MUDr. Jan Cimický, CSc.: Ptačí chřipka nás nevyhubí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Odborníci varují před zbytečnou panikou a strachem z nemoci. Podle odborníků je pouze otázkou času, kdy bude na území České republiky ohlášen nález úhynu ptáka, který podlehl ptačí chřipce. Zároveň se vytrvale v médiích objevují úvahy o možném vypuknutí rozsáhlé epidemie, které by podle katastrofických scénářů mohly podlehnout milióny osob. Není tedy divu, že se v české veřejnosti už začal projevovat strach z onemocnění ptačí chřipkou. Odborníci zvučných jmen a mezi nimi i známý psychiatr MUDr. Jan Cimický vyzývají všechny lidi, aby zbytečně nepropadali panice.

„Je nepochybné, že ptačí chřipka se dostane i k nám, protože sebe-pevnější závora jí v tom nezabrání. Bohužel Češi mají tendenci panice podléhat a nejsou daleko doby, kdy při ´zhoršení politické situace´ si lidé dělali doma zásoby cukru a mouky. Jedině správná reakce je využít mozkovou kůru a filtrovat informace a zprávy a podrobit je střízlivé úvaze. Třeba si opakovat: že zatím přece ptačí chřipka zabila na celém světě pár desítek osob, zatímco obyčejná chřipka, kterou lidé podceňují a přecházejí, stonásobně víc. A stejně tak třeba alkohol nebo havárie na silnicích!“ uvedl Cimický.

Zbytečnou paniku vyvolávají lidé sami

Podle něj tedy není zatím důvod si myslet, že ptačí chřipka náš národ vyhubí a ani není potřeba se tak chovat. Lékař míní, že zbytečné obavy a následnou paniku lidé vyvolávají sami. Na to prý ale má vliv i příval informací, které zveřejňují některá média.

„Bohužel, lidská psychika reaguje často emotivně, z extrému do extrému. Potom není divu, že na jedné straně najdeme polohu zcela odmítavou a bagatelizující, na druhé straně spíše katastrofickou vizi. Ani jeden extrém není dobrý. Objektivita se totiž pohybuje v celém prostoru,“ vysvětlil psychiatr.

„Lidé, často masírovaní médii, a ještě víc, jsou-li od přírody sugestibilní, mají tendenci panikařit. Potom začínají hledat i sebeabsurdnější obranné mechanismy, jsou ochotni uvěřit i ´zaručeně´ správné terapii, ať je jakákoliv. A to je samozřejmě nesmysl. Každá opakovaná informace, která je zdánlivě nezáludná a nic podstatného neříká, na psychiku postupně vliv má,“ sdělil lékař.

Dodal, že právě vracení stejného tématu vytváří v podvědomí spoj. „Ten se může velice rychle mobilizovat a vytvářet další asociace, což pomáhá živné půdě pro zbytečnou paniku. A tak i v dobré víře opakované varování a rozvíjení stejného tématu může v krátkém čase vyústit v pavlovovskou poučku, kdy relativně malý podnět může vyvolat velice bouřlivou reakci!.“

Citlivé jedince může postihnout úzkost

Jan Cimický zároveň upozornil, že lidé v souvislosti z rostoucích obav z ptačí chřipky na sobě mohou zpozorovat zvýšenou úzkost a nervozitu. Tyto stavy mohou především postihnout citlivější jedince. Lidé v takovém případě mají okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

„Myslím, že je to jistě lepší, než aby se dál takový člověk psychicky týral a prožíval muka nejistoty, která sám nevytěsní. Někdy je skutečně třeba zásah psychoterapeuta, který ten negativní náboj od-podmiňuje, jindy dokonce psychiatra, který může zvážit nasazení léků tlumících napětí a úzkost. Kvalitních odborníků je v Česku dost a každému bez odkladu poskytnou péči,“ řekl Jan Cimický.

„I u osob zvýšeně citlivých, třeba neurotiků, dbajících na čistotu a kteří mají obsedantní rysy osobnosti, může obava z ptačí chřipky vést až k nenávisti vůči původcům, tedy nevinným ptákům. A může tu vzniknout i fobie z choroby. Staletá zkušenost ukazuje, že lidé snadno podléhají všelijakým pověrám a dohadům. Někdy je velice těžké je přesvědčit o opaku. I v našem století jsme svědky toho, že se lidé řídí spíš nějakou babskou radou než zdravým rozumem. Přesto opakuji: každý člověk by měl raději vyhledat odborníky a neřídit se radami pochybného původu,“ dodal.