Okruh sleziny podle TČM

cm slezina1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento orgánový okruh zaujímá čestné místo na dalším z cípů čínského pentagramu. Zatímco játra disponují někdy až agresivní silou, slezinu si můžeme představit jako pečlivou – a mnohdy až úzkostlivě starostlivou – matku.

Věděli jste, že slezina je největším orgánem lymfatického systému? Systému, v němž se to toxiny jenom hemží. Systému, který je dokáže stejně dobře vyplavovat, jako ukládat – a to vždy, když nefunguje, jak má. Mdlý lymfatický systém nedokáže vylučovat toxiny, které pak proudí prakticky po celém těle. I nevzhledná celulitida je jen jedním z projevů špatně fungujícího lymfatického systému.

Pro klasickou západní medicínu je slezina něco, bez čeho člověk může žít. Velmi často dochází při různých nehodách k jejímu poškození a následnému odebrání. Ano, člověk bez sleziny opravdu žít může, ale z pohledu TČM dochází k velmi zásadnímu zásahu do vyváženého systému, řídí dle ní protivirovou imunitu, tudíž její správné řízení a funkce je velmi důležité při překonávání všech viróz, oparů a mnoha dalších obtíží.

Hlavní funkcí sleziny je prostřednictvím velkého množství makrofágů filtrovat krev, zejména od spotřebovaných nebo poškozených červených krvinek, a je velmi důležitým článkem v imunitním systému. Právě zde se totiž tvoří protilátky, které bojují se škodlivinami, viry, bakteriemi, ale třeba i rakovinnými buňkami.

Děláte si starosti?

Podobně jako játra disponuje slezina a celý její orgánový okruh výraznou energií. Její emocí jsou starostlivost. Přehnané obavy a neustále se opakující vnitřní otázky: „Co když… Co kdyby…“

Ne náhodou jsou toxické zátěže ve slezině spolu s patologickou energií nacházeny především u žen. Téměř patnáctiletá praxe metody CIC,  zaměřující se na odhalování toxických zátěží v lidském organismu, poukazuje také na další rizikové skupiny, u nichž se energeticky oslabená slezina objevuje často, a to jsou zejména: maminky, lidé se sklonem k obezitě, lidé s oslabenou protivirovou a protibakteriální imunitou, lidé ustaraní, lidé s obsedantně kompulzivní poruchou…

Metody C.I.C. využívá pro základní detoxikaci okruhu sleziny dva preparáty, pracují s celým okruhem sleziny a jemu podřízenými orgány, zároveň ale i s emocionální složkou, která s tímto okruhem souvisí.

Tip: Trápí vás nespavost, protože váš mozek ne a ne přestat přemýšlet, strachovat se a probírat si, co kdyby… co jsem mohl udělat lépe … co kdyby se stalo … Zkrátka je v jednom kole.

Sami vidíte, jak široký je okruh lidí, kteří svou slezinu přetěžují. Zažívání takto oslabených jedinců bývá špatné, snadno se nakazí virovými a bakteriálními infekcemi, hrozit jim však mohou i daleko vážnější komplikace, jelikož stav sleziny ovlivňuje například i obávanou proti-nádorovou imunitu.

Ale o tom až příště …