Návod na komplexní uzdravení, včetně vizualizace (rozhovor s Jiřím Čapovcem)

Jiří Čapovec

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor. Ve své práci propojuje tělo, mysl a duši. „Vše souvisí se vším,“ říká. V rozhovoru pro Celostí medicínu se podělil o část svého know-how: Například, co dělat proti bolesti hlavy, při stresu a jak si pomoci při jakémkoliv onemocnění.

Jiří se už sám roky zabývá psychosomatikou, epigenetikou, kvantovou terapií i tradiční čínskou medicínou. Se svou přítelkyní Lenkou Heczkovou milují osobní rozvoj a věnují se i vztahům nebo práci s ženskou a mužskou energií.

Jiří, existují podle Vás nevyléčitelné nemoci?

Toto je velmi dobrá a důležitá otázka. V první řadě bych chtěl zmínit, že všechny naše buňky v těle reagují na každou naší myšlenku i emoci. Každá naše buňka v těle je řízena naším podvědomím. 95% našeho života je ovlivňováno naším podvědomím, kde je jsou uloženy všechny naše víry a přesvědčení, návyky, způsob jakým myslíme a jak se chováme. Pokud máme v podvědomí zakódován program, že nějaká nemoc je nevyléčitelná, tak můžeme dělat, co chceme, ale nemáme šanci se uzdravit.

Jednoduše řečeno, podvědomí řídí naše buňky, tělo a všechno v našem životě. Proto je tento program tak nebezpečný, protože brání tělu, aby se vyléčilo. Podvědomí dává signály buňkám, že tento stav není možné změnit ani vyléčit a buňky na to patřičně reagují.

Všichni si vytváříme svou realitu pomocí našich myšlenek, pocitů a činů. Pokud něčemu pevně věříme a jsme o tom přesvědčení, tak se to stává naší realitou. Naše tělo je tak úžasné, že když se změní naše vibrace, to znamená naše myšlenky a pocity, tak se začne měnit i celá struktura našeho těla a každá jedna buňka v těle.

Ve své praxi jsem už zažil několik případů, kdy klient zkusil opravdu vše od A do Z a nic nefungovalo. Jakmile jsme odstranili podvědomé přesvědčení, že konkrétní nemoc je nevyléčitelná a nahradili to novým pozitivním přesvědčením, tak se začal najednou uzdravovat. Ještě jedna důležitá věc je s tímto spojená – strach ze smrti, případně ze samotné nemoci. Takové strachy mohou bránit v procesu uzdravení, a to zejména u “nevyléčitelných onemocnění”, ale také onkologických a autoimunních onemocnění.

Proč je důležitý zákon přitažlivosti v oblasti zdraví a jak pomáhá při léčení?

Všechno v tomto vesmíru je energií. Tato energie vibruje na určité frekvenci v závislosti na její kvalitě. Každá myšlenka, slovo a akce má svou vlastní vibrační frekvenci. Pozitivní myšlenky a emoce, laskavá slova, způsob stravování, propojení se a pobyt v přírodě, projevy vděčnosti a být laskavý k sobě a ostatním, zvyšuje naše vibrace. Čím nižší je vibrační frekvence, tím hustší je naše energie a tím těžší a složitější jsou naše problémy. V tomto případě nás život doslova tlačí dolů a udržuje při zemi. Můžeme cítit těžké a husté vibrace, nebo problémy ve svém těle a v životě – prožívat emoce jako jsou nenávist, strach, pocit viny, chamtivost nebo smutek. Pokud vibrujeme na takto nízkých frekvencích, tak se pohybujeme v pásmu nízkých vibrací, kterého jsou součástí různé nemoci a zdravotní komplikace jako úrazy a nehody. Tímto jsme vytvořili ideální prostředí pro nemoci a svou vibrací si je k sobě přitahujeme.

Čím vyšší je naopak naše frekvence, tím lépe se cítíme fyzicky, emočně, mentálně i duševně. Zažíváme stav větší osobní síly, energie, lásky, radosti, míru a hojnosti. Vyšší vibrace znamená žít svůj nejlepší život a stát se nejlepší verzí sebe samého. Je to život plný štěstí, zdraví, lásky a harmonie.

