Novoroční glosa: Do roku 2021 více svobody a méně času na sociálních sítích

notebook e1608023179934

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když člověku zcela vezmeš svobodu, jeho duše a následně tělo začnou umírat. Své by o tom mohli vypovědět vězni mučení v koncentračních táborech. My, z dnešní doby, se už pár let navíc také vyrovnáváme se zhoubnou a ničivou závislostí na technologiích, internetu a sociálních sítí. A právě uplynulý rok 2020 byl díky covidu 19 jak rokem velkého omezení svobod, tak rokem raketového posílení vlivu on-line světa. Do roku 2021 bych proto rád nám všem popřál zdravější a svobodný život. Především více času stráveného s milovanými lidmi – na pěkných místech a v přírodě, nikoliv u internetu.

Radikální závazek: Snížit čas na mobilu o 90 %

Poslední dobou se často ve vzpomínkách vracím do přibližně poloviny 90. let, kdy jsem chodil na střední školu: v mém světě tehdy neexistoval mobil, internet ani Facebook. Dnes toto stoprocentní ne-bytí v mobilní a internetové síti zažijete prakticky jen, když se necháte na pár dní zavřít na tzv. terapii tmou. Jak blahodárné ale toto vymanění se ze závislosti na informacích a elektronických podnětech pro naši psychiku (i tělo) je!

Ruská poustevnice a jasnovidka Anastasia dokonce říká, že i ta nejvyspělejší současná lidská technika je nesmírně primitivní v porovnání s tím, jak silné telepatické, teleportační a jiné schopnosti bude člověk budoucnosti schopen v sobě projevit. Podle jejího názoru vyvíjíme všechna auta a moderní techniku naprosto zbytečně. Technokratický způsob vývoje je jen slepá ulička; „špatná cesta“, na kterou nás svádí „temná strana“ a lidstvo se již brzy vrátí k Původním pramenům.

Já samozřejmě jisté výhody techniky nepopírám, avšak devastační vliv neustálého civění do mobilních telefonů a sledování novinek na sociálních sítí je z psychologického hlediska nepopiratelný – především co se týká soustředění, přetížení psychiky a zvýšeného stresu.

Proto budu tento rok hodně vypínat. Počítač. Mobil. Všechno.

Dávám si závazek omezit internet a mobil o 90 % (= jen minimálních pár minut denně).

Možná, že Anastasia má pravdu. Možná že to, co má v současné době největší smysl, je začít se napojovat na svou vlastní síť uvnitř. Možná, že tento zatím většinou neobjevený svět je skutečně mnohem velkolepější a reálnější než svět virtuální, který nás čím dál tím víc zotročuje a ničí.

Nenechme si vzít svobodu

Minulý rok byl rokem bezprecedentních útoků na lidskou svobodu. Jsme také už nějakou dobu zhýčkanou civilizací, která se bojí slova smrt. Jak napsal nedávno ve svém manifestu „2020 slov“ terapeut Jan Bílý, chytli jsme se do „pasti plíživé ztráty odvahy a strachu z rizika, které k životu patří.“ V podobném duchu se vyjádřil i bývalý politik MUDr. Miroslav Macek, který navrhoval nepodnikat proti současné epidemii koronaviru žádná opatření. Podle něj, jsme se stali pseudohumánní společností, zcela odtrženou od přírody – jsme natolik přehnaně humánní společnost, že abychom vyhověli menšinám; a také různým politickým a různým ekonomickým zájmovým skupinám, které se na coronavirovém šílenství přiživují, tak vytváříme pro většinovou společnost v konečném důsledku velmi nehumánní podmínky.

Glosa je polemický novinářský útvar s osobním pohledem autora, a tak mi dovolte – s úctou a respektem k opačným hodnotám a postojům – vyjádřit mé nejhlubší přesvědčení, které předpokládám, že dnešní hyperkorektní většinová společnost odsoudí: Svoboda je mnohem víc než lidský život. Někteří mimořádní jedinci naší historie byli dokonce za svobodu ochotni v minulosti položit život vlastní (nebo byli totalitními režimy věznění). Ta nejlepší zpráva ale je, že z psychologického hlediska můžeme svobodu chápat jako postoj, tj. můžeme se cítit svobodní bez ohledu na vnější podmínky. Známý je příklad vídeňského psychologa V. E. Frankla, který byl vězněn v koncentračním táboře. Aby přežil, byl nucen aktivně na své svobodě „pracovat“. I přesto, že mu byla zvnějšku takřka veškerá svoboda odebrána, snažil se i tak na svobodu soustředit svou pozornost – např. že má svobodu určit si, ve které části dne sní svůj maličký přidělený kousek chleba. A díky tomu přežil. My se naštěstí stále ještě nacházíme v mnohem příznivější situaci než Frankl, a tak nám ještě jednou přeji, ať si současných zbylých svobod vážíme – ať svobodu nikdy nebereme jako samozřejmost, ale jsme bdělí a máme se na pozoru před těmi, kdo by nám ji, ať už ve jménu pokroku či vlastních ideologických zájmů, chtěli vzít. Kéž svobody a zdraví v roce 2021 v našem vnitřním i vnějším světě neubývá, ale roste!