Nic nepředpokládej. Domněnky tě zbytečně omezují

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jednoduchá, ale výjimečně dobrá rada zní: „NEPŘEDPOKLÁDEJ!“ My, lidé, máme neuvěřitelnou schopnost vytvářet si o budoucností různé představy, které se nikdy nestanou. Podle výzkumů se až 95% našich obav neuskuteční. Jsou to jen domněnky v naší hlavě. Velmi často také chybujeme v odhadech druhých lidí. Co si druhý člověk asi myslí a jak na něho působíme, je opět jedna naše velká domněnka. Ochuzujeme se tím o neuvěřitelné množství příležitostí…

Nepředpokládej, ale jednej

K napsání tohoto článku mě inspirovalo nedávné setkání s člověkem, který o ně požádal. Většinou nejrůznější nabídky odmítám, neboť jsem časově velmi vytížený. Ale teď jsem si řekl „proč ne?“

Úplně mě dostalo, když jsem se na místě dověděl, že ten člověk, stejně jako já, chová doma kočku, stejně jako já má v knihovně velmi specifické knihy typu Arkturiáni, a dokonce knihu, kterou já sám hledám, a která se už nedá nikde koupit.

To mě přivedlo k úžasu a zamyšlení: „Kolikrát v životě řekneme „NE“ – nebo, což je ještě mnohem častější, kolikrát neřekneme tváří tvář „neznámým“ lidem vůbec nic – a kolikrát bychom místo toho mohli zažít nebo se dovědět něco výjimečného?!“

Pěkně je to ostatně ukázáno ve známém filmu Yes Man. Není nic horšího, než ze strachu dělat to, co vždy, a žít si dál svou velkou iluzi (megadomněnku) o světě kolem nás. Klíčem k „napínavějšímu“ životu je naopak co největší otevřenost a aktivita – například to, že navážu s cizím člověkem rozhovor nebo udělám něco, co jsem ještě nikdy neudělal.

Domněnky jsou klamné

Mohu to často pozorovat i při své práci. V terapii, v psychiatrické léčebně i na seminářích většinou bývá zvykem získávat zpětnou vazbu. Velmi často pak zároveň bývá veliký rozdíl mezi tím, jak si terapeut myslí, že se sezení nebo skupina „líbila“ klientovi a tím, jak to bylo doopravdy. Tento jev platí univerzálně (věnovali jsme se mu i teoreticky na výcviku). Někdy je až neuvěřitelné, že například člověk, který je na semináři celou dobu nejvíce v opozici nebo se nejvíce mračí, nakonec napíše ta nejkrásnější slova nebo se stane nejoddanějším fanouškem. (A naopak.)

Lidé jsou úžasní. Často jen klamou tělem. Dnes a denně se setkávám s tím, že se dovídám o tak skvělých věcech, které druzí lidé umí nebo dělají, a které bych do nich nikdy neřekl a nikdy se nedověděl, pokud bych se na to nezeptal.

Nepředpokládej, Nepředpokládej, Nepředpokládej!

NEPŘEDPOKLÁDEJ.

To slovo je přímo mantra.

Když si něco myslíš, NEPŘEDPOKLÁDEJ. Raději si to ověř.

Když cokoliv řešíš ve vztahu s druhým, NEPŘEDPOKLÁDEJ. Raději se ho zeptej.

Když se trápíš svou budoucností, tak NEPŘEDPOKLÁDEJ. I když je to těžké, raději se uvolni v přítomnosti. To ti dá sílu.

Když máš na něco silný názor, NEPŘEDPOKLÁDEJ, že ho budou mít i druzí. Otevři se možnosti, že bys nemusel mít pravdu.

A hlavně: Když ve tvém životě začíná něco nové a krásné, NIC NEPŘEDPOKLÁDEJ. Užívej si to a svými domněnkami si nekaž rodící se zázrak.

Pravda je v TICHU.

Za tou poslední myšlenkou.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.