Nekompromisní štěstí v životě – Enjoying

cm pratele more

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud se nám v životě nedaří nebo se dlouhodobě cítíme špatně, není něco v pořádku. Svou vlastní psychiku i osud se můžeme naučit ovládat. Jako lidské bytosti totiž dokážeme mnohem více, než si myslíme…

Nevěřím, že by si většina čtenářů tohoto článku ještě v dnešní době myslela, že štěstí je něco náhodného, nad čím my sami nemáme žádnou moc. Existuje mnoho definic štěstí a ty, jež máme už dnes potvrzeny výzkumy, říkají, že štěstí je v první řadě aktivita. A také, že štěstí je cíleně zaměřená pozornost. Vídeňský logoterapeut V. E. Frankl nám pak během druhé světové války přinesl osobní svědectví, že i v prostředí koncentračního tábora, v prostředí absolutní bezmoci, je možné svou psychiku nastavit tak, že nám naši „moc“ a svobodu nikdo nevezme.

Být naprosto spokojený a chtít víc

Prožívat stálé a stoprocentní štěstí by samozřejmě bylo velmi nepřirozené. Barbara Fredericksonová z Univerzity of North Carolina např. došla na to, že pro nás není dobré, je-li poměr pozitivních emocí k negativním větší jak 11:1. Právě tzv. negativní emoce a negativní situace mají také svůj význam: vyplatí se je nepotlačovat, nebojovat proti nim – ale naopak mít je rád. Jak s oblibou říkám na seminářích: „Je vůbec vhodné něco nemít rád?“

Nekompromisní štěstí (Enjoying) znamená být spokojení v místě, kde se právě nacházíme, a to bez ohledu na okolnosti. A zároveň se těšit z cesty ke svým snům – být ve stavu čirého dychtivého očekávání, jaké kouzla a příležitosti přinesou okamžiky následující. Cokoliv jiného by mělo být nepřípustné. Jak pravila jedna moudrá žena: „Pokud se ti něco nelíbí, tak to buď přijmi, nebo to změň.“

V práci s vlastní psychikou máme obrovské rezervy

Podle mých dlouhodobých pozorování se většina lidí ve stavu, kdy by cítili silnou radost, nachází jen velmi malou část dne (pokud vůbec). A přesto je něco takového možné. Štěstí však není něco, co nám spadne samo do klína – životní spokojenost vyžaduje trénink.

Opravdové štěstí – jak o něm píše např. profesor psychologie Martin Seligman – má také svůj důležitý etický aspekt. Ani v Enjoyingu nejde o pouhé primitivní samolibé „užívání si“. Enjoying má smysl jedině tehdy, když jsou naše cíle v souladu s Vyšším dobrem. A paradoxně – jak říkají Esther a Jerry Hicks – pro druhé jsme nejužitečnější tehdy, když jsme sami šťastní…

Pokud se i na konci článku stále ptáte: „Cože je to ten Enjoying“?, zde jsou jeho hlavní myšlenky v kostce:

Desatero Enjoyingu

  1. Nikdo nás nemá právo měnit a říkat, jak máme myslet, co máme dělat nebo kým máme být.NENECHME ZA SEBE NIKDY ROZHODOVAT OSTATNÍ.
  2. Největším sobectvím je nebýt sobecký.JEDINĚ, KDYŽ JSME SAMI SEBOU, MÁME CO NABÍDNOUT.
  3. Zvažme, jestli nám stojí za to žít ve strachu.BUĎME ODVÁŽNÍ – NEBOJME SE ZTRATIT PŘÍZEŇ OSTATNÍCH.
  4. Výzvou je děkovat nejen za to dobré, ale i za to, co nám způsobilo bolest.PŘEMĚŇME JAKOUKOLIV OBTÍŽ VE VÍTĚZSTVÍ.
  5. Všechny situace, okolnosti a vztahy s druhými lidmi odráží stav našeho vědomí.USMÍVEJME SE NA SVĚT A SVĚT SE BUDE USMÍVAT NA NÁS.
  6. Změnou emocí můžeme změnit okolnosti svého života.DOVOLME SI TO NEJLEPŠÍ – POHYBUJME SE PO PROUDU.
  7. Začněme skutečně využívat možností, které máme.VYBERME SI TAKOVOU REALITU, JAKOU POTŘEBUJEME.
  8. Pokud necítíme právě teď radost, vášeň a nadšení; neprožíváme to, co můžeme.JSME TU OD TOHO, ABY NÁS ŽIVOT BAVIL.
  9. Dokud si budeme myslet, že nám něco chybí, nic se nezmění.KDYŽ NEBUDEME SPOKOJENÍ UŽ DNES, TAK KDY?
  10. Nalézejme v každém dni to nejlepší.KAŽDÝ DEN MÁME PŘÍLEŽITOST VÍCE SE SMÁT, VÍCE SVÝM BLÍZKÝM PROZÁŘIT DEN, VÍCE SE NAUČIT, VÍCE ROZŠÍŘIT SVÉ MOŽNOSTI.

Více na www.enjoying.cz.