Miluj svůj život – Nad duchovními příčinami nemocí

cm miluj svuj zivot

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Článek poukazuje na souvislosti mezi názory a postoji člověka a způsobem zpracování emočních prožitků na jedné straně a hmotnou projekcí v oblasti orgánů a jejich onemocnění na straně druhé. Neboť orgány i nemoci mají svou filozofii.

Tělo je realizační prostředek člověka na Zemi, ale je to i signalizační zařízení, které např. změnou barvy pokožky, bolestí orgánu nebo třeba chybným metabolickým procesem ukazuje, že někde v myšlení a zpracování emocí děláme chybu. A chyby vršíme dál, jestliže se domníváme, že pouhým mechanickým polykáním tablet odrušíme pravou příčinu, odkud je problém živen. Ale člověk není jen bezduchá hmota.

Ve vesmíru existuje posloupnost: informace – energie – hmota. To neříkám nic převratného, mnoho přístrojů (i lékařských) a počítačů je na této znalosti založeno. I člověk do tohoto schematu zapadá: Má 350 tisíc kanálků nádís v informačním poli, kde probíhá naše informační výměna s okolím, dále má velké množství čaker (energetické kanály, sedm je základního významu, provádějí transformaci vesmírné energie pro podmínky lidského těla) a též tělo z masa a kostí, tak jak ho zná např. chirurg.

Přitom informace má význam prvotní, projevuje se pak v energii (myšlenka už je energie) a ta potom přímo ovlivňuje hmotu. Představme si, že máme dobrou náladu. Svou „kondici“ sáláme do prostoru a přitahujeme tím myšlenkové pole příbuzného charakteru. Jsme vstřícní, aktivní, chválíme okolí, lidi, situace, protože máme vyrovnaný, bez potížný postoj sami k sobě. S úctou a pochopením hodnotíme jevy v celém průběhu dne. A v matricích našich čaker se (podle Lazareva) zapisují plusové informace.

Ale pokud nejsme dostatečně vyrovnaní, můžeme příliš citlivě reagovat na nepříjemné odchylky od očekávaného schematu dne, pak začneme nadávat a odsuzovat. A zapisují se mínusy. Jestliže přerostou mínusy určitou únosnou míru, „spadne“ opatření v hmotné složce – vyvíjí se nemoc. Přerostou-li mínusy únosnou míru překotně, „spadne“ úraz. Není jedno, kde to bolí nebo kde je úraz, všechno má své zdůvodnění. Stačí si přečíst knihu Luisy L. Hay „Miluj svůj život“ a v ní výtah z knihy „Uzdrav si tělo“. Zveřejňuje v ní tabulku své soukromé statistiky. Vidíme tu tři sloupce. V prvním jsou napsány názvy nejznámějších nemocí a seřazeny podle abecedy. V druhém sloupci najdeme jejich pravděpodobné příčiny – myšlenková schémata, např. strach z něčeho. A ve třetím myšlenková náhrada – nový model, který je potřeba si v duchu opakovat, aby došlo ke změně ve vašem životě. Když postupujete takto shora, změnou myšlení a cítění, potom se bude lékaři nebo léčiteli dobře pracovat na našem uzdravení a výsledky budou trvalého rázu.

Někdy mám pocit, že žijeme svůj vnitřní život sami a navenek se stačí nějak zachovat, když to okolnosti vyžadují. To je omyl. Nás nemusí nikdo zkoušet a prověřovat – děláme to sami a často. Sami před sebou a univerzálním kolektivním vědomím totiž nikam neutečeme. A prověrky jsou neustálé. Stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny. My na to přece nějak reagujeme. Velmi rychle tak přezkoušíme své parametry vstřícnosti, tolerance a lásky. Cokoliv si pak pomyslíme, je námi odesláno do příbuzného myšlenkového pole někde ve vesmíru, ale v našem biopoli zůstává jakýsi otisk, zápis. A způsoby našeho jednání, pokud jsou odlišné od postoje vyrovnanosti a vstřícnosti, vedou k nemocem a úrazům (Lazarev: Diagnostika karmy).

Jaké jsou postupy odhalování chyb v jednání? Tady pomůže psychoterapie, kde klient hraje aktivní úlohu, speciální druhy meditace, ve spojení např. s REIKI.

Literatura: Luise L. Hay: Miluj svůj život, Miluj své tělo, Uzdrav si tělo, Limitní situace aj.
Josef Staněk – Jana Brzobohatá: Duchovní příčiny nemocí
Miroslav Hrabica: Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí
Dethlefsen: Nemoc jako cesta
Lila Sharamon – Bodo J. Bagin’sky: Základní kniha o čakrách
(podobně Mahéšvaránanda)
Lazarev: Diagnostika karmy (I-IV)