Nadstandardní řešení nemoci

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pohled na nemoc z hlediska celostní medicíny – léčení s využitím arzenálu přírodní a alternativní medicíny.

Celostní medicína na rozdíl od klasické se soustřeďuje na pacienta, ne na jeho nemoc. Nesnaží se potlačovat příznaky, ale hledá prvotní příčiny vzniku nemoci. Ty mohou být jak na úrovni fyzického těla (1. úroveň), tak na úrovni energetické, regulační (2. úroveň) nebo na úrovni psychické (3. úroveň) či duchovní (4. úroveň) – viz. článek MUDr. Pavla Šáchy Co je to celostní medicína.

Obavy, smutek, vztek a další záporné emoce u lidí oslabených např. špatným stravováním a s tím souvisejícím toxickým stavem organismu a sníženou imunitou mohou vyvolat tělesnou nemoc. Nemoc jednoho orgánu může být způsobena energetickým oslabením či vyčerpáním jiného orgánu. Oslabení orgánu má vliv na další orgán či orgány, přičemž snahou organismu je nastolit náhradní rovnováhu.

Do tohoto stavu organismu (nemoci) je možno vstoupit (léčit) mnoha cestami. Čím těžší nemoc, tím více metod je vhodné použít. Klasická medicína většinou nabídne monoléčbu: chemické preparáty více či méně toxické pro tělo, případně chirurgický zákrok.

Arzenál celostní medicíny je bohatší, ale také pro pacienta časově i co se osobní disciplíny týká, náročnější. Různé metody očisty organismu, vyvážená kompenzující výživa, byliny, homeopatické preparáty, pohybový režim, jógové cviky na stimulaci či utlumení činnosti orgánů, uklidnění a mobilizace duševních sil meditací a vizualizací. Dále je možno použít reflexní terapii, akupresuru, působení na energetické dráhy orgánů a na energetická centra organismu nazývané čakry aj.

Většinu práce na svém uzdravení musí odvést pacient a závisí nejvíce na jeho snaze uzdravit se. A také léčení většinou trvá déle. Avšak výsledkem je celkové zlepšení zdraví a výkonnosti organismu a většinou i zbavení se dalších zdravotních problémů, které nebyly předmětem léčení. Vyléčený pacient je pak zdravější, než před onemocněním, a cítí se mnohem lépe.

V případě pro pacienta snadnější a dostupnější klasické léčby spočívající v odstraňování symptomů nemoci pomocí chemických preparátů velmi často vyléčený pacient má jiné potíže způsobené vedlejšími účinky léčby a je celkově neduživější než před onemocněním.

Informovaný člověk si dnes může zvolit, kterému způsobu léčení dá přednost.