Jakmile nemocný člověk začne zvyšovat své vibrace, tak se začne měnit nejen celý jeho život ve všech oblastech, ale také se mění jeho tělo. Mění se jeho buňky, uzdravují se, mění se struktura DNA, tělo se přirozeně a samo zbavuje toxických látek, parazitů, bakterií, plísní, těžkých kovů a probíhá velmi silná a hluboká regenerace spolu s uzdravením. Pokud zvýšíme své vibrace, tak nemoc nemá šanci setrvat v těle. Frekvence se posunou na vyšší úroveň a člověk se uzdravuje.

Jakmile začneš zvyšovat své vibrace, najednou ucítíš, že na některé jídla nemáš vůbec chuť. Zjistíš, že s tebou tyto jídla již nerezonují. Přitahují tě najednou úplně jiné jídla. Nezměnil ses pouze ty, ale i tvoje buňky a bakterie ve střevech se změnily společně s tebou.

Zabýváte se, mimo jiné, psychosomatikou. Čtenáře hodně zajímají psychologicko-duchovní příčiny onemocnění konkrétních orgánů. Mohl byste alespoň několik základních příkladů uvést?

Ano, vždy je potřeba řešit všechny příčiny na všech úrovních jako je tělo, mysl i duše, abychom se mohli plně a hlavně trvale uzdravit.

Například žlučník je spojený s nezpracovanými a potlačenými emocemi. Problémy se žlučníkem způsobuje neustálá zlost, vztek, hněv a agrese, ale také i neschopnost umět správně vyjádřit tyto emoce. Stejně jako je žlučník agresivní orgán, tak stejně člověk, který má problém se žlučníkem, je agresivní. S tím je spojeno i jedno staré přísloví – „Ten mi ale zvedl žluč“.

Slinivka je zase orgánem lásky. Je spojená s dáváním a přijímáním. Člověk, který má problém se slinivkou břišní, má problém s láskou. Neumí nebo nedokáže mít rád sám sebe ani lidi ve svém životě. Proto je potřeba naučit se milovat sám sebe a dávat lásku nejen sobě, ale i druhým. S láskou je spojena například i cukrovka – pokud vás slinivka nebo cukrovka zlobí, doporučuji dávat lásku sobě i lidem ve svém okolí. Lásku je schopný přijímat jedině ten člověk, který jí umí také dávat.

 

Co byste poradil na obyčejnou bolest hlavy?

Obecně člověk, kterého často bolí hlava, by se měl naučit (hlavu) vypnout a nepřemýšlet tolik. Vypnout nejen fyzicky, ale i duševně. Někdo dá přednost procházce v přírodě, někdo meditaci a někdo třeba relaxaci u relaxační hudby. Dehydratace může být též základní příčinou mnoha jednoduchých bolestí hlavy. Navíc může dehydratace změnit, jak se člověk cítí, jedná, nebo přemýšlí. Pití dostatečného množství vody může zabránit bolestem hlavy nebo snížit jejich závažnost. Člověk by měl vypít minimálně 2 – 3 litry čisté vody denně.

Dalším, řekl bych ještě častějším problémem, je špatné dýchání. Pokud člověk dýchá mělce, tak tělo nestačí ventilovat oxid uhličitý, který se pak v těle hromadí a zatěžuje centrální nervovou soustavu, což se následně projevuje bolestí hlavy. Proto doporučuji dýchat zhluboka – nejlépe si udělat jednou denně Wim Hofovu metodu a je po bolesti hlavy.

Pokud už je člověk ve stavu, kdy ho bolí hlava, tak mám pro tyto účely velice jednoduchou a účinnou metodu. Samozřejmě je tato metoda vhodná i pro lidi, kteří trpí migrénami i běžnou bolesti hlavy. Navíc pomáhá s bolestí zubů, kloubů, páteře, zlepšuje kvalitu spánku, pomáhá se stresem a mnoho dalších výhod. Tuto metodu Feng Fu doporučuji praktikovat dvakrát denně ráno na lačno těsně po probuzení a večer těsně před spaním, a to každý den pravidelně, nebo kdykoliv ucítíme, že nás hlava bolí.

