Naslouchejte signálům, budete zdraví

cm bakterie 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Imunitu mají i mikroorganizmy. Je stále obdivuhodné, jak geniální je lidský imunitní systém, jehož úkolem je chránit nás před útoky bakterií a vůbec různých mikroorganizmů. Nemáme ani tušení, jak jsou tyto mikroorganizmy rafinované ve schopnosti se měnit a tvořit si svou vlastní „imunitu“, aby mohly v plné síle působit na tu imunitu lidskou, s cílem proniknout sítí její obrany, a tak způsobit nemoc.

Příkladná odolnost

Dnešní výzkumy sledují výskyt bakterií ve vnitřním zemském jádru a také v nejhlubších koutech vesmíru. Bakterie žijí pod vodou zamrzlých rybníků, hodně hluboko pod povrchem Antarktidy, nebo na okraji sopky. Mikrobiální kolonie byly nalezeny v toxickém prostředí kolem hydrotermálních průduchů a mohou vydržet i v prostoru vakua. Také je najdeme v přítomnosti radiace, jak bylo prokázáno v nově provedených studiích na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Po návratu na Zemi se ukázalo, jak byly tyto mikroorganizmy extrémně odolné vůči chemickým sloučeninám, jenž se je pokoušely zničit.

Schopnost přizpůsobení

Tým vyšetřovatelů z Univerzity v Rice (USA) se snaží pomocí výpočetních technologií v oblasti biologie přijít na to, v čem spočívá princip schopnosti bakterií přizpůsobit se drsným podmínkám, aby přežily. Bylo by totiž ideální, kdybychom se od bakterií poučili a jejich schopnost pak využili pro léčení lidské imunity! To jsou věci, které si lidstvo ještě před několika lety vůbec nedovedlo představit. Předpokládá se například, že bakteriální imunitní systém používá proces podobný interferenci RNA k umlčení genů nemoci.

Posloucháme signály naší imunity?

Věřím, že lidský imunitní systém je a bude stále dokonalý a že si dokáže poradit se sebe-odolnějšími mikroorganizmy, pokud má k tomu volné ruce. Pozná zcela jistě nebezpečí, a to nám také signalizuje. Například tím, že navodí stav únavy. Což bychom měli vnímat, protože je znamením oslabení imunitního systému, vyčerpání organizmu. Únavou nám imunita dává najevo, že potřebujeme spánek. Nebo nám dává pocit žízně, když zanedbáme příjem nápojů.

A podívejte se na to sebekriticky. Poslechnete vždy takové povely těla? Pokud tyto příznaky nevnímáte, pracujete dál, dokonce přidáte na intenzitě, ve snaze ještě tu „nutnou“ práci dokončit, tělo se vás opakovaně snaží zastavit. Posílá vás do postele s nachlazením, jindy s chřipkou nebo angínou. Spustí se alergie, začnou bolesti kloubů, svalů, hlavy. Dostaví se deprese a další nemoci, které mají spojitost s oslabenou imunitou.

Neuposlechneš – dostaneš

Vidíte tu „namotávku“ – jak vzniká nemoc, jak se oslabuje imunita? A na to čeká odolná bakterie, virus, parazit. Čeká, až si svou dokonalou imunitu oslabíte, a pak zaútočí. Proto byste neměli říkat „dostal jsem chřipku“, ale správně byste si měli přiznat, že jste nevyslyšeli varování, signály únavy, nýbrž jste dopustili oslabení imunity, a tím jste otevřeli bránu pro bacil, který pak prosadil nemoc – chřipku.

K čemu je perfektní a nákladný výzkum vědců, snažících se zdokonalit imunitní systém, aby tím pomohl člověku, který však neslyší varovné signály a nedokáže včas ulehnout do postele, vyspat se, odpočinout si, napít se, a dát takto možnost plného využití imunitnímu systému, dokonalému, jenž vlastně nepotřebuje pomáhat…?