Mužům v klimakteriu hrozí infarkt a mozková příhoda, přesto se o jejich přechodu nemluví

cm doktor muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mužské klimakterium neboli andropauza je téma, o kterém se ani ve 21. století nehovoří. Média o problematice příliš neinformují a pojišťovny nemají vyhrazeny programy na podporu prevence či osvěty. Přitom s sebou mužský přechod přináší celou řadu vážných zdravotních rizik, jako například infarkt myokardu či mozkovou příhodu.

O ženském přechodu ví každý, osvětu sponzorovaly farmaceutické firmy

Zatímco o přechodu mužů ví jen málokdo, klimakterium žen je naopak velice známým jevem. Mimo jiné proto, že jsou ženy vděčnějším publikem. Jsou ochotnější naslouchat radám a samy aktivně pátrají po informacích o zdraví. Také jsou důslednější v péči o své tělo. Navíc byla informační kampaň o ženském přechodu z velké části sponzorovaná farmaceutickým průmyslem, který do hormonální léčby v době jejího rozmachu věnoval vysoké finanční obnosy.

 

V péči o ženský přechod existuje rovněž ucelenější koncepce, kdy hlavní úloha spočívá v péči gynekologa. Muži však takového lékaře nemají, a péče je proto rozmělněná mezi praktiky, urology, sexuology, andrology či lékaře jiných odborností.

 

Reprodukce muže zůstává zachována, hrozí však mozková příhoda a infarkt

Mužské klimakterium se vyznačuje postupným snižováním tvorby a hladiny mužských pohlavních hormonů. Úplná paralela ve srovnání s ženským klimakteriem zde však neexistuje. Zatímco u žen dochází k prudké zástavě tvorby ženských pohlavních hormonů, zvláště estrogenů, u mužů je hormonální tvorba i reprodukční schopnost zachována do poměrně vysokého věku. Přesto mají tyto dva stavy, tedy mužský a ženský přechod, velice podobné příznaky a důsledky. Dochází k výskytu bolestí hlavy, závratí, návalů horka, pocení, depresí, častější podrážděnosti, poruchám spánku či problémům s potencí. Toto období bývá spojeno s poklesem fyzické, psychické i sexuální výkonnosti, klesá i svalová síla.

 

V době klimakteria dochází u mužů také k progresivnímu ubývání kostní hmoty. Čelí tedy zvýšenému riziku osteoporózy a zlomenin kyčle a páteře. Navíc muži v přechodu tloustnou. Přibývá u nich na objemu tělesného tuku, hlavně viscerálního, který vede ke zvýšení rizika onemocnění cév a srdce. Hrozí jim tedy vysoké riziko vážných kardiovaskulárních chorob, včetně infarktu myokardu a centrální mozkové příhody.

 

Pojišťovny se věnují zdravému životnímu stylu, o andropauze se ale nezmiňují

Rizika a příznaky andropauzy, tedy mužského klimakteria, lze zmírnit či částečně odstranit zdravou životosprávou. Zásadní je v tomto směru dietní opatření, pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb. Vhodné je také užívat přírodní doplňky stravy z mateří kašičky, pylu a ženšenu, které pomohou doplnit chybějící energii a vykompenzovat hormonální deficit.

 

Osvěta, která by tyto základní informace mužům zprostředkovala, je však opravdu nedostatečná. Zdravotní pojišťovny se sice v poslední době snaží více věnovat prevenci v oblasti rakoviny prostaty a tlustého střeva, případně obecně propagují zdravý životní styl. Bohužel jsem však nezaznamenal, že by existoval nějaký konkrétní program zaměřený na příznaky a problémy andropauzy. To je podle mého názoru chyba. Informovaní muži by totiž měli možnost se s fyzickými i psychickými změnami v přechodu mnohem lépe vyrovnat. Navíc by kvalitní osvěta mohla zabránit vzniku celé řady vážných zdravotních komplikací, které často končí i zbytečným předčasným úmrtím.