Lorna Byrne pro Celostní medicínu: „Věřte andělům a více se starejte o přírodu. Je to to nejcennější, co máte.“

cm lornabyrne

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Populární irská mystička Lorna Byrne má výjimečnou schopnost vidět anděly a komunikovat s nimi. Ke konci roku Lorna navštívila již poněkolikáté Českou a Slovenskou republiku. O přednáškové turné spojené s vydáním její nové knihy Modlitby od srdce byl velký zájem – všechna její vystoupení v Praze, Brně a Bratislavě byla vyprodaná. Mimořádné poděkování patří panu Janu Mendělovi, který Celostní medicíně zprostředkoval s Lornou krátké interview.

V nabitém programu si Lorna našla čas a Celostní medicíně odpověděla na dvě otázky.

Jak může každý z nás rozvinout vztah se svým andělem? 

„První krok je vůbec si uvědomit, že strážného anděla a duši máte. Duše je velmi důležitá, protože je propojená s vaším tělem a k ní se váže i váš anděl.

Začněte naslouchat, dovolte si vnímat odpovědi svého strážného anděla, a když nějakou dostanete, tak o ní nepochybujte. Víte, my jsme někdy prostě líní a tato lenost nám to celé velmi komplikuje. Lidé nemají rádi, když to říkám, ale tak to je. Když nám náš strážný anděl řekne např. „Vstaň a jdi se podívat za dveře,“ většina z nás si jen odfrkne a řekne si „Ach, k čemu?!“.

Andělé nám neustále našeptávají, ale my je ignorujeme právě kvůli té lenosti a pohodlnosti. A pak to začneme rozebírat „Proč bych se měl dívat za dveře, na co? Nechce se mi vstávat.“ A možná, že za těmi dveřmi skutečně není nic zajímavého, ani to celé neobsahuje žádné poselství, ale to opravdové poselství spočívá v tom, že se skutečně postavíte a uděláte to – že zareagujete.

To, že k nám promlouvá strážný anděl, poznáme tak, že je to vždy první myšlenka, která nás napadne. Cokoliv přijde po ní, už je většinou naše vlastní mysl. Poselství od našeho strážného anděla mohou být někdy i velmi jemná a přehlušená naším hněvem, nenávistí, úzkostí atd. Tyto emoce hlas našeho strážného anděla úplně zastíní.

Musíte být vědomí, že při vás strážný anděl stojí, mít víru a důvěřovat mu. Náš strážný anděl nám často říká „Jdi doprava“, ale všichni ostatní nám radí „Jdi doleva“ a dávají nám přesné argumenty, proč to máme udělat. Takže nakonec jdete doleva a až když už je pozdě, tak si uvědomíte, že jste měli jít celou dobu doprava, protože teď jste ve špatné situaci, nedaří se vám a častokrát to celé nejde ani napravit. Ale vy jste od začátku dostávali zprávu, ať jdete doprava, jen jste ji ignorovali. Takže když už uděláte takovou chybu, tak se třeba štípněte a řekněte si „Příště poslechnu hlas svého strážného anděla a udělám to lépe!“

Lorna Byrne

Lorno, je něco, co byste ráda vzkázala našim čtenářům do roku 2019?

„Starejte se o přírodu. Příroda je velmi vzácná. Je to to nejcennější, co máte. Nejcennější, co má jakákoliv země. Víc vám o tom nesmím říct, jen to, že se o ní opravdu musíte starat. Není to všechno jenom o technologii, hmotných věcech. Jde o zemi, o půdu, o přírodu a udržet je tak čisté a nedotčené, jak jen to jde. Dělejte pro životní prostředí cokoliv, co je ve vašich silách. Vy toho musíte udělat ještě mnohem víc, než dělá vaše vláda, vaše země. Protože to je ta vaše nejcennější investice do budoucnosti.“

Lorno, moc za všechny čtenáře Celostní medicíny děkuji a přeji světlem prozářené dny.

Česká stránka Lorny Byrne: www.andelevmychvlasech.cz                                                                                    

Doporučujeme nabídku knih o duchovních příčinách nemoci.