Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – jejich nedostatek může způsobovat deprese i jiné poruchy činnosti mozku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pravděpodobně si jste již vědomi přínosů omega-3 nenasycených mastných kyselin (dále omega-3) v případě kardiovaskulárních nemocí, ale víte také, že tyto jsou výjimečně prospěšné pro dobrou náladu a uvědomovací funkce mozku?  Je skutečností, že máme k dispozici ohromné množství důkazů dokládajících, že omega-3 mohou pomáhat ke zlepšení mozkových funkcí a být prevencí proti depresi.

Níže uvádíme několik citací a osvědčení od autorů a výzkumníků, působících na poli přírodní medicíny. Další informace je možné nalézt na NaturalPedia (www.naturalpedia.com) která je on-line encyklopedií znalostí o přirozeném zdraví.

Omega-3 a deprese
Může konzumace většího množství omega-3 opravdu zlepšit vaše nálady? Odpovědí, podloženou na dostupných vědeckých a klinických důkazech může být obezřetné ANO. Jsou tu čtyři řady důkazů, dokládajících účinky omega-3 nenasycených mastných kyselin při depresi. V prvé řadě tu máme působivé populační studie dávající do souvislostí konzumování velkých množství ryb (tzn. přírodní zdroje omega-3) a nižší výskyty vážné deprese. Ve druhé řadě důkazů máme neurochemické studie zvířat (výzkumy zaměřené na chemii mozku).

Zdroj: The Omega-3 Connection – The Groundbreaking Anti-depression Diet and Brain Program
Autor: Andrew L. Stoll

Omega-3 jsou důležité nejen pro zdraví; hrají také důležitou úlohu pro pocity štěstí. Tyto nenasycené mastné kyseliny se nalézají ve vyšších koncentracích v tučných masožravých rybách jako je sleď, makrela a losos (v jiných rybách jsou množství nižší). V zemích, kde se konzumuje více ryb, se objevuje deprese v menším rozsahu. Rybí oleje s obsahem omega-3 dokáží pozvedávat vaši náladu. Mimo jejich užitečnosti v případech deprese dokládají studie, že rybí tuk je prospěšný také při jiných duševních nemocech jako je například bipolární afektivní porucha (maniodeprese)

Zdroj: Supplement Your Prescription – What Your Doctor Doesn’t Know About Nutrition
Autor: Hyla Cass, M. D.

Jonathan Zeuss, který nemá žádné pochybnosti o tom, že deprese je „z velké části onemocnění vyvolané výživou,“ vyzdvihuje přínosy omega-3. Říká: „Jsou naprosto klíčové. Existuje velké množství důkazů, které dávají do souvislostí nedostatek omega-3 s depresí. Kolem čtvrtiny suché váhy našeho mozku je tvořeno z omega-3 a pokud jej máte nedostatek, buňky vašeho mozku nemohou dobře fungovat a máte mnohem blíže k depresi.“

Zdroj: The Food-Mood Connection – Nutrition-based and Environmental Approaches to Mental Health and Physical Wellbeing
Autoři: Gary Null a Amy Macdonald

Současná dietní doporučení oficiální medicíny pro snižování hladin cholesterolu bohužel často vedou ke zvýšení spotřeby omega-6 na úkor omega-3, což vede ke snížení hladiny omega-3 nenasycených mastných kyselin. Studie, prováděné mezi populacemi různých zemí a ve Spojených Státech naznačují, že snížení spotřeby omega-3 koreluje se zvýšeným výskytem deprese. Kromě toho je tu logická spojitost mezi depresí a onemocněním koronárních arterií. Už déle než 65 let se také ví o souvislosti alergií na jídlo s depresí nebo únavou.

Zdroj: Encyclopedia of Natural Medicine, Revised Second Edition
Autoři: Michael T. Murray, N. D., Joseph E. Pizzorno, N.D.

Sto gramů čerstvých listů šruchy zelné (asi jeden šálek) může obsahovat 300 až 400 mg kyseliny alfa-linolenové, která je stejným druhem omega-3 jako ta, která je obsažena ve lněných semínkách (viz www.naturalnews.com/flaxseed.html). Šrucha obsahuje i malá množství omega-3 s dlouhým řetězcem (DHA a EPA), které se vyskytují hlavně v rybím mase a v rybím tuku a jinak jen vzácně. Mastné kyseliny omega-3 mají protizánětlivé účinky, prospívají srdci a jsou užitečné při hypertenzi, diabetu 2. typu, srdečně-cévních onemocněních a také při depresi. Čím více omega-3 máme ve své stravě, tím lépe!

Zdroj: www.naturalpedia.com/book_The_150_Healthiest_Foods_on_Earth.html
Autor: Jonny Bowden, Ph.D., C.N.S.

Omega-3 mastné kyseliny napomáhají také při prevenci duševních poruch a jejich deficit může přispívat ke vzniku závažných depresí. Mozek potřebuje nejvíce mastných kyselin, a je potřeba mu je zajistit pro jeho optimální fungování. Přidávejte proto jednu nebo dvě polévkové lžíce lněného oleje na zeleninové saláty se zelenými listy, abyste si zajistili svou plnou denní dávku omega-3 mastných kyselin.

Zdroj: Food Swings – Make the Life-Changing Connection Between the Foods You, Eat and Your Emotional Health and Well-Being, www.naturalpedia.com/book_Food_Swings.html
Autor: Barnet Meltzer, M. D.

Jeden z výzkumných týmů v Anglii zaznamenal, že lidé s depresí mívají méně omega-3 mastných kyselin v buňkách červených krvinek než je tomu u zdravých lidí. Čím závažnější je deprese, tím méně nalezli omega-3. Existují už i důkazy, že EPA může pomáhat léčit lidi se schizofrenií, která patří k závažným duševním chorobám, jež mohou způsobovat přeludy, halucinace nebo neuspořádané jednání.

Zdroj: Eat and Heal (Foods That Can Prevent or Cure Many Common Ailments)
Autoři: vydavatelé z FC&A Medical Publishing

Mezi mozkové schopnosti, které jsou ovlivňovány omega-3, patří schopnost učení, úzkost, deprese, sluchové a zrakové vnímání. Tuky omega-3 také pomáhají vyrovnávat autoimunitní systém a zdá se, že jejich nedostatek se projevuje na rostoucím počtu dětí s alergiemi, problémy s kolikami a s kožními nemocemi. Existují i náznaky, že omega-3 tuky sehrávají průběžnou roli s ohledem na fungování mozku (viz www.naturalnews.com/brain_function.html), na zdraví imunitního systému a na všeobecný růst v průběhu dětství a dospívání. Jedna ze studií odhalila, že potravinové doplňky s omega-3 vyvolaly dohnání růstu v případě nevyvinutého sedmiletého pacienta.

Zdroj: The Facts about Fats – A Consumer’s Guide to Good Oils
Autor: John Finnegan