Máme mít strach z radiace?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jen máloco vyvolává u lidí tak panické reakce a zcela nepřiměřená protiopatření jako strach z radioaktivních látek a ozáření. Dokonce i u nás, na druhé straně zeměkoule, se nyní po jaderných haváriích v Japonsku najdou lidé, kteří se usilovně snaží svému zdraví pomoci různými jódovými preparáty, aniž by tušili, že si mohou uškodit. Proč? Najít na to jednoduchou odpověď nelze, racionální argumenty obvykle selhávají. Přesto – pokusme se vysvětlit problematiku bez přílišných odborných detailů, i když je složitá.

Lidé s oblibou hovoří o “radiaci” a směšují jak ionizující záření, tak radioaktivní látky, které jsou jedním z jeho zdrojů, tak i případně následky ozáření. To není nejšťastnější a vede to k mnoha nedorozuměním a omylům. Proti “radiaci” obecně žádné přípravky neexistují. Požitím speciálních tablet jodidu draselného před expozicí (vystavením působení radioaktivních látek) lze za jistých okolností omezit účinky vdechnutí radioaktivního jódu nebo jeho požití kontaminovanou potravou či vodou. Jiné jódové přípravky nejsou vhodné a účinné. Přesné načasování a dávkování je přitom velmi podstatné, nemá smysl přípravky užívat preventivně nebo dlouhodobě, to naopak může zdraví spíše poškodit!

Radioaktivní látky uniklé z poškozené japonské elektrárny se jistě časem měřitelně projeví po celém světě (tak jako tomu bylo po testech atomových bomb nebo po černobylské havárii), ovšem v takových množstvích, že je bude možné měřit jen velmi citlivými přístroji. Výsledné ozáření, kterému budeme u nás vystaveni, bude jen nepatrným zlomkem ozáření, kterému jsme neustále přirozeně vystavováni v důsledku kosmického záření a přítomnosti radioaktivních látek vyskytujících se běžně v přírodě. Máme se proto bát a měnit svůj život? Omezujete z obavy před ozářením pobyt na horách nebo lety letadlem? Asi ne, protože ani netušíte, že je to spojeno s nějakou “radiací”.

Je známo, že strach může vyvolat i skutečné zdravotní potíže, ale to již v daném kontextu není problematika patřící do ochrany před zářením, ale do ordinace psychologa nebo psychiatra.

RNDr. Salava se řadu let zabýval ochranou před ionizujícím zářením na českém Ministerstvu zdravotnictví a později na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) i jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Nyní se podílí na projektu “US Nuclear Regulatory Commission assistance program for strengthening regulatory control over radiation sources”.