Okruh plic podle TČM

cm plice

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mohutný systém a jedna ze základních cest, kudy proudí energie čchi. A také centrum pocitů, jako jsou svoboda, smutek a melancholie

Čínský pentagram

Na další špici čínského pentagramu, jehož principy jsme si vysvětlili v článku Tradiční čínská medicína v kostce: Čínský pentagram – znáte ho?, se nachází okruh plic.

Plíce

Plíce jsou zásobárnou kyslíku i energie. Energie čchi, jíž prostřednictvím plic vdechujeme, se v těle mísí s energií ze zažívacího traktu a následně je rozesílána do všech orgánových okruhů. Ve chvíli, kdy v dýchacím okruhu nastane problém, konkrétně tedy přítomnost toxických ložisek, tato energie nemůže být distribuována dál. Co následuje? Únava, špatné prokrvení končetin, celková ztráta energie, nutná k sebe-uzdravování.

Okruh plic

Zatímco k srdečnímu okruhu se váže tenké střevo, pod okruh plic patří střevo tlusté, které spolu s plícemi tvoří základní dvojici orgánů pro tento okruh. Dále sem patří průdušky, nosohltan, hrtan, dutiny, kůže, žíly, patrová mandle…

Řekněte to od plic!

Na špatný stav plicního okruhu upozorňuje celá řada projevů, například kašel, ucpaný nos, astma, krvácení z nosu, nadměrné pocení a řada dalších. Každý orgánový okruh z čínského pentagramu symbolizuje nějaká emoce. A tak zatímco pro játra je typická agrese a strach o vlastní existenci, v plicích se rodí a plíce zatěžují pocity melancholie, smutku a nedostatek sebelásky. Lidé, kteří nedokáží říct nahlas a „od plic“, co si myslí, bývají svazováni. Lidé, kteří mají ve zvyku hodnotit se kriticky a uzavírají se do sebe, budou pravděpodobně také chodit se svěšenými rameny, vpadlým hrudním košem a jejich hlas bude tichý a nevýrazný. Lidé se sklony k melancholii a lidé trpící depresí patří do této rozsáhlé skupiny také.

Všem těmto lidem proudí v plicním orkuhu nezdravá energie, která jej oslabuje a otevírá bránu toxinům: kterým, jak se projevují a jak je za pomoci metody CIC odstranit, o tom si povíme v příštím článku…