Na pomoc přichází „divoká kráska“

cm cistus incanus

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Seznamte se, prosím: Cistus incanus

Také jste v posledních letech zaznamenali, že různá, především respirační, onemocnění jsou vleklejší a komplikovanější? Kladli jste si otázku, proč na obtíže, které dříve bez problémů řešil, nestačí už jen starý dobrý Vironal apod.? Vězte, že není chyba ve Vironalu. Tuto zkušenost nám potvrzují i zprávy lékařů odkazující na to, že viry a bakterie stále více mutují a roste jejich odolnost vůči léčbě, která dosud účinkovala. O stoupající rezistenci na antibiotika nemluvě. Vlivem klimatických změn, vzpomeňme současné mírné zimy, dochází i ke snazšímu šíření infekcí v tomto období. K tomu je naše obranyschopnost oslabována narůstajícími negativními civilizačními vlivy. Stresem počínaje, přes kvalitu potravin jdouce a společenskou atmosférou konče.

Velmi mne proto potěšilo, že se firma Energy rozhodla tyto problémy řešit. A že vybrala bylinu Cistus incanus.  Uvítal jsem i možnost tuto novinku otestovat a vyzkoušet ještě před uvedením na trh. O tyto poznatky a zkušenost bych se s vámi rád podělil. Lépe tak budete moci, ihned od zařazení cistu do nabídky, využít potenciál jeho účinku s vědomím jeho rozsahu i praktických výsledků.

První kontakt

Pro ilustraci i pobavení uvedu doslova první kontakt s tímto vysoce koncentrovaným extraktem. Nevím, zda to bylo z nedočkavosti, ale po otevření jsem si kápnul pod jazyk asi 5 kapek a polknul. V ten okamžik bych mohl dělat reklamu na Asterixe po požití medicíny, jak mi ta energie doslova projela celým tělem. Umocněno typicky hořce svíravou chutí v cistu obsažených tříslovin. Okamžitě mi bylo jasné, že zde bude podstatně jiné, nižší dávkování, než jsme byli dosud zvyklí. Výraz vysoce koncentrovaný extrakt proto není v tomto případě vůbec nadnesený.

Testovali jsme pak s kolegou optimální dávkování nejen z hlediska koncentrace účinných látek, ale i znalosti principu účinku Cistus incanus jako takového. Optimálním se jevilo u dospělého dávkování 1-2 kapky každé 2-3 hodiny.

Primární určení: „Zabiják virů“

Cistus incanus je ceněn především pro své schopnosti účinně bojovat s jakoukoliv infekcí. Ta spočívá v unikátnosti jeho složení a mechanismu účinku. Obsah polyfenolů tvořený vysokou koncentrací jednotlivých fenolů, mj. známých tříslovin, zabraňuje virům v pronikání do buněk, a tím následně eliminuje jejich množení. A to i virům vysoce agresivním. Toto bylo potvrzeno mnoha studiemi, laboratorními zkouškami i praxí. Díky této vlastnosti a složení tak cistus zabezpečuje účinnou chemicko-fyzikální ochranu jak při onemocnění, tak v prevenci. Nejznámější je použití cistu při jakékoliv nákaze označované pojmem zánět horních cest dýchacích, ať již virové, bakteriální, či plísňové. „Testovací“ lahvička posloužila postupně 5 lidem s tímto typem obtíží naprosto jednoznačně ke zjednání rychlého a trvalého účinku (bez recidivy) v jakékoliv fázi onemocnění. Počínající obtíže dokázal cistus zastavit bez nutnosti podávání dalších přípravků. U již probíhajícího onemocnění v kombinaci s jiným produktem zkrátil dobu uzdravování a ani jednou se neobjevily v poslední době tak typické doznívající komplikace. Zvlášť přesvědčivě pomohl zvrátit stav právě při dlouhotrvajících problémech či opakujícím se návratu obtíží tam, kde to dosavadní léčebné prostředky tak efektivně nedokázaly.

Přírodní antioxidant

Druhou silnou zbraní Cistus incanus je jeho schopnost neutralizace volných radikálů a účinné vylučování toxinů z jakýchkoliv patogenů z organismu. Tak opět pomáhá uzdravení tím, že zabraňuje toxické zátěži, poškození tkání, zánětům a dlouhému ohrožení a zatížení obranyschopnosti. V této souvislosti se mi v praxi osvědčil u klientů nejen v případě toxinů z bakteriální infekce (chlamydie), ale i po prodělaném parazitárním onemocnění (svrab). Uvádí se, že cistus je několikanásobně silnějším antioxidantem než například zelený čaj, citron či červené víno, čímž kromě zmiňovaných účinků pomáhá jako prevence při zvyšování obranyschopnosti organismu.

A nyní vysvětlení. Obtížnost léčby chlamydiové infekce tkví v tom, že ač se jedná o bakterie, chovají se virulentně. To znamená, že se rozmnožují jako viry po vniknutí do živočišné buňky. Zatímco jejich bakteriální původ umožňuje nasadit proti chlamydiím antibiotika, podobnost jejich „chování“ s viry často brání vymýtit je zcela, neboť ATB nepostihnou všechny jejich životní fáze. A zde, jak již jistě tušíte, nastává příležitost pro Cistus incanus a jeho protivirový „mechanismus“. To ale ještě není celé, neboť chlamydie obsahují minimálně dva endotoxiny, které… Ale to bych opakoval předchozí odstavec o přírodním antioxidantu. Dlužno dodat, že v tomto případě je příležitost pro Cistus incanus jednoznačná, nekompromisní a vítězná.

Užívání

Tento přípravek je vzhledem ke své koncentraci natolik odlišný, že, jak jsem uvedl, i dávkování bude jiné. Koncentrát umožňuje u cistu přesné dávkování oproti jeho podávání v jiných formách. Zároveň je maximálně šetrný k zachování přírodních účinných látek v primárním účinku, jakož i energie a bioinformace celé rostliny oproti sušině či zpracování do tablet.

Nechť vám tento nový pomocník slouží k ochraně zdraví i jeho obnovení, kdykoliv by se zdálo, že přesila toho ne právě přátelského je už velká.