Nocebo

cm leky 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V dnešní době je dost dobře znám pojem placebo, placebový efekt, který se používal v dávné historii, a to nejen v krizových situacích, ve válečných dobách, kdy lékaři neměli k dispozici léky, ale používá se dodnes a patří ke klasickým postupům. V experimentu se využívá placebo efekt jako kontrolní vzorek při testování účinnosti léků. Pokud se během testování prokáže, že účinnost placeba je stejná jako účinek testovaného léku, je zlepšení stavu po použití testovaného postupu pouze výsledkem sugesce. Takový výsledek testování se interpretuje tak, že testovaný terapeutický postup není účinný.

Odlišnost pojmů placebo a nocebo

Takže existence efektu placebo, tedy vsugerovaného pozitivního účinku zcela neúčinné látky, je poměrně široce známa. Mnoho studií prokázalo, že pacienti, jimž byl podán např. neškodný, ale neúčinný hroznový cukr a jimž bylo řečeno, že jde třeba o lék proti bolesti, brzy hlásilo, že jejich bolesti ustupují. Tento placebo efekt se podle výzkumů objevuje zhruba u třiceti procent všech lidí.

Lékaři však upozornili na to, že mnohem méně známý (ale přesto stejně silný) je i efekt, pro který se užívá označení „nocebo“ z latinského „budu škodit“. Rakouští a němečtí experti právě dokládají, že obdobný efekt jako u placeba může působit i obráceně, tedy negativně. Obecně jde o to, že účinnost mnoha léků je do značné míry závislá na psychickém stavu a „naladění“ pacienta. Výzkumy sice ještě nejsou tak rozsáhlé jako zkoumání placeba, ale jejich výsledky jsou již jednoznačně průkazné.

Příklady výzkumu

Např. skupině čtyřiceti astmatiků byl podán lék s upozorněním, že může vyvolat alergickou reakci. Přestože šlo o naprosto neškodnou látku, reagovala téměř polovina zkoumaných osob zhoršeným dýcháním a plných dvanáct z nich dostalo regulérní astmatický záchvat. Vzápětí byla stejná neškodná látka podána stejným pacientů jakožto lék, který jejich potíže odstraní. A skutečně – rychle se jim ulevilo a byli v pořádku.

Při jiném pokusu bylo lidem v určité lokalitě sděleno, že mohou pociťovat obtíže proto, že v blízkosti jejich bydliště je umístěn vysílač umožňující spojení mobilních telefonů. Brzy se mnozí skutečně s různými potížemi přihlásili. Háček byl v tom, že vysílač nebyl vůbec zapojen.

Podobné studie dokazují, že silný a rozšířený nocebový efekt opravdu existuje. Dal by se charakterizovat tak, že už pouhá obava z nežádoucího nebo vedlejšího účinku léku vede u mnoha lidí k tomu, že se tento účinek skutečně dostaví.

Např. farmakolog Uwe Gessner upozorňuje na to, že velmi rozšířený je tento negativní efekt v souvislosti s návody, jež jsou přibalovány ke každému léku jejich výrobcem. Ten kvůli právní ochraně vyjmenovává všechny možné, ba i nepravděpodobné, negativní vedlejší účinky preparátu. Pacienti, kteří si návod pečlivě přečtou, jsou mnohdy už tímto výčtem vyděšeni tak, že jim lék nepomůže, ale spíše se jim přitíží.

Důvody negativního naladění pacienta

„Pacient může být negativně naladěn z různých důvodů: Buď je od přírody pesimista, nebo má špatné zkušenosti s předchozí léčbou, nebo se mu dostane negativních informací od lékaře, lékárníka či z médií. Psychika je strašně důležitá, a proto by lékaři měli vždy pacientům zdůrazňovat, že pozitivní účinky léku převažují nad riziky,“ říká Gessner. (Zdroj: ČTK)

Osobní zkušenost

V naší poradně se s efektem noceba setkávám dosti často. Pacient má určitý problém, na internetu si o tom snadno najde nějaký článek a dozví se tam o léčebném postupu. Prostuduje si navrhované léčivo, ale jeho původní nadšení je zamlženo poznámkou, že to léčivo může způsobovat vedlejší projevy. A tato informace je tam natolik mocná, že mu zabrání, aby si onen prostředek pořídil a použil jej. Píše tedy do poradny, aby se ujistil, zda jej může užívat.

Někdy vznikají až paradoxní situace s podivně komickým nádechem, kdy pacient popisuje, jak si léčí svou nemoc pomocí lékařem naordinovaných chemických léků, jež mají v letáčku celý dlouhý seznam možných nežádoucích příznaků, ale protože má ve svého lékaře důvěru, ani ho nenapadne, že by na ony chemické léky mohl mít nějakou reakci.

Jeho zdraví se ale užíváním léků nelepší, proto hledá další léčebné možnosti – a tu najde na našem portálu přírodní prostředek, jenž by se dal také využít k řešení jeho problému, ale začne mít obavu, jestli by mu ten přírodní prostředek nemohl ublížit, a to i navzdory faktu, že takový přírodní prostředek má výrazně nižší pravděpodobnost vedlejší reakce. Několik chemických léků mu nevadí, ale z jednoho přírodního má obavy.

Souvislost s psychikou

Placebo i nocebo efekt úzce souvisejí s psychikou pacienta a víme jasně, že psychika významně ovlivňuje průběh nemoci. Dnes jsou zákony psychosomatiky konečně brány vážně (dříve tomu tak nebylo), a proto i takové dotazy do naší poradny se snažíme přijímat a nezlehčovat je. Každý program mysli pacienta vyžaduje rozbor, aby pochopil podstatu svého problému, aby se uklidnil, odboural nocebo efekt a získal jistotu, že pro své zdraví dělá dobrou věc.

Další zajímavosti naleznete v naší nabídce knih o duchovních příčinách nemocí.