Vše, co k tomu budeš potřebovat, je jedna kostka ledu a ručník. Bod Feng Fu je tlakový bod, který se nachází v dolní části lebky, v místě kde se lebka spojuje s krční páteří (viz obrázek níže). Tento bod je součástí čínské medicíny a to konkrétně akupunktury. Stimulace bodu Fengu Fu kostkou ledu alespoň jednou, ale ideálně dvakrát denně, podpoří celkové zdraví a duševní pohodu. Budeš se cítit skvěle – v prvních několika dnech se může vyskytnout euforie v důsledku uvolňování endorfinů do tvého krevního řečiště.

  1. Lehni si na břicho a udělej si pohodlí.
  2. Umísti kostku ledu přímo na bod Feng Fu na zadní straně krku.
  3. Přilož na kostku ledu ručník, aby se voda vsakovala do něj a neměl si všechno mokré.
  4. Nech kostku ledu na bodu Feng Fu po dobu 20 minut.

 

Jiří, dále se zeptám, jak se chránit proti stresu?

V první řadě bych chtěl poradit všem, kdo jsou velice často ve stresu, aby přehodnotili svůj život. Je potřeba udělat analýzu a zjistit, co stres způsobuje. Mohou to být faktory jako práce, nedostatek financí, problémy ve vztazích, špatné zdraví, nebo je toho na tebe moc. Následně je potřeba se zaměřit na tyto problémy, které způsobují stres a začít je jeden po druhém řešit. Také je důležité zbavit se ze svého života všeho, co už ti nefunguje, neslouží ti, nepotřebuješ, brání ti v růstu. A je jedno, jestli jsou to věci, osoby, nebo cokoliv dalšího. Nechceš vedle sebe mít věci a lidi, kteří tě stahují dolů, snižují tvé vibrace a stresují tě.

Nejúčinnější metoda jak se chránit proti stresu a vůbec jak se stresu zbavit, je meditace. Pravidelnou každodenní meditací (stačí bohatě i 5 minut denně) můžeš dostat stres pod kontrolu. Jinak rozhodně doporučuji online detox. Tím je myšleno oprostit se absolutně od online světa internetu, mobilu a veškeré elektroniky a věnovat se sobě a svým koníčkům. Určitě je skvělá procházka, pobyt v přírodě i sport, protože tím zlepšíš své zdraví a načerpáš novou energii.

Dokonce i smích je velice účinný faktor, který pomáhá chránit před stresem. A v poslední řadě velmi účinnou formou jsou dechové metody a cvičení. Já osobně doporučuji Wim Hofovu metodu.

Při terapiích a koučinku používáte spoustu technik a postupů – co se vám přímo při léčení nejvíce osvědčilo?

Rozhodně celostní přístup, protože všechno je propojeno se vším. Nejlepších výsledků jsem začal ve své praxi dosahovat, když jsem začal řešit všechny aspekty, které jsou spojeny se zdravím, nebo mají na samotné zdraví vliv. Na fyzické úrovní to jsou faktory jako strava, pohyb, spánek, pitný režim a obecně životní styl. Na duševní a mentální rovině jsou to stres, prostředí, ve kterém žijeme, štěstí, autentičnost, práce, zvládání životních problémů a překážek, problémy ve vztazích, minulost, kde se nachází určitá traumata, bloky a negativní škodlivé přesvědčení, duchovní psychosomatické příčiny nemocí a v neposlední řadě emoce a myšlenky.

Není to jen o samotném uzdravení konkrétní nemoci. Vždy mi jde o hlubší podstatu celého procesu, kdy vedu každého klienta, aby pochopil, proč nemoc u něj vznikla. Pokud sám člověk pochopí důvod své nemoci, tak je na nejlepší cestě se vyléčit. Další důležitý faktor je přijetí samotné nemoci a následně odstranění všech příčin. S tím se pojí také změna životního stylu a nakonec samotný proces uzdravování pomocí vnitřní práce a mnoha dalších technik.

