Na pomoc žilám II

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V minulém článku jsme se začali žilami obecně zabývat. Dnes uvedu ještě další aspekty pohybu pro žíly a také se zmíním o jednom méně často uváděném způsobu pomoci našim žilám.

Lýtka

Tělo se přizpůsobuje našim potřebám, a tak i často procvičovaná lýtka, ať už pohybem na kolečkových bruslích, během, svižnou chůzí nebo posilovacími cviky, mohou časem nabírat na objemu. Samozřejmě, že je lepší mít lýtka pěkně kulatá než povadlá, sportovní vzhled nohou vzbuzuje i pocit pevnějšího zdraví nohou… Jenže mně můžete potom namítnout, že se Vám silná lýtka nemohou vejít do zimních kozaček a těžko hledáte ten „správný“ vzor.

Cvičení a chůze

Pokud nemáte v úmyslu svá lýtka zvětšovat co do objemu, upusťte od posilovacích cviků lýtek na posilovacích strojích se zátěžemi a spoléhejte spíš na lehkou atletiku. V tělocvičně se také zaměřujte spíše na časté opakování snadného cviku než na zátěž.

Velmi výhodná je delší ostrá chůze. Je doslova blahodárná i pro naše vnitřní orgány. Po sportu je vhodné natáhnout dolní končetiny výše, než je oblast sedu. Během dne střídejme rovnoměrně pohyb a klid.

Den klidu

Pokud plánujeme na jeden den klidový režim, oblékejme na nohy kompresní punčochy. Ty napomohou, aby se unavené žíly nenapínaly a stačily vracet neokysličenou krev v plném množství zpět k srdci.

Neméně významná pomoc

Podle možnosti je vhodné opustit hormonální antikoncepci, jež je vlastně velmi zatěžujícím faktorem životního stylu.

Dále dbejme o to, abychom po ránu rozhýbali svou mízu v mízních cestách a uzlinách drobnými poskoky na trampolíně (např. 200x ráno, občas během dne třeba po 50-ti skocích a večer opět delší sérii těchto poskoků). Při výskoku a doskoku se totiž střídají fáze odlehčení a zatížení, což vyvolá žádoucí pohyb mízy. Neznám jiné cvičení, které by tak důkladně „procvičilo“ nejen mízu těla, ale i mozku…

Uvědomme si, že krev má svoji pumpu v srdci, ale míza takovýto speciální orgán nemá. Svaly pak tvoří tzv. svalovou pumpu pro mízní systém a umožňují odvést zplodiny látkové výměny do močového systému a vyloučit je.