta?

Dva vektory

K vysvětlení situace použiji teorii vektorů. Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr. Takže symbolický vektor v mém pojetí je směr, kterým se nemoc ubírá.

První vektor ukazuje směr vaší nemoci

Vznik situace, která vyžaduje operaci, je velmi často chronická záležitost: Vektor vašich stresových faktorů dlouhou dobu systematicky působil, a proto se ve vašem těle vytvořil chybný proces, a ten se stal podkladem např. pro nádor nebo uzel ve štítné žláze apod. Záleží na tom, jak rychle a jak vytrvale bude tento vektor dále působit a do jaké míry se bude chybný proces prohlubovat. Zda se dostane do stavu ireverzibilních – tj. nenávratných změn, anebo ještě zůstane ve stavu reverzibilních změn, tedy vratných změn, schopných obnovy.

Je zřejmé, že takový vektor vede do situace, kdy se změní např. v rakovinu. Lékaři mají proto zájem, aby byla nebezpečná tkáň odstraněna.

Druhý vektor ukazuje směr uzdravení

Druhý vektor je opačný prvnímu – je to vektor regenerace, zpomalování prvního vektoru – cílem je uzdravení, obnovení funkce buněk, které tvoří nádor nebo již jmenovaný uzel, pokud to ještě jde a pokud je ještě proces reverzibilní = vratný.

Který vektor bude převažovat? Který bude působit intenzivněji? Do jaké míry dokážete svým léčivým opatřením patologický proces zastavit, nebo zpomalit, nebo dokonce uzdravit? Co bude dříve? Přechod nádoru nebo buněk uzlu v rakovinu, nebo obnova uzlových buněk v normální aktivitu?

Odpověď na otázku, zda operaci odložit, nebo uskutečnit, lze dát jen tehdy, bude-li podniknut dokonalý rozbor situace, objasní se priority vašeho života. Uvědomíte si sílu, rychlost, vytrvalost působení prvního a druhého vektoru. K tomu potřebujete rodinu i lékaře.

 

Pravidlo

A popíšu vám ještě jedno pravidlo, podle něhož si můžete sami ověřit efektivitu vašeho rozhodnutí ke způsobu léčení a nápravy. Pravidlo zní:

Jestliže existuje nějaký příznak, je léčen, a přesto příznak pokračuje, znamená to, že léčení neřeší příčinu.

A srovnejte si toto pravidlo s realitou a historií vaší léčby. (Pomocí vyšetřovací techniky můžete sledovat velikost útvaru, pomocí laboratoře také funkci orgánu, zánětlivé markery, onkomarkery atd.)

Když užíváte léčebný prostředek, nebo podstupujete léčebnou metodu, porovnejte si po určité době efekt.
A: Jestliže došlo ke zlepšení, je to dobře.
B: Pokud nedošlo ke zlepšení, je jasné, že zvolený postup příčinu neřešil, a proto se musíte vydat jinou cestou.

Pod pojmem zlepšení však nemyslím pouhé potlačení příznaku, tj. ztlumení projevu, nebo tzv. udržování stavu přijatelného k žití. To je jen symptomatické ošetřování. Projeví se tak, že se problém znovu vrací, když léčivo vysadíte nebo s postupem přestanete. Vlastně vám to naznačuje, že uplatňovaným postupem není řešena příčina. A podle toho se musíte ke svému výsledku léčení postavit.

Ať se vám daří.