Nehřešit slovem aneb jak správně používat afirmace a mít z nich největší prospěch

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hodně dotazů dostávám k afirmacím. Jak je používat. Afirmace, z latinského affirmo, česky ujištění, posílení. Jedná se o opakovaně psané, čtené nebo vyslovované výroky, které mají moc měnit naši realitu. Používáme-li je správně, mohou nás energetizovat, přinášet novou naději a nadšení, měnit reálně náš život k lepšímu. Některé líbivé články se „pozitivnímu myšlení“ jako celku vysmívají – pokud kritizují jistou přetvářku a pokrytectví tzv. „za každou cenu pozitivních lidiček“, mají do jisté míry pravdu. Nic to ale nemění na tom, že ve slovech a větách je skrytá obrovská síla, která může léčit a uzdravovat.

„Nehřešte slovem“. První ze čtyř dohod D. M. Ruize nás vybízí, abychom užívali slov ke sdílení lásky a krásy. Samotné afirmace, tak jak se nejčastěji používají, jsou o pozitivní samomluvě, o vlídném zacházení se slovy k sobě samým. K „vytvoření něčeho, co ještě není“, nebo přesněji k uvěření tomu, že už to hotové je.

Čistě psychoterapeuticky, pokud týraná žena slýchávala celý život, že je naprosto neschopná a že za nic nestojí, tak při opakovaném čtení věty typu: „Jsem krásná a vážená žena,“ se v jejím podvědomí mohou předchozí vzpomínky začít přepisovat a postupně měnit „nově nahraným programem“. (Mechanismus změny reality je podrobněji popsán v knihách Esther a Jerry Hicks nebo přímo v sérii Ovlivňování reality Vadima Zélanda.)

AFIRMACE – příklad

„Jsem sebevědomá a plná síly.“

 

Afirmace je vhodné vytvářet:

  • krátké a úderné
  • pozitivní (nikoliv: „Nemám už akné“, nýbrž: „Mám krásnou, čistou a zdravou pleť“)
  • v přítomném čase (tj. „Budu štíhlá“ není tak účinné jako „Jsem štíhlá“)
  • hrdé a energetizující – jejich čtení by nám mělo činit radost, úplně nás oblažovat, vyvolávat v nás skvělý pocit

Velmi prospěšný vliv na naši duchovní i tělesnou stránku mohou mít i rytmicky opakované východní mantry či západní křesťanské modlitby. Naše vědomí je při tom zaplavováno a léčeno posvátnými slabikami, slovy a celkově velmi vznešeným obsahem. Praktikující v těchto případech již nemá povětšinou za cíl např. nové auto, jako spíše jednotu s Bohem.

Jak afirmace správně používat

Smyslem používání afirmací je cítit se po jejich říkání (čtení, psaní) lépe, než tomu bylo na začátku. Alespoň to tvrdí Esther a Jerry Hicks a já s nimi souhlasím. Afirmace nás mají naplňovat – máme se cítit celistvější, neboť jejich používáním rozšiřujeme své já a své možnosti.

Častá otázka zní, jak často se mají afirmace opakovat – jestli není divné opakovat je pořád dokola (když už jsme o své přání jednou požádali). Proč se věřící člověk modlí každý den? Protože mu to pomáhá. Nebo protože to dělá z lásky. Každodenní opakování afirmací není o nedůvěře k celému procesu ani o tom, to celé „urychlit“. Je to o tom, lépe novou, vysněnou realitu umožnit, zamilovat si ji. Lépe si na ni v myšlenkách zvyknout – než se ve fyzickém světě zrealizuje.

Největší prospěch máme z afirmací tehdy, když se s nimi dokážeme emočně sladit. Například toužíme po partnerovi (partnerce) a už během odříkávání věty typu „Právě teď prožívám nejúžasnější lásku svého života“, tu ohromnou lásku, která na nás v budoucnu čeká, naplno tady a teď cítíme.

Vyloženě nevhodné je naopak používání afirmací, když jim nevěříme, máme z nich špatný pocit, nebo když nám připomínají, že to, o co žádáme, ve skutečnosti nemáme. Pak je nejlepší „let it be“ – nechat to být.

Na závěr něco z mého osobního know-how: Již u několika splněných afirmací se mi osvědčilo, napsat si je v co nejatraktivnější formě na papír (tak, jak jsem již dnes uváděl: aby to energetizovalo, přinášelo radost, byla to výzva atd.) a každý den si je čtu. Vůbec na splnění přání netlačím (ideální je přiblížit se stavu nulového očekávání). Ani není nutné mít u toho každý den kdovíjak hyper silné emoce – pouze mě těší číst můj afirmativní text. Ten se den za dnem ukládá do podvědomí. A mám zkušenost, že dříve či později se tyto afirmace splní… Jistěže je to pak spojeno i s konkrétním činem (akcí). Nicméně, 99 % lidí na planetě přeceňuje význam akce a podceňuje sílu slov (vědomí, naladění, psychiky). A přitom, kdybychom správně používali právě sílu slov, myšlenek a našeho vědomí, 99 % našich problémů by zcela zmizelo. Kdybychom nehřešili slovem, náš život a náš svět by vypadal úplně jinak…

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.