Nové dýchaní – nová naděje

cm nove dychani1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co dělá náš život skutečně šťastným, radostným v každém věku? Odpověď je jednoznačná: ten neocenitelný zdroj je zdraví! Délka lidského života je v současné době kolem 70 let. Ale toto zdaleka není potenciál daný člověku přírodou.

Pokud tento věk označíme 100 %, potom pouze třetina připadne na období, kdy je člověk práceschopný a tvořivý. Většinu života tvoří stáří, které se obecně považuje za čas vyhasínání. Všeobecně známá fakta o rezervách člověka v extrémních podmínkách mluví samy za sebe: bez jídla může člověk přežít 40 dní, bez vody kolem 3 dní. Bez dýchání nevydrží průměrný člověk ani 3 minuty. Na čem je tedy život závislý? Odpověď se sama nabízí. Je natolik jednoduchá, že se nad ní ani nezamýšlíme: je to vzduch a dýchání, neboli nakolik správně dýcháme. Pokud parafrázujeme známý aforismus o tom, že člověk je to, co jí, tolik oblíbený dietology a odborníky na správnou výživu, pak můžeme říci, že člověk je to, co a jakým způsobem dýchá.

Kniha, kterou jsem napsala ve spolupráci s autorem dýchacího trenažéru V. Frolovem, vyšla v České republice poprvé v roce 2002. Ve stejném roce jsme také obdrželi k dýchacímu trenažéru Frolova certifikát. V této knize (1. část) se vysvětluje, proč je důležité naučit se správně dýchat. Také tu najdeme vysvětlení, proč se pomocí dýchacího trenažéru uzdravují nemocní astmatem a chronickou bronchitidou. V jednotlivých kapitolách můžeme najít odpovědi pro nemocné ischemickou srdeční chorobou a pro osoby s chronickým únavovým syndromem. Podává se zde vysvětlení, proč se normalizuje funkce žláz s vnitřní sekrecí. Pro důchodce se uvádí speciální metoda „odstařování“.

Na stránkách této knihy se rozebírají otázky jako energetická, psychologická a fyziologická stránka dýchání. Autor přistupuje zajímavě k otázkám týkajícím se gynekologických nemocí (myomy, cysty). Jsou objasněny možnosti řešení otázky diabetu. V této knize se uvádějí materiály, jež nám dovolují vyvodit závěr: „Dýchaní s pomocí dýchacího trenažéru Frolova není všelék, zasluhuje však největší pozornost.“ Chceme věřit, že po pročtení knihy u vás vznikne zájem k dýchacímu trenažéru a chuť ho vyzkoušet. Trénink nebo dýchací gymnastika jsou novým stupněm v rozvinutí návyků ovládání svého těla a intelektu.

Začátkem roku 2009 vyšla nová kniha „Nové dýchaní – nová naděje“, jež představuje praktické výsledky použití trenažéru lidmi všech věkových kategorií s nejrůznějšími nemocemi. Kniha obsahuje zajímavý fotografický materiál. Na fotografiích uvidíte jak pětileté děti (mateřské školky a ozdravná zařízení), tak i členy klubu endogenního dýchaní Ostrava, z nichž nejstaršímu účastníkovi je 91 let. Neloučíme se vámi a doufáme, že se s vámi setkáme na stránkách našich dalších publikací.

Knihy MUDr. Taťány Kozlovové Nové dýchání nová naděje – 1. díl a Nové dýchání nová naděje – 2. díl naleznete v naší nabídce.