Model úzkosti Jiřího Čapovce + doporučení, co dělat pro zbavení deprese

11.6.2021 e1622448739126

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Po roce přinášíme opět rozhovor s Jiřím Čapovcem, celostním terapeutem, koučem a mentorem, který se zabývá celostní a funkční medicínou. Jiří propojuje osobní rozvoj, psychosomatiku, epigenetiku, psychologii, neurovědy a práci s podvědomím. Povídáme si spolu tentokráte o úzkostech, strachu, depresích a této, pro většinu lidí, velmi náročné době.

Předchozí rozhovor s Jiřím Čapovcem s názvem „Návod na kompletní uzdravení“ si můžete připomenout zde: https://www.celostnimedicina.cz/navod-na-komplexni-uzdraveni-vcetne-vizualizace-rozhovor-s-jirim-capovcem.htm

Jiří Čapovec se – kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví – zaměřuje také na psychologii mezilidských vztahů. Vede vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví.

Jiří, Vy se mimo jiné, hodně zabýváte duševním zdravím. Jak je na tom podle Vás v současnosti česká populace? Tato situace a už více jak rok trvající omezení k nárůstu pohody zřejmě zrovna nepřispívají…

Za rok 2020 se počet klientů řešících problémy s duševním zdravím zvedl o více než 300 %. Moji kolegové terapeuti to mají velmi podobně. Jsme na bodě mrazu. Slepě předáváme svou zodpovědnost a moc do rukou falešným autoritám, které hazardují s našim zdravím i životem a zkoušejí, kolik toho ještě vydržíme. Musíme si uvědomit, že jen absence dostatku kyslíku v našem organismu a špatně okysličení těla a mozku má negativní dopad na naše duševní i fyzické zdraví.

Společnost je doslova šikanovaná – všechny ty zákazy, omezení, nařízení, a hlavně šíření strachu vedou k tomu, že jsme neustále ve stresu, bojíme se o své zdraví, zdraví svých blízkých a nemluvím o rozdělení společnosti na dva tábory, které jsou poštvávány proti sobě. To se vše negativně podepisuje na naši duševní pohodě, oslabuje to náš imunitní systém a přispívá k rozvoji nemocí. Ze společnosti se téměř vytratil osobní kontakt, úsměv, dobrá nálada, radost, a to je rozhodně velmi důležitý faktor, který negativně ovlivňuje naší duševní pohodu. Lidé se v dnešní společnosti bojí scházet, nemohou často ani sportovat, nemají kde vypnout, relaxovat, trávit volný čas. Nemohou se často ani věnovat svým koníčkům. Volnočasové aktivity, relax, sport, zábava, osobní kontakt a další dávají lidem možnost vypnout, zbavit se stresu, bavit se, relaxovat a zklidnit mysl. Pokud tuto možnost nemáme, tak se zhoršuje naše duševní zdraví, hromadí se v nás stres, a to vše má negativní důsledky na naše fyzické zdraví a obecně kvalitu života.

Myslím, že dnešní generace malých dětí má velmi dobrý základ pro vznik a rozvoj různých psychických poruch, ale hlavně sociální fobie, kdy nejsou správně socializovaní a chybí jim osobní kontakt a interakce. Všechen kontakt a interakce se přenesl do online světa pomocí hovoru a videohovoru. Děti se učí online, nestýkají se se svými vrstevníky. To vše dává velmi silný podklad pro sociální fobii a další psychické a duševní poruchy.

Ty největší problémy nás teprve čekají, toto je jen začátek. Očekávám, že všechna omezení a vše s tím spojené bude mít dlouhotrvající důsledky na zdraví v naši společnosti, které se budou projevovat v následujících měsících až letech.

Jak z toho ven? Jaká jsou Vaše hlavní doporučení pro dnešní dobu?

V první řadě přijmout 100% zodpovědnost za sebe, své zdraví a svůj život. Přestat si hrát na oběť. Stát se tvůrcem svého života. Na místě je rozhodně zbavit se strachu a stresu, který oslabuje náš imunitní systém, oslabuje a vyčerpává naše tělo i mysl, ale také snižuje naše osobní vibrace.

Naše tělo je silné a má obrovskou moc regenerace a uzdravení. Tato schopnost těla sahá až daleko za hranice našeho poznání. Problém je v tom, že často se necháme ovlivňovat falešnými autoritami a medii, které nám jen chtějí prodávat rychlé a snadné řešení.

Mezi má hlavní doporučení patří:

 • Zbavit se strachu a stresu – strach i stres oslabují naše fyzické tělo i imunitu, a tím se snižuje odolnost proti virům a bakteriím. Navíc stres i strach mění naši biochemii v mozku včetně změny hormonální rovnováhy v těle, která přispívá k rozvoji duševních poruch a onemocnění.
 • Trávit více času v přírodě a na sluníčku – vitamín D ze Slunce je nejdůležitější prvek pro naši imunitu, duševní pohodu a celkové zdraví
 • Posílit svůj imunitní systém a kompletně změnit svůj životní styl – důležitá je kvalitní strava, zejména ovoce a zelenina a obecně rostlinná strava. Vyřadit je dobré bílý cukr, bílou mouku a obecně lepek a živočišnou stravu. Dále mít dostatek kvalitního spánku. Zbavit se strachu, stresu a trávit čas v přírodě a na sluníčku. Důležité je mít také dostatek pohybu, správně dýchat, dodržovat pitný režim a mnoho dalšího.
 • Zvyšovat své osobní vibrace – pravidelná meditace, změna životní stylu a návyku, opět trávit více času v přírodě. Zapracovat na sebelásce a vztahu k sobě, otevřít své srdce a dělat to, co nás baví a naplňuje. Jednoduše být šťastní a pěstovat ve svém životě svou vnitřní svobodu, která se pak promítne i do vnějšího světa.
 • Dýchat, dýchat a dýchat – okysličení organismu, těla i mozku je pro nás životně důležité. Pokud nemáme dostatek kyslíku, tak to opět oslabuje náš imunitní systém, způsobuje to změny v hormonální rovnováze a biochemii mozku, která přispívá k rozvoji duševních poruch. Naše tělo pak rychleji stárne a buňky rychleji odumírají. Doporučuji praktikovat každý den tzv. Wim Hofovu metodu.

Vím o Vás, že jste vytvořil model úzkostí. Můžete našim čtenářům přiblížit, z čeho úzkosti pramení a jak se jich zbavit?

Ze své praxe vím, že polovina úspěchu u léčby úzkosti je identifikovat, z čeho má klient strach. Pokud najdeme zdroj strachu a situaci z minulosti, se kterou je tento strach spojený, nebo respektive kde vznikl, tak stačí vytvořit strategii, která – spolu se správnými nástroji – vede k plnému a trvalému uzdravení.

Úzkost není nic jiného než naučená podvědomá reakce našeho organismu skrze limbický otisk na konkrétní situaci, nebo vjem, který je spojený s nějakou situací (událostí) v minulosti. A my už ze své praxe víme, jak tuto reakci změnit až na podvědomé úrovni, a tím změnit limbický otisk a zprávu, kterou mozek (podvědomí) předává buňkám do těla skrze nervový systém. Následně dochází k uzdravení a získání kontroly nad vlastním životem.

Model úzkosti Jiřího Čapovce jsem vytvořil a zpracoval na základě své praxe. Kdy jsem si začal všímat u svých klientů, kteří řešili problémy s úzkostí stejných rysů a velmi podobných scénářů. Začal jsem tyto výsledky analyzovat a došel k zajímavému odhalení: Existují 4 oblasti života (4 kvadranty) se kterými jsou spojeny konkrétní strachy. Každý kvadrant (oblast života) má své specifické řešení a strategii, která vede k trvalému uzdravení. Tento model úzkosti lze aplikovat na 95% populace a u zbylých 5% populace jsou zdroje strachu velmi různorodé a atypické.

Tento můj osobní model úzkosti pomůže identifikovat příčiny – zdroje strachu a následně vytvořit strategii a nalézt řešení na cestu k uzdravení.

Může si člověk vypěstovat odolnost vůči strachu? Dá se pracovat na vlastní odvaze a přestat se života a nejrůznějších věcí bát?

Samozřejmě, že ano. Strach není skutečný a jediné místo, kde může existovat, je v naší mysli, a to z myšlenek na budoucnost. Naše mysl a představivost vytváří negativní očekávání, domněnky, scénáře a nutí nás prožívat emoce strachu z něčeho, co neexistuje, a nikdy existovat nemusí. Z toho plyne jediné: Klíčem k odolnosti vůči strachu je nutné naučit se ovládnout svou mysl, ale také si přestat vytvářet domněnky a negativní očekávání. Nasměrovat svou pozornost jiným směrem. Naučit se zvládat negativní myšlenky a pochopit, že myšlenky nás nedefinují. Každý si může vybrat, jaké myšlenky bude rozvíjet, a naopak, kterým nebude věnovat pozornost (a které pak zmizí). Všichni máme v sobě dva vlky. Jeden je dobrý a druhý zlý. Který vyhraje? Ano, ten, kterého budeš krmit. K tomu může pomoci meditace, nebo všímavost a obecně všechny techniky, zaměřené na přítomný okamžik, ale i vděčnost.

Další důležitou součástí je emoční inteligence. Naučit se pracovat se strachem, pochybnostmi a obecně negativními emocemi. V neposlední řadě je to otázka sebevědomí a sebelásky. Pokud věřím v sebe, ve své dovednosti, ve svou cestu a zároveň věřím ve vesmír (něco vyššího), tak není důvod se bát. Víra v sebe rozpouští všechny strachy a otevírá nám cestu k seberealizaci, hlubokému štěstí a vnitřnímu klidu.

Všechny strachy mají jedno společné: strach z neznáma. Jde o obavy a pochybnosti z toho, co bude. Pokud nevíme, co může nastat v budoucnu, tak si hned ve své mysli vykládáme nejhorší scénáře. To v nás aktivuje hluboce zakořeněné obavy, které jsou kořenem všech ostatních strachů. Proto je dobré se otevřít novým věcem a nebrat život tak vážně. Uvědomit si, že každá překážka, problém a neúspěch nás vedou k (sebe)poznání, získání nových informací a zkušeností, které můžeme využít pro náš osobní růst a následný úspěch. Každý neúspěch vede k ještě většímu úspěchu.

Jde o uvědomění a získání určité perspektivy vnímání reality. Zde může pomoci jednoduchá rovnice života: U + R = V. Událost + reakce = výsledek. Pokud ve svém životě nejsi spokojený se svými výsledky, tak změň své reakce na předchozí události. Pokud budeme žít v přítomnosti tady a teď, můžeme získat větší kontrolu nad svými reakcemi, a tím i tvorbou své vlastní reality a svého života.

Specifickým tématem jsou deprese. Co radíte lidem, kteří jimi trpí?

Problém s depresemi je v tom, že je špatně pochopena a nikde se nemluví o tom, co skutečně tuto duševní poruchu způsobuje a jaké jsou její příčiny. Příčin deprese je mnoho, ale rozhodně mezi nejčastější patří ztráta smyslu života. Pokud nemáme v životě žádný smysl, životní poslání, nebo jsme o něj přišli, tak přichází stagnace a vytváří se prostor pro vznik a rozvoj deprese v našem životě. Deprese je problém toho, že od života nedostáváme to, co chceme. Proto je nutné se v první řádě hluboce zamyslet, co vlastně od života chceme. Je to otázka sebepoznání a poznání sebe, svých vnitřních hodnot, své životní cesty, svého smyslu. Musíme si odpovědět na otázky „Kdo jsem? Kým chci být? Kam chci směřovat?“ Je potřeba být k sobě upřímní. Odpověď se ukrývá uvnitř každého z nás, ale je nutné se propojit se svou intuicí a spojit se svým zdrojem srdcem a tam hledat odpovědi.

Pokud nejsme šťastní v životě a dostaneme se do fáze stagnace, tak vytváříme prostor pro vznik a rozvoj deprese. Většina z nás hledá štěstí ve vnějším světě (peníze, majetek, partner/ka…), ale to vede jen k iluzi pocitu štěstí, který za chvíli vymizí a zase nás naplní vnitřní prázdnota. Štěstí nemůžeme hledat ve vnějším světě. Štěstí se ukrývá v nás samotných, štěstí je stav mysli. Jednoduše začni žít tady a teď, buď vděčný za vše, co je součástí tvého života, a dělej, co tě baví a naplňuje. Jednoduše začni být šťastný a následuj své srdce, a nikoliv svůj rozum.

Mezi mé doporučení pro lidi, kteří trpí depresí určitě patří:

 • Trávit více času v přírodě (chození naboso, meditace, všímavost a další)
 • Stanovit si v životě cíle + strategii k jejich dosažení
 • Najít sám sebe
 • Objevit smysl života a životní poslání
 • Zbavit se stresu (tím je myšleno i odstranění příčin chronického stresu)
 • Pravidelná meditace
 • Hluboké dýchání (Wim Hofova metoda alespoň jednou denně)
 • Změnit svůj životní styl (sportovat; jíst méně, ale kvalitněji; odbourat stres; zlepšit kvalitu spánku a další)
 • Ranní studené sprchy a otužování
 • Změna návyku (nahradit staré nefunkční návyky, které poškozují zdraví a nahradit je návyky s pozitivním přínosem)
 • Naučit se být k sobě autentický (neřešit, co si ostatní o mě budou myslet; říkat a žít život podle sebe; nehledět na to, co nám ukazuje a předkládá společnost, ale žít v souladu se svým srdcem a svými touhami)
 • Změnit své okolí a prostředí ve kterém žijeme (zbavit se negativních lidí, kteří nás shazují, jsou pesimističtí a okrádají nás o energii; místo toho si najít mentory, přátele, kteří nás podpoří, inspirují a motivují ke změně)
 • Žít tady a teď a užívat si plně přítomnost

Web Jiřího Čapovce: https://www.cestarelaxace.cz a https://www.cestazasnem.com

Jiří Hamerský