Pokud bych měl vyloženě něco vyzdvihnout, tak by to určitě byla práce s emocemi a myšlenkami. S tím jsou spojeny největší výsledky, protože každá změna začíná v naši mysli a vychází z toho, jak se cítíme, protože to určuje naše činy a vibrace. Drtivá většina všech nemocí pochází právě z potlačených a špatně zpracovaných emocí. Opět zde může velmi pomoci meditace. A samozřejmě to všechno pojí i změna návyku, vědomá a hlavně podvědomá práce, která je také velmi důležitá.

 

Pojďme dát, prosím, čtenářům na závěr návod: Ať už má kdokoliv menší či větší zdravotní problém, tak co konkrétně může pro vyléčení dělat?

Následující vizualizaci doporučuji praktikovat každý den, ideálně ráno po probuzení a večer těsně před spaním. Výsledky by měly být vidět po 2 – 3 týdnech, ale to samozřejmě záleží na mnoha okolnostech (druh nemoci, jak má člověk rozvinuty vizualizační schopnosti apod.) Také je důležité změnit životní styl, myšlení a vyřešit příčiny svých zdravotních problémů.

Najdi si pohodlnou polohu. Zavři si oči. A začni pomalu, zhluboka a plynule dýchat. Soustřeď svou pozornost na svůj dech. Představ si, že vstupuješ do svého těla, do místa, kde se nachází tvůj zdravotní problém, nebo samotná nemoc. Všechny nemocné, mrtvé a poškozené buňky začni regenerovat, opravovat, nebo vyměňovat. Představuj si to všechno co nejvíce do detailu a nezapomeň na své pocity. Musíš své pocity propojit se svými obrazy i celým vnitřním filmem. Musíš se cítit tak jako by tvé tělo bylo opravdu uzdraveno a ty jsi už byl naprosto zdravý. Klidně si představuj, jak nádherná bílá, nebo zlatá léčivá energie proudí do tohoto místa a léčí tvé buňky a uzdravuje tvé tělo zevnitř. A ty opravuješ, regeneruješ a obnovuješ všechny poškozené tkáně, buňky a části těla.

Nyní se napoj na své buňky a začni se usmívat. Musíš cítit radost z toho, jak se tvé tělo uzdravuje a léčí. Klidně komunikuj se svými buňkami a řekni jim, aby se uzdravily, obnovily a usmívej se na ně. Pošli svým buňkám lásku i léčivou energii. Vnímej, jak se všechny buňky tvého těla začínají usmívat a uzdravovat. Vnímej, jak každá jedna buňka tvého těla, a zároveň všechny společně, navyšují své vibrace a svítí nádherným léčivým světlem a vyzařují ze sebe lásku. Užívej si tento pocit a ještě zintenzivni své pocity. Až budeš na samotném emočním vrcholu, kdy budeš cítit radost, lásku, harmonii, léčivou energii a zdraví, tak si představ celý svůj život, ale bez svých zdravotních problémů, nebo samotné nemoci. Představuj si sám sebe maximálně zdravého, jak sportuješ, běháš, pracuješ, jak si užíváš života.

Vše, co si dokážeme představit, můžeme také dosáhnout. Vizualizace je mocný nástroj, protože náš mozek nedokáže rozlišit, jestli se něco děje ve skutečnosti, nebo si to jen představujeme. Náš mozek to v obou případech bere jako skutečnost a chová se podle toho. Toto bylo už i mnohokrát vědecký dokázáno, tak proč si díky vizualizaci nezlepšit život, nebo zdraví? Navíc pomocí pravidelné vizualizace zvyšujeme naše osobní vibrace a tím se mění naše myšlení, tělo, buňky, DNA, až se nakonec uzdravíme.

Jiří, moc Vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.

Svůj zdravotní stav konzultujte vždy s lékařem. Autor ani redakce nenesou odpovědnost za provádění těchto postupů.

Web Jiřího Čapovce: https://www.cestarelaxace.cz a https://www.cestazasnem.com.