Mužena

cm muz zena12

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bůh Stvořitel vyňal spícímu Adamovi žebro a vytvořil mu ženu. A tak vznikla i „MUŽENA“. A pak jim oběma řekl, budete spolu žít, budete jako jedno tělo…
Ti dva žili, byli, milovali se…

Dítě jednou opustí své rodiče, najde si protějšek, aby vznikla další nová „muž-žena“, dvojice podle Jeho plánu. A tak to jde stále dál. Proces má své zákonitosti, svá pravidla, svou sílu, byl stvořen základ existence lidstva.

V okamžiku, kdy jsou tyto zákonitosti porušeny, vznikne konflikt, ze kterého osiří muž a žena. Pokud bude tento konflikt trvat dlouho, bude ohrožena existence lidstva.

Konfliktní podstata existence

Muž hledá jinou ženu a naopak žena jiného muže, každý z nich touží vytvořit novou muž-ženu. Není možné, aby jeden z nich byl více než ten druhý. Historie ukázala, že muž se stavěl nad ženu. Žena neměla mnohdy základní lidská práva, byla dokonce majetkem muže. A historie také ukázala, že tento řád nemohl natrvalo přežít. Vždycky nakonec vznikla muž-žena.

V moderní době již nedochází tak často ke spojení muže a ženy v chrámech Boha, nebo na úřadech k tomu určených, a také jejich svazek nebývá spojován větou: Co Bůh spojil, člověk nerozděluj. Raději se volí partnerská smlouva nebo svazek druha a družky, přítele a přítelkyně. Děti opouštějí domov a stěhují se s protějškem do společného bytu, kde spolu zkoušejí tvořit pár. Vysokým procentem se to nedaří: Prvotní láska vyprší velmi brzy a pak přijde tvrdá realita. První pokus, druhý pokus, možná další pokusy. Vztahy jsou nestabilní, konflikty časté, ekonomický základ chatrný. Smůla, když se do nejistého vztahu narodí dítě.

A dítě má v sobě po celý život stopu konfliktu v podstatě existence.

Tento článek vzniká na základě mnoha rozborů pacientů trpících chronickými nemocemi. V celostní medicíně hledáme příčiny, snažíme se je pojmenovat. Právě jsem zde tu nejzákladnější popsal.

Podhoubí autoimunitních onemocnění

Dítě narozené z konfliktní podstaty vztahu muže a ženy nemá zdravý základ, v jeho podvědomí je strach a nejistota. V první fázi se objevuje slabost, nízké sebevědomí a nemocnost, ale potom se tento stav mění v agresi, vztek, podrážděnost, vyhledávání extrémů, zloba na celý svět. Bludný kruh nemoci se rozšiřuje, jedinec upadá do deprese a podobných stavů.

Jako houby po dešti vystupují v dnešní realitě autoimunitní nemoci. Jejich základem je v mozku vytvořený sebedestruktivní program, který často vzniká právě z výše uvedených vztahů. Podle toho, jaký program je v mysli člověka, podle toho také reaguje imunitní systém. Tvoří si protilátky a místo toho, aby své tělo chránil, na jeho tkáně útočí, a chce je dokonce zničit…

Osten plánovaného rodičovství

Nebo podle stavu mysli reagují hormony. Dlouhá léta se partnerská dvojice snaží o tzv. plánované rodičovství: Žena užívá antikoncepci, aby dítě neměla, a potom, když se partneři shodnou, že už chtějí dítě mít, nejde to…

Proč? Jednak je vinou užívané HA celý systém utlumen a nefunkční a jednak je v mysli opět ten sebedestruktivní program, který brání vzniku další „generace nejistoty“.

Dar rodiny

Muž-žena, ač se může tento slovní výraz zdát poněkud nezvyklý, vyjadřuje základ pro všechno. Každý čtenář jistě pochopil, že je jím myšlena RODINA. Má vycházet z lásky, z rovnováhy. Má dávat jistotu, vzájemnou oporu. Má vycházet z manželské smlouvy. Existence rodiny na tzv. psí knížku nefunguje a žel s sebou nese mnohé problémy.