Neplodnost a jak ji řešit

cm deprese1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Rozhovor s lektorkou semináře Univerzity Energy Ing. Naďou Eliášovou.

Nemožnost otěhotnět trápí v současné době stále větší počet žen. Příčin je celá řada, kde začít?
Odpověď je prostá – u sebe. Každá žena by si měla uvědomit, že zdárné početí zdravého dítěte, správný průběh těhotenství, bezproblémový porod a zdravý vývoj dítěte je především v její režii. A to nejen po stránce fyzické, stejně důležitou roli hraje psychika. Na život ženy má vliv spěch, hektický moderní životní styl, stres pracovní i rodinný, mnohdy stačí (a tady na tom příkladu je vidět, jak je mysl ženy křehká) neustálé poukazování rodiny na to, že už je stará, že už všechny ostatní kolem mají miminko, jen ona ne, ať tedy pohne… a jiné podobné, byť “láskyplné” vydírání.

Tělo je citlivý nástroj a má rádo harmonii. A o to jde. Zastavit se, nad tím vším se zamyslet a začít o sebe pečovat. A ještě lépe – “zrežírovat” i partnera, neboť jeho lví podíl na zdraví děťátka je nevyvratitelný. Této péči se odborně říká prekoncepční a je nesmírně důležitá, obzvláště je-li v rodinné anamnéze častý výskyt rakoviny všeho druhu, cukrovky, alergií, ekzémů a dalších chorob.

Čím tedy u sebe začít? Detoxikací těla i mysli. Na detoxikaci neexistuje žádný univerzální návod, její postupy jsou individuální. Právě na tohle bude zaměřen můj nový seminář.

Co stojí za neplodností nejčastěji?
Především nepravidelný menstruační cyklus, který je dnes lékaři bagatelizován jako projev labilní psychiky a je řešen jedině antikoncepcí a mnohdy i psychofarmaky! Dále jsou to časté přecházené virózy (ty dokonce zavinily v několika případech i úmrtí děťátka v osmém měsíci gravidity), problémy se štítnou žlázou – a tady pozor! – ty vůbec nemusejí být prokázány laboratorně. V neposlední řadě je to mononukleóza, lékaři opět nesmírně podceňovaná virová choroba, která dle imunologů způsobuje (a není jedinou příčinou) tzv. antifosfolipidový syndrom, což je potrácivost do 8. týdne gravidity, a to opakovaně, prosím. Dále je to dlouhodobě užívaná antikoncepce, která ovlivní činnost vaječníků a způsobuje narušení pH sliznic, a další jiné problémy. Na veškerý výčet zde není místo.

Svoji roli zcela jistě hraje překyselení organismu.
V podstatě ona neplodnost sama je rovněž důsledkem překyselení organismu. Stres, nevhodná strava, nedostatek pohybu, častá antibiotika, antikoncepce – to vše způsobuje ono výše zmíněné narušení pH sliznic. Poslední výzkumy imunologů dokazují, že děložní hrdlo je vlastně imunitní systém. A rakoviny čípku a vaječníků dokazují, jak je narušený. Vaginální záněty jsou výsledkem překyselení, jejich další příčinou je však špatná střevní mikroflóra, která přes hráz proniká i do močových cest a způsobuje také tam záněty, které jsou, jak jinak, léčeny antibiotiky, jež způsobují překyselení, a tak dále, a tak dále. Je to bludný kruh, který skutečně rozetne jedině detoxikace.

Seminář o neplodnosti je zaměřen i na kombinaci s dalšími metodami alternativní medicíny.
Samozřejmě, že seminář není jen o produktech. Je o reflexní terapii, klinické kineziologii, su-joku, meridiánových cvicích, krevních skupinách, stravování a dalších metodách, které přispějí k účinnější detoxikaci a rychlejší harmonizaci celého tělního systému, a tím k poznání sebe sama. Již v antickém Řecku v Delfách stál nad vchodem do orákula nápis: “Poznej sebe sama, a poznáš tak tajemství přírody a bohů.” A pokud zbude čas, prozradím něco o léčení kosmickými symboly, které ještě zvyšují účinnost skvělých produktů.

Celý koncept semináře je vystavěn logicky, zohledňuje univerzální zákonitosti a celostní poznatky. Navíc je poměrně jednoduché mu porozumět a aplikovat jej. A hlavně – vše funguje. Nesleduje jen vnější působení, ale zabývá se i příčinami a důvody problémů.

Děkujeme za rozhovor.