Neurologická onemocnění – Infekce nervového systému

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Záněty nervového systému (NS) jsou poměrně častým neurologickým onemocněním. Podle místa postižení rozeznáváme záněty mozku (encefalitidy), mozkových obalů (meningitidy), míchy (myelitidy). Postižení nervových kořenů se nazývají radikulitidy a nervů neuritidy. Samozřejmě se tato onemocnění mohou rozličně kombinovat.

Rozdělení podle původu

Virové záněty

Tyto infekce se vyskytují jako následek viróz, většinou dýchacího nebo močového traktu. Nejběžnější je virová aseptická meningitida. Nejznámější pak je středoevropská klíšťová meningoencefalitida. Po přisátí klíštěte dochází k pomnožení viru v postižené tkáni a následně průniku viru do CNS. Obvyklý je dvoufázový průběh onemocnění, charakteristický pro neuroinfekci. Zpočátku jsou chřipkové příznaky – bolesti hlavy, zvýšená teplota, únava, bolesti svalů. Za pár dnů příznaky odezní, u některých pacientů se dále nic neděje. V horším případě se objeví druhá fáze onemocnění, v závislosti na míře postižení nervové tkáně se potom odvíjí klinický obraz. Buď je postižení pouze obalů mozku, nebo i nervové tkáně mozku či míchy. V tomto případě je potom průběh doprovázen rozvojem oslabení končetin (parézou), psychickými příznaky (neurastenie, nespavost), třesem, mozečkovými poruchami atd. Léčba je v klasické medicíně symptomatická (dle příznaků), nutný je bezpodmínečný klid pacienta na lůžku, dostatek tekutin a vitaminů.

Další, poměrně nebezpečnou virovou infekcí je herpetická meningoencefalitida. Není však příliš častá, vyskytuje se spíše u jedinců s poruchou imunity. Její mírnější forma postihuje periferní nervy. Virus se do těla dostane většinou již v dětském věku, zejména do oblasti gangliových buněk, kde „spí“. V průběhu života dochází k reaktivaci viru při stresových situacích nebo jiných onemocněních. Dochází k výsevu puchýřků většinou v distribuci nervu nebo nervového kořene. Jedná se o všeobecně známý opar, vyskytující se nejčastěji na rtu, ale i v nose, ústech, spojivce oka a na genitálu.

Za přechod mezi virovými a bakteriálními infekcemi bychom mohli považovat infekci borreliovou. Patří mezi antropozoonózy. Postižen je nejen nervový systém, ale i klouby, kůže, srdce. Infekce se šíří prostřednictvím klíštěte, ale i jiného hmyzu. Zanechává následky různého rozsahu. Léčení je často velmi svízelné.

Postižení NS při jiných virových onemocněních není příliš časté, ale vyskytuje se. Nejčastěji u dospívajících jedinců, při onemocnění mononukleózou, cytomegalovirem a u jiných infekčních chorob jater.

Bakteriální záněty

Infekce způsobené bakteriemi bývají většinou závažnější a vážou se na infekce jiných částí těla, nejčastěji dýchacího systému. Vstupní branou je nosohltan, odkud se mikrob krevní cestou dostává do obalů mozkových a mozkomíšního moku. Nejznámější agens je meningokok, stafylokok, streptokok, haemophilus.

Začátek onemocnění je většinou poměrně rychlý, s těžkou změnou celkového stavu pacienta. Příznakem jsou vysoké horečky, kruté bolesti hlavy při dráždění obalů mozku, nauzea, zvracení i změna vědomí, někdy křeče a halucinace. Rychlý postup nemoci nejednou končí smrtelně, ale včasným nasazením masivní antibiotické léčby se dá zvládnout. Mohou zůstat trvalé následky. Léčba musí být promptní, krom antibiotik i masivně protiedémová (proti otoku mozkové tkáně). Ten totiž pacienta bezprostředně ohrožuje na životě.

V dřívějších dobách bývala poměrně častá velmi nebezpečná a často smrtelná tuberkulózní leptomeningitis a postižení mozku a míchy v rámci pozdního stadia syfilis. K méně častým onemocněním patří například infekce vzteklinou (rabies), která má 100% úmrtnost, a jediným způsobem jak neonemocnět je účinné očkování a samozřejmě vyhnutí se pokousání infikovaným zvířetem.

Diagnostika zánětů NS patří vždy do rukou lékaře. Suverénní a určitě nutné je vyšetření mozkomíšního moku (likvoru), které určí, zda se o infekci CNS vůbec jedná, a o jaký typ. Podle nálezu je potom zahájena akutní léčba.

Nervový systém

Produkty Energy

S pomocí přírodních produktů můžeme zapracovat na zlepšení imunity a podpoře energetiky organismu. Akutně, pokud se užívání nekříží s medikací od lékaře, je na místě ve vysoké dávce, v pozdější rekonvalescenci Svalstvo oslabené vlivem infekce a ležení na lůžku můžeme i natírat krémy Artrin, Ruticelit. Vyrážky při pásovém oparu ošetříme Cytosan Fomentum gelem, v pozdějších stádiích potom Droserinem, eventuelně Protektinem.

PŘEČETLI JSME

Záněty nervů a mozku postihují lidi, kteří trochu pozapomněli na citovou stránku života. Člověče, nestrachuj se virů a bakterií. Prevenci svého zdraví hledej ve správném, charakterním a smysluplném životě. Chápej druhé a vytvářej podmínky pro jejich zdravý růst a duševní vývoj. Pak ani ty, ani tvé děti nebudete postiženi nemocemi, při nichž trpí hlava, která věděla, co má konat, ale nekonala.

MIROSLAV HRABICA, Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí