Naučte se meditovat. Díl čtvrtý – Rozvíjení bdělé pozornosti

cm meditace1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bdělost je základ jakéhokoliv života. Výrazně zvyšuje jeho kvalitu. Máme-li úctu a plnou pozornost k právě prožívanému přítomnému okamžiku, svět okolo nás se stává jakoby živým, pronikavě průhledným…

Nejsme-li bdělí, nejme schopni uvědomovat si skutečnou váhu věcí. Nejsme schopni rozlišování. I v běžném, každodenním životě – ať už řídíme auto nebo velkou firmu – bez bdělosti nemáme šanci.

 

Osho ve své knize MEDITACE: První a jediná svoboda píše, že jen tehdy, jsme-li bdělými pozorovateli, můžeme skutečně vychutnávat život: „Jakmile se stanete pozorovatelem, probudíte se, už dál nespíte. Jste bdělí – tak křišťálově průzrační, mladí, svěží, vitální a silní. Stanete se plamenem, mocným plamenem, který jakoby vanul z obou stran. (…) Pak jste tak blažení, že vaše blaženost proudí všude, je ve vás, mimo vás; pak je to skutečný tanec.“


Pozorovatel nestojí někde bokem – plně užívá života, zatímco uvnitř zůstává klidným.

 

Jak začít

Mějte záměr soustředit se na jakoukoliv běžnou činnost, kterou vykonáváte. „Když si myjete ruce, soustřeďte se na všechny smyslové vjemy, které jsou s touto běžnou činností spojené: vnímejte zvuk a proudění vody, pohyby svých rukou, vůni mýdla atd.,“ uvádí do praxe bdělé pozornosti Eckhart Tolle v pracovní knize Moc přítomného okamžiku.

 

Můžeme být pozorní k čemukoliv, všude a kdekoliv – naše činnost dostává novou kvalitu. Je to velmi požehnaný stav: navenek vykonáváme dále svou práci, ale uvnitř nás začíná pomalu růst radost a štěstí. Neutíkáme před životem do odlehlých pousteven, ale uprostřed největšího ruchu velkoměsta jsme schopni zachovat důstojnost, noblesu, klid. Neovládají nás nízké pudy, roste naše schopnost sebeovládání a dokážeme vnímat širší skutečnost.

 

Nechte bolest, ať zmizí

Velkým darem meditace je, že se přestáváte tolik ztotožňovat se svým tělem, se svými emocemi a myšlenkami. Na jednom ze svých pobytů ve tmě jsem místo prášku na začínající bolest hlavy, bolest jen pozoroval. Uchvacující zkušenost. Nebráníte se, nebojujete – uvědomujete si, že vy nejste ta bolest. Vnímáte ji ze svého nitra jakoby na povrchu. A po určité době, tak jako z oblohy odpluje temný mrak, doslova odplula i bolest.

 

Meditace je ta nejpraktičtější věc na světě. Stáváte se díky ní odolnější vůči změnám. Nebráníte se tolik věčně proměnlivému tanci Života – neboť víte, že ať se stane cokoli, vás (vašeho vnitřního svědka, vaše pravé JÁ) nemůže nic ohrozit.

 

Na závěr rychlý test: Můžete si – jak doporučuje Eckhart Tolle – položit jednoduchou otázku: „Mám radost z toho, co dělám?“ Pokud tomu tak není, je podle Tolleho vaše vnímání přítomnosti zastíněno myslí, vnímající čas. Nejde však o to začít dělat něco jiného, ale změnit způsob svého současného bytí: přestat se bránit, vše přijmout a milovat.