Mozkové vlny: Která hladina vědomí je pro zdraví nejlepší?

cm mysleni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ať už spíme, bdíme či hluboce relaxujeme, jsme vždy v určitém stavu vědomí. Každý stav je charakterizován specifickou mozkovou aktivitou, která je měřitelná (v Hz). Nejhlubší tělesná regenerace nastává ve spánku, v delta vlnách. Zajímavé je, že už i ve stavu relaxace a meditace (alfa a theta vlny), naše tělo produkuje zdraví prospěšné hormony. Právě kvalitní spánek a relaxace jsou pro naše zdraví základem. K čemu na jednotlivých hladinách vědomí dochází?

Hladina BETA – 14 a více Hz

V hladině BETA jsme převážnou většinu dne. Je poněkud potlačená kreativita, probíhá logické-analytické myšlení. Tato hladina se aktivuje tělesným pohybem. Vědomě se soustředíme na vnější svět a reagujeme na podněty. BETA je důležitá pro náš normální vnější život, avšak je někdy spojena s napětím, vybuzením, a dokonce zlostí. Především vyšší úrovně této hladiny znamenají pro organismus stres a velkou spotřebu energie. Proto je tak prospěšné naučit se relaxovat a podle potřeby vědomě sestupovat do hladiny ALFA či THETA.

Hladina ALFA – 8 až 13 Hz

Podle Petra Kolmana, českého vývojáře mozkových technologií, je pro většinu začátečníků v meditaci nejsnadnější dosáhnout právě hladiny ALFA: „Má to super efekt na psychiku a na zdraví. Pro ženy může být zajímavá informace, že v hladině ALFA se vyrovnávají vrásky, čistí se pleť. Nebo mně se osvědčilo, že v hladině ALFA jsem schopný se lépe rozhodovat. Člověk se dostává na hranici, kdy nevnímá tělo a lépe se mu pracuje s myšlenkami.“

 

Kolman říká, že zkušenosti ukazují, že mozek většiny lidí – je-li vystaven frekvenci 8 Hz a nižší – převážně usíná a odpojí se. Ale na hladinu ALFA je velmi dobrá odezva. „V mozku dochází k tvorbě přirozených opiátů – neurohormonů – nejznámější jsou endorfiny. Pravidelným setrváváním v hladině ALFA podporujeme svoje zdraví, regenerujeme a posilujeme všechny životní funkce,“ dodává.

V hladině ALFA dochází ke zvýšené produkci serototinu. ALFA je spojena s uvolněností, tvořivostí. Kdybych měl já sám popsat pocit z meditací v této hladině, byl by to klid a mír.

Hladina THETA – 4 až 7 Hz

Znamená ještě hlubší uvolnění, vědomí je zčásti utlumeno. Je těžké v této hladině při meditaci neusnout – právě proto, že odpovídá REM spánku (fázi spánku, kdy se nám zdají sny). THETA je hluboce hypnotický stav, otevírá se podvědomí a produkují se katecholaminy, které jsou důležité pro učení a paměť.

Někdy se říká, že 40 minut hluboké meditace vydá za 2 hodiny spánku. Pokud se dostanete do THETY, můžete prožít úžasný stav bez myšlenek – „supermír“, nebo naopak vnímat různé snové obrazy. A protože se ladíte na vnitřní svět, může dojít i k rozvoji intuice.

Hladina DELTA 0,5 až 3 Hz

Spíme hlubokým, bezesným spánkem. Někdy může jít i o stav bezvědomí. Dochází k regeneraci celého těla a zvýšené tvorbě růstového hormonu.

Nemocní lidé by měli hodně spát – v DELTĚ se mohou aktivovat samo-léčící mechanismy těla a rekonvalescence se může urychlit.

Zdroj: Kolman Petr: Uživatelská příručka k psychowalkmanu SuperAgent.