Následujte vášeň svého srdce a naslouchejte své intuici

Vojacek  e1622611049915

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ač je Jan Vojáček klasicky vystudovaným doktorem, aplikuje v Čechách stále ještě netradiční celostní medicínu, která pojímá člověka jako komplexní bytost

Je inspirací mnoha lidem, mění zažité postupy a názory, ukazuje nové perspektivy v přístupu k léčbě. Jak se k celostnímu přístupu k medicíně dostal, kdo ho v životě ovlivnil a v čem spočívá recept na štěstí? O tom jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Jste klasicky vystudovaný doktor, jak jste se poprvé setkal s celostní medicínou?

S celostní, holistickou medicínou jsem se poprvé setkal v roce 2008, když jsem žil ve Skotsku a měl prostor věnovat se věcem, které mě vždy zajímaly. V tomto případě komplexnímu hlubokému pohledu na člověka z hlediska Ajurvédy, tradiční čínské medicíny, akupunktury. Od té doby již tento komplexní princip rozvíjím a zavádím do praxe. Postupně mě to dovedlo až k tzv. funkční medicíně, která má kořeny v Americe a která se vyvinula z klasické medicíny. Tohle je směr, který nyní praktikuji, je mi jako klasicky studovanému lékaři nejbližší a také je nejbližší lidem západního světa.

Jak byste pojem funkční medicína jednoduše vysvětlil?

Funkční medicína je evoluční princip klasické medicíny. Je praktikována klasicky studovanými lékaři, využívá nástrojů klasické medicíny – krevních testů, zobrazovacích metod, fyzikálních vyšetření, ale přesto je její přístup k člověku jiný. Ta jinakost spočívá hlavně v personalizaci a osobním, empatickém, lidském přístupu ke každému člověku. Každý jsme jiný a takto k léčbě přistupuje i funkční medicína. Léčba představuje proces změny v životním stylu a často také v systému přesvědčení a chování daného člověka se zdravotním problémem. Protože nemoc je pouze signál, informace upozorňující na vznik nerovnováhy ve fungování organismu na různých úrovních. Důležité je proto poznat příběh, který si člověk do ordinace přináší, následně nadesignovat sérii diagnostických testů k identifikaci poruch vnitřního prostředí organismu a na základě výsledků a informování klienta proč nemoc vznikla nastavit individuální léčebný plán.

Všichni muži z vaší rodiny mají lékařské vzdělání. Jak na vaše rozhodnutí být doktorem funkční medicíny reagovali?

Můj otec je chirurg, což je úplně o něčem jiném než léčba chronických onemocnění. Chirurg je šikovný řemeslník s obrovskou mírou zodpovědnosti za životy lidí. Děda byl patolog, takže otec i děda jsou vlastně na konci řetězce procesu nemoci. Mě ale zajímá začátek, jak nemoci vznikají, co je jejich příčinou. Otec i děda vůbec nemají problém s tím co dělám, jen tomu přesně nerozumí, protože to je mimo rámec toho, co se vyučovalo, když studovali a zároveň ani jednomu by vědomosti jako mám já nebyly užitečné do jejich praxe.

Co bylo důvodem, že jste začal dělat funkční medicínu v praxi?

Vášeň skutečně pomáhat lidem. Jít do hloubky. Být lidem průvodcem ke změně a vyléčení.

Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?

Nedokáži říci, kdo nejvíce. Ať osobně, či čtením různých publikací, jsem měl možnost poznat myšlenky a názory spousty skvělých lidí a odborníků různých odborností a směrů, nejen medicínských, ale také z oblasti filozofie a života. Na začátku mé transformace to byl zejména Eckhart Tolle, Dan Millman, Amit Goswami, Deepak Chopra, Miguel Ruiz, Robin Sharma, Paulo Coelho. Kdybych měl vyjmenovat všechny, byl by seznam lidí, kteří mě ovlivnili, opravdu dlouhý. Neustále se vzdělávám, zajímám se o nové směry a perspektivy, a proto další neustále přibývají.

Kdo je vaším životním vzorem a proč?

Nemám konkrétní životní vzor. Nechci kopírovat něčí cestu, hledám si svoji. Můj vzor může být každý den někdo jiný, kdo přináší autentické neotřelé myšlenky, které nevychází pouze z ega nebo nějakého dogmatu.

Funkční medicína se dotýká i témat osobnostního rozvoje a esoteriky. Máte nějaký hluboký spirituální zážitek, o který byste se mohl / chtěl podělit?

Osobního rozvoje se dotýká, neřekl bych přímo esoteriky, ale rozhodně duchovního vývoje člověka ano. Hluboké duchovní zážitky zažívám každý den, kdy jsem schopen vnímat přesahy materiální stránky života a vnímat informace, které ke mně přichází. Uvažuji o holotropním dýchání a ayahuasce, ale ještě nenastal ten pravý čas.

Dle funkční medicíny je propojena psychika s fyzickou stránkou. Když za vámi přijde pacient, jehož zdravotní stav má příčinu v psychické rovině, jak postupujete?

Každá chronická nemoc má i psycho-emocionální kontext. Snažím se to lidem vysvětlit tak, aby to pochopili. Přímo spolupracuji s odborníky, kteří jsou pak schopni s člověkem hluboké práce na podvědomých aspektech vzniku nemoci.

Lidé se začínají aktivně zajímat o zdravý životní styl, nové přístupy k léčbě i o to, jak být zdravějšími na těle i na duši. Čím si tento zájem a s ním spojené pozvolné změny ve společnosti vysvětlujete?

Dosáhli jsme určité úrovně komfortu na materiální, vnější úrovni. Zároveň to sebou přineslo nárůst počtu lidí, kteří cítí prázdnotu uvnitř sebe, ale nedokáží to správně identifikovat, a tak vznikne určitá fyzická, či psychická potíž. Lidé začínají bojovat o svoji duši. Hledají, jak zaplnit prázdné místo uvnitř sebe a často již chápou, že toho nelze docílit braním chemických léků. Hledají jiné možnosti a pro takové tady s funkční medicínou jsme a poptávka je čím dál větší.

Všude nacházíme nespočet rad, jak zlepšit své vztahy s druhými, a i přes to neznám ve svém okolí příliš lidí, kteří by byli ve vztazích spokojení. Máte také pocit, že mezilidské vztahy jsou dnes něco, co prostě příliš často nefunguje? Pokud ano, proč tomu tak podle Vás je?

Je tomu tak pro jeden hlavní důvod. Nezdravý vztah lidí k sobě samotným. Každý by měl projít procesem sebepoznání a seberozvoje. To je hlavní klíč ke zdravým vztahům k sobě samotnému a tím pádem i k našim nejbližším.

S celostním pojetím medicíny se často setkáváme i v diskusích nad autoimunitními chorobami. Opravdu se dají léčit?

Rozhodně. Autoimunita, stejně jako onkologické buňky, je přirozenou součástí našeho fungování organismu. Při vzniku autoimunitní nemoci pouze vznikne v organismu vlivem určitého souboru faktorů prostředí pro zvýšení autoimunitní reakce. Tyto faktory se dají identifikovat a cestou změn a práce na sobě je dostat opět pod kontrolu.

V mnoha rozhovorech jste mluvil o tom, jak je důležité následovat intuici. Proč?

Intuice je hlas naší vnitřní moudrosti. Ne hlas ega v naší hlavě. Intuice to s námi vždy myslí dobře, neustále nás informuje, co je pro nás skutečně dobré k udržení rovnováhy a co je naopak špatné a z této rovnováhy nás vyvádí. A to na úrovni psyché, emocí, vztahů, stravy, spánku, pohybu, prostě všeho. Pokud by lidé měli schopnost slyšet a následovat tento hlas, nikdy by neonemocněli. Jak s oblibou říkám, zemřeli by zdraví, do poslední chvíle aktivní, soběstační, bez léků a bolestí.

Jste mimo jiné označován také jako „kvantový doktor“. Jak souvisí kvantová fyzika s medicínou?

Kvantová fyzika dnes objasňuje mnohé důležité aspekty našich životů. A proto také přináší důležité vhledy i do procesu vzniku nemoci, či udržení zdraví. Kvantová fyzika hovoří o světě jako o informačním poli, kde vše, co se děje je otázkou naší volby. Proto nemocní lidé často podvědomě volí nemoc. Pokud se tohle nepodaří změnit, nemůže se člověk vyléčit.

Pro každého znamená ono vytoužené „být šťastným“ něco jiného. Co to znamená pro vás a co byste poradil lidem, kteří po štěstí touží?

Štěstí přímo souvisí s kvalitou vztahu k sobě samému a s kvalitními vztahy s nejbližšími. Štěstí je být svobodný, nezávislý na názorech druhých, nezávislý na názorech vašeho ega. Šťastný je ten, kdo následuje vášeň svého srdce a naslouchá své intuici, která ho za štěstím přirozeně vede.

Myslíte si, že je důležité udržovat tradice při životě? A proč?

Tradice a rituály jsou obrovsky důležité. Uklidňují mysl a zároveň se tím hlásíme k určité příslušnosti. Měli bychom být hrdí, že jsme Češi a staré tradice obnovovat.

Co Vánoce a tradiční stravovací návyky? Je podle vás v dnešní době vhodné držet se tradičního jídelníčku plného cukru, majonézy a smaženého jídla?

Dlouhodobě prosazuji hledání určité rovnováhy v životě. Na jednu stranu vah pokládat to zdravé a harmonizující, na druhou určité faktory vytvářející na organismus tlak, stres. Pokud je tento poměr na úrovni těla a mysli dlouhodobě udržován správně, fyziologicky, v poměru 80:20, “pozitivní: negativní”, pak se nemusíme bát ani bramborového salátu s majonézou, ani smaženého kapra, ani cukroví. Samozřejmě je dobré vše připravovat z kvalitních surovin a pamatovat na staré známe heslo všeho s mírou.

zdroj: www.janvojacek.cz

Původně vydáno na webu Stav beztíže.