Medikamentace

cm rostlina1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Při sledování pořadu s MUDr. Hnízdilem jsem zaznamenal slovo medikamentace. Pojem vychází ze slova medikament a jde o za-léčení zdravotního problému určitým lékem. Jak čas běží a přicházejí další události, téma se tlačí stále více do popředí.

Vzpomněl jsem si na dnes již historický film, jehož děj se odehrával v USA a jehož hlavním tématem byly drogy. Coby hlavní hrdina tu vystupoval nekompromisní a nepodplatitelný policejní agent, jemuž se dařilo odhalovat jeden drogový kartel za druhým. Až do okamžiku, kdy si na něj počíhali, zajali ho, uvěznili a přivázali na lůžko. Zde mu píchali pravidelně do žíly drogu a z něj samotného vypěstovali člověka závislého na droze. Tehdy byla oním filmem popsána tzv. násilná medikamentace.

Ale existuje také tzv. dobrovolná medikamentace a nyní nemám na mysli dobrovolné užívání drog, jak ukáži prostřednictvím modelu vycházejícího z dnešní doby.

Jde o patnáctiletou dívku, kterou rodiče nedovedou usměrnit v jejím chování, dívka si vlastně vynutí na rodičích a lékařce předpis hormonální antikoncepce. V zoufalství a pod tlakem televizní reklamy koupí rodiče této dívce tzv. očkování proti rakovině děložního hrdla a takto připravenu, v iluzi, že pro svou dceru udělali maximum, co mohli, aby ji ochránili před nástrahami tvrdého života, ji do něj vypustí. Dá se předpokládat, že tato dívenka s pocitem, že si může dovolovat, co se jí zachce, okusí i jiné nástrahy. Není pak divu, že má následně ve svých 18 letech například poruchu štítné žlázy; její lékař problém řeší nasazením umělého hormonu a dokonce dívku ujišťuje, že je to věc přechodná a že se vyléčí. Již nemluví o tom, jak. Takže sledovaná dívka je od 15 let medikamentována. Dobrovolně.

Ale uveďme si další příklad. Co takhle preventivní medikamentace?
Opět vytvořím obecný model. Muž ve věku 45 let se dostaví na plánovanou preventivní prohlídku a lékař mu zjistí vysoký tlak krve a vyšší hladinu cholesterolu. Pacient vyslechne varovná slova, dostane recept na lék ke snížení tlaku krve a odbourávání cholesterolu, od sestry dostane letáček na dietu a výstrahu, že kouření škodí zdraví. Má se dostavit na kontrolu za půl roku s tím, že si bude pravidelně chodit pro předpis léků. Co Vám to připomíná? Jde o preventivní medikamentaci?

Zavedený systém funguje perfektně, zaškolený lékař odhalil člověka, který je potenciálním odběratelem medikamentů, a to až do konce života. Zavedená preventivní medikamentace tuto situaci s jistotou zajistí.  Je to přece věcí onoho muže samotného, že kouří, že žije ve stresu, že v práci sedí bez pohybu, že nesportuje, že se nezdravě stravuje… Dostal medikamenty, a tak může v zajetém režimu pokračovat i dál…

Jaký smysl má preventivní prohlídka popsaná v tomto modelu? Komu prospívá? Pacientovi nebo farmaceutické firmě?

Každý si musí odpovědět sám, protože to vidí po svém, ze svého zkušenostního úhlu.

Medikamentace prováděná bez řešení příčiny vede k závislosti na lécích.

Dostávám do poradny množství dotazů, z nichž je zřejmé, že medikamentace funguje docela rutinně v různých úrovních a oborech zdravotní péče. Liší se jen názvem. Nenazývá se medikamentace, nýbrž dokonce léčení. O vyléčení však hovořit nelze. K tomu nemůže dojít, pokud není pojmenována příčina a pokud není následně i odstraněna. Ošetřování pomocí medikamentů totiž jen zamaskuje příznak a vytvoří iluzi pacienta, že je zdráv: Díky lékům může vykonávat dál svou činnost, to je pro něj prioritní. Začne o tom coby o problému přemýšlet teprve v okamžiku, kdy zjistí, že je na svém léku závislý, že mu však přestává fungovat, jak si zvykl, a tak musí dostat další lék a později opět další. Je mu stanovena diagnóza chronické nemoci, jeho životní systémy selhávají.

Tehdy (možná) pochopí, kam jej přivedla medikamentace.

Doporučujeme knihu Sám sobě doktorem.