Odjedovat se

cm paralen

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V naší poradně docela často probíráme otázky kolem detoxikace organismu. Když běžíme životem, který je stále víc a více chemický, nemůžeme se tomu divit. Je popsáno mnoho metod detoxikace. Od jednoduchých až po hodně složité a nákladné. Všechny se snaží o co největší pomoc lidskému tělu a nesou základní myšlenku: zbavit se jedu – odjedovat se. To je totiž pravý překlad slova detoxikace – odjedování.

Lidské jedy a nauka o nich

Existuje dokonce starý lékařský obor, který se nejvíce uplatňuje v německy mluvících zemích: homotoxikologie = nauka o lidských jedech. Z názvu je patrno, že hlavní roli hrají lidské jedy = homotoxiny. Ty se dostávají do těla z vnějšího prostředí třeba potravou, vzduchem atd., nebo vznikají v těle, tj. cestou vnitřní. Variant je hodně. Podstatnou měrou vznikají při toxickém poškození buněčných enzymů. A to se stane následkem chemických sloučenin medikamentů, drog atd. Organizmus se pokouší tyto jedy převést na tělu přijatelnou formu, kterou pak snadněji vyloučí zevnitř ven.

Přeměny látek

Moderní medicína, založená na důkazech, zavedla pojem biotransformace: Ta je definována jako přeměna chemické struktury látky působením živého organizmu za účasti enzymů.

Přeměna může mít dva účinky. Za prvé může zvýšit biologickou aktivitu látky, což lze využít léčebně, anebo naopak může mít efekt negativní, když vzniká toxický metabolit. Příkladem může být toxický metabolit, který vznikne po užití paracetamolu na sražení teploty. Nejčastěji probíhají oxidace, méně často redukce nebo hydrolytické reakce. Jak jsem naznačil v úvodu, detoxikační schopnost je nezbytně nutná k ochraně těla před poškozením.

Když jsem zde zmínil paracetamol, spočítejte si každý sám, kolikrát jste jej během života použili. Jeho toxicita se projevuje na játrech. Nejprve je pomocí cytochromového systému metabolizován na toxický meziprodukt (N-acetyl-p-benzo-quinon imin). To je vlastně volný radikál a lze si pomocí jeho existence vysvětlit, proč máte po prodělané chřipce různé pocity únavy, bolesti hlavy, slabosti svalů. Každému člověku individuálně trvá, než se s tím vyrovná.

Rychlost rekonvalescence a úlevy od těchto projevů je závislá na tom, jak rychle se tělo toho lidského jedu dokáže zbavit. Dělá to pomocí konjugace s glutathionem, což je základní nitro-buněčný antioxidant. Kolik léku jste na zvládnutí horečky použili a kolik glutathionu má vaše tělo k dispozici? Čím více jste použili chemického léku a čím méně máte glutathionu, tím delší doba rekonvalescence. Je třeba si také ujasnit, že uvedený paracetamol není jediným zdrojem volných radikálů.

Patologický proces

Pokud žijete způsobem, který přetěžuje váš detoxikační systém a vyžaduje neustále velká množství antioxidantů, tedy i glutathionu, pak chřipka, teplota a použití léku na snížení teploty dostane vaše tělo do těžkostí, protože uvedený systém nezvládá (anebo s těžkostmi zvládá) likvidaci jedu. Rekonvalescence se prodlužuje.

A pokud přetrvávající potíže a různé bolesti řešíte užíváním dalších chemických léků, pak vaše nemoc přechází do chronické fáze.

Dochází k poklesu množství redukovaného glutathionu v buňkách a následně ve tkáních. Jeho opakovaně nízký obsah v těle je spojen s rychlým stárnutím, skvrnami na pokožce, diabetem, nemocemi plic a zažívacího ústrojí, křečovými stavy…

V otázce používání známých antioxidantů jako vitamin E, A nebo C je třeba si uvědomit, že tyto antioxidanty odejmou z molekuly volného radikálu nadbytečný elektron, ale samy se tím stanou volnými radikály! Takže proces nekončí, tělo musí pokračovat v přeměně dále, až se dostane k popsané konjugaci s glutathionem.

Glutathion

Je to chemicky tripeptid, složením gama-glutamyl-cysteinyl-glycin. Vyskytuje se ve dvou formách – redukované a oxidované. Jeho schopnost biochemicky měnit svou formu je nesmírně významná.

Dokáže volné radikály definitivně zlikvidovat a recykluje ostatní antioxidanty. Pak je sám, díky své schopnosti, redukován a recyklován.

Lze jej považovat za hlavní detoxikační jednotku a důležitou molekulu.

Glutathion je proto nezbytný pro imunitní funkce a kontrolu zánětu, chrání naše buňky všeobecně, ale chci vyzvednout i další fakt, chrání také mitochondrie, které uvnitř buňky slouží jako naše elektrárny. Zde, při výrobě energie, dochází ke spalování živin za přítomnosti kyslíku a tuto aktivitu brzdí volné radikály. Když je kvůli nim výroba energie v mitochondriích omezena, dostáváte vysvětlení, proč jste po viróze unaveni, proč vás bolí svaly, nedokážete se soustředit…

Úvaha

Nic není náhoda, vraťte se na začátek: Proč vaše tělo nedokázalo odolat vlivu viru? Mělo dobré podmínky, aby se dokázalo ubránit? Anebo bylo unavené, přetížené, otrávené a brána pro virus byla otevřená?

Říká se „dostal jsem chřipku“. Nebylo by příhodnější říci „vytvořil jsem si výhodné podmínky, aby se u mne uplatnil virus“?

Ať tak, nebo tak, virus zaútočil na tělo. Imunitní systém jej zaregistroval a začne se mu automaticky bránit. Čím? Zvýšenou aktivitou obranných mechanizmů bílých krvinek, teplotou.

Obrana

V okolí vstupní brány viru vznikne zánět (třeba na mandlích). Mozek pozná, prostřednictvím mediátorů zánětu (prostaglandiny, interleukiny), že se něco děje, že probíhá zánět, a přidá k tomu teplotu. Její pomocí se zrychluje metabolizmus, mobilizují se síly, energie pro obranu, zrychlí se aktivita imunitního systému, ale současně se také zvýší detoxikační potenciál jater.

Reakce těla na paracetamol

A co se stane, když si vezmete paracetamol? Účinnost je založena na faktu, že zablokuje tvorbu uvedených mediátorů zánětu. Mozek tedy přestane dostávat informaci o tom, že probíhá zánět a zastaví tvorbu teploty. Uleví se. Jenže metabolizmus, detoxikační aktivita a imunitní reakce se zpomalí – právě v situaci, kdy je tělo zaplaveno viry – a následně i bakteriemi. Jinými slovy – pozice pro virus či bakterie se zvýhodní. Jak to dopadne? A jaké má tělo podmínky k tomu, aby se zbavilo jedu z léku?

Zásah do procesu a prodloužení nemoci

Mozek všechno reguluje a teplotu, podle signálů, které dostává, sám sníží, když imunitní systém situaci dostane pod kontrolu. To je přirozený proces. Pokud pomocí moderního a rychlého postupu, za použití chemického antipyretika, do tohoto procesu zasáhnete, poskytnete mozku falešnou informaci, a proto si tím trvání nemoci zkomplikujete a prodloužíte.

Potřeba glutathionu vzrůstá s věkem i dobou

Hladina glutathionu klesá s věkem. Vědci odhadují, že průměrný člověk ztrácí 8 – 12 % glutathionu za desetiletí. Lze to vysvětlit také tím, že jsme všeobecně více vystavováni toxickému prostředí, než mu byli naši rodiče vystavováni v minulém století, a proto také stoupá spotřeba glutathionu. V duchu názvu tohoto článku – odjedovat se – je logické, že se máme starat o to, aby byla v těle vždy dostatečná hladina glutathionu.

Zdroje glutathionu

Glutathion je přítomen v mase, zelenině a ovoci. Studie ukázaly, že pro optimální produkci glutathionu je nezbytný vitamín D, a je nutno poznamenat, že toto je také ukazatelem nepříznivé situace, protože většina naší společnosti trpí nedostatkem vitaminu D.

V naší stravě by měly být přednostně konzumovány látky, ze kterých se tvoří glutathion: cystein, glycin a kyselina glutamová:

  1. Rostlinné zdroje: Mezi nejlepší rostlinné zdroje patří avokádo, cibule, česnek, kurkuma, špenát a hlávkové zelí. Rostlinné zdroje jsou však stále velmi chudé na jmenované aminokyseliny.
  2. Dobrým potravinovým zdrojem mohou být nedenaturované živočišné produkty. Patří mezi ně mléčné výrobky a vejce od zvířat a drůbeže, které se volně pohybují v ekologickém prostředí a přijímají nechemicky ošetřovanou trávu. Tyto kultivované mléčné výrobky jsou pak dobrým zdrojem vysoce biologicky dostupných aminokyselin a nabídnou více cysteinu (součásti glutathionu), než kterýkoli jiný zdroj potravy.

Když se zlepší poměry glutathionu v těle, zvýší se detoxikační schopnost jater, a tím začne detoxikace probíhat zcela přirozenou formou.