„Lidé, kteří zažili setkání s mimozemskou inteligencí, to většinou popisují jako pozitivní zkušenost,“ říká Sueneé

Sueneém2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podle Dr. Stevena Greera, autora knihy Unacknowledged (v češtině známé jako Mimozemšťané), dochází ke zvýšenému počtu blízkých setkání mezi lidmi a mimozemšťany přibližně od 2. světové války. Od té doby také lidstvo vlastní technologie, jež by umožnily okamžité zrušení ropy, uhlí, plynu, letecké a automobilové dopravy. Byli bychom schopni snížit míru znečištění ovzduší téměř na nulu a odstranit vysychání půdy. Tyto technologie jsou nám zatajovány a média o všem mlčí, někdy i napomáhají dezinformacím. Mnohé jistě napadne otázka: „Pokud by to byla pravda, bylo by vůbec možné, aby vlády mohly přítomnost mimozemšťanů tak dlouho tajit?“ Dr. Greer na to odpovídá: „Ano, je to možné…!“

Celostní medicíně dnes na otázky k tomuto tématu odpovídá novinář specializující se na exopolitiku (= politika mezi lidmi a mimozemšťany) – Sueneé, který se na překladu a vydání Greerovy knihy podílel.

Mimozemšťané jsou ve většině Hollywoodských filmů vyobrazováni často velmi negativně. Přitom zkušenosti lidí, kteří s nimi měli nějakou formu kontaktu, jsou většinou zcela opačné. Z psychologického hlediska však může být náročné tento zážitek následně zpracovat. Člověk může mít strach kvůli obavám z naprostého zesměšnění o svém prožitku otevřeně hovořit. Mnohdy se razantně změní jeho hodnotový systém. Obvykle se v tom cítí sám. A tak jako je toto téma vytěsněno z mainstreamových médií, bohužel asi těžko někdo s touto zkušeností půjde za klasickým psychologem nebo psychiatrem. Proto mě těší, že u nás i ve světě jsou skupiny a platformy, na které je možné se v případě potřeby obrátit. I o tom je náš dnešní rozhovor se Sueneém.

Kdo je Sueneé? Zakladatel a šéfredaktor zpravodajského serveru Sueneé Universe, překladatel a organizátor konferencí o mimozemském životě (exopolitice), historii a spiritualitě. Řadu informací Sueneé sdílí na svém YouTube kanálu.

Sueneé, jaké může být procento lidí v populaci, kteří zažili setkání s mimozemskými bytostmi nebo jejich loděmi?

V roce 2017 byl proveden celosvětový průzkum na vzorku více jak 