Nesnášenlivost mléčného cukru

cm sklenice mleka1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Světově nejčetnější příčinou nedostatečné schopnosti zpracovat cukr je intolerance laktózy. Nejčastější příčinou je geneticky dané vymizení enzymu kartáčového lemu – laktázy v dětském věku nebo ve věku dorostovém.

Základní pojmy:

Laktóza = mléčný cukr

Laktáza = enzym nutný pro zpracování mléčného cukru

Intolerance laktózy = neschopnost zpracovat mléčný cukr

V dnešní době se setkáváme spíše s druhotným nedostatkem laktázy, a to díky častým onemocněním tenkého střeva, při kterých dochází ke změnám struktury sliznice, hodně jde o infekční choroby. Laktáza je nejzranitelnější enzym sliznice tenkého střeva. Geneticky mohou izolovaně chybět ještě například sacharáza, trehaláza apod…

Když není mléčný cukr laktóza díky chybějícímu enzymu hydrolyzován v tenkém střevě, přesune se dolů do střeva tlustého a tam rozvíjí své osmotické působení. Následkem toho se uvolňuje do lumen střeva voda. Osmotické účinky jsou navíc zvýšeny tím, že bakterie tlustého střeva štěpí z mléčného cukru mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které pak vytvářejí kyselé pH stolice. To vede k tzv. osmotickým průjmům s obrovským nadýmáním a kolikovitými bolestmi břicha.

Diagnózu stanovíme vedle klinických projevů také eliminačním – expozičním testem (EET), dříve se provádělo hodnocení hladiny glykemie za 15-30-60 a 90 minut po vypití roztoku 50 ml laktózy v 500 ml vody. Průkazem deficitu laktázy je vzestup glykemie o méně než 1mmol/l. Diagnózu pak také doplnila biopsie střevní.

Dnes se využívá moderního, neinvazivního postupu – dechovými testy, a to jak H2 testem (dechový vodíkový test), kdy ve vydechovaném vzduchu stoupá koncentrace vodíku následkem bakteriálního rozkladu nerozštěpené laktózy v tlustém střevě, tak stabilního izotopu uhlíku 13C, po podání označené 13C – laktózy. Nebo kombinace obou.

V léčbě se logicky nabízí vynechání potravy, která obsahuje mléčný cukr. Nebo se před takovým jídlem podává tabletka, která obsahuje chybějící enzym. Nejdůležitější je ovšem vytvoření správného vnitřního střevního prostředí pomocí kvalitních probiotik (vytvoří se symbióza), protože některé ze symbiontů dokáží podporovat produkci chybějícího enzymu.