Mikrobiální – bakteriální lyzáty

cm bakterie 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mikrobiální nebo též bakteriální lyzáty představují specifický druh doplňků stravy na podporu imunity. Můžeme se s nimi setkat v řadě doplňků stravy. Občas ovšem u některých vzbuzují pochybnosti. Když to jsou vlastně bakterie, tak jak mohou podporovat imunitu?

Ano, při jejich přípravě se vychází z bakteriálních buněk. Ovšem jedná se o buňky rozdrcené (rozbité též můžeme říci). Jsou vyrobené z usmrcených a různě opracovaných bakteriálních těl nebo některých jejich částí (bakteriální stěny, organely).  Z nich se získávají neškodné a přečištěné částečky. Ty právě působí na imunitní systém, je to označováno jako takzvané imunomodulace.

Cílem je dosažení optimálního fungování imunitního systému. Odborníci přemýšleli nad tím, jak vlastně mohou bakteriální lyzáty ale působit. Došli k závěru, že ve stěnách bakterií jsou molekuly, které stimulují jak specifickou, tak hlavně nespecifickou imunitu.

Nespecifickou imunitou je míněna naše přirozená, vrozená imunita. Specifická imunita je obvykle zprostředkována T – nebo B-lymfocyty a je to, velmi obecně řečeno, ten druh imunity, kterou imunitní systém získá po kontaktu s cizorodým bakteriálním antigenem. Antigeny jsou látky, které imunitní systém rozpozná a naučí se na ně reagovat. Tedy lidově řečeno: tebe znám, ty jsi nepřítel, hurá na něj! Imunitní systém si tedy už nepřátelský bakteriální antigen zapamatuje, tedy vlastně se na něj adaptuje, takže někdy specifická imunita je označována jako adaptivní.

Zde právě, jak někteří odborníci soudí, mohou rovněž pomoci bakteriální lyzáty, protože jsou schopné navodit tvorbu specifických protilátek proti škodlivým bakteriálním antigenům. Proto jsou vhodným doplňkem léčby v léčbě akutní a chronické bronchitidy, angíny, tonzilitidy, faryngitidy, laryngitidy, rinitidy, sinusitidy a otitidy. Jsou vhodným doplňkem celkové léčby i v případě, že nemocný při léčbě nereaguje na podaná antibiotika nebo antivirotika.

Důležité je zdůraznit, že bakteriální lyzáty nemohou ale v žádném případě nahradit předepsané léky, v první řadě zmíněná antibiotika nebo antivirotika. Bakteriální lyzáty měli vlastně určité předchůdce v takzvaných autovakcínách. Autovakcíny se připravovaly tak, že se nemocným podávaly kolonie inaktivovaných bakteriálních kmenů z vlastních stěrů. Vlastní, trochu záhadný název lyzát, pochází z postupu, kdy při inaktivaci kmenů docházelo vlastně k takzvané lýze neboli rozkladu bakteriálních buněk.

V současnosti se s bakteriálními lyzáty můžete setkat v mnoha různých doplňcích stravy. Jsou ve formě tobolek, tablet nebo také ve formě tablet, které se rozpouštějí v ústech (ty jsou označovány jako žvýkací, byť je v pravém smyslu slova nežvýkáme jako žvýkačku, ale rozpouštíme v ústech jako bonbon).

V popisku přípravku se můžeme i dočíst, z jakých bakteriálních kmenů byly vyrobené. Jedná se o kmeny, které jsou nejvíce zastoupeny v lidské populaci, tedy z hlediska infekčních nemocí. Nejčastěji se jedná o kmeny, původce onemocnění dýchacích cest, například Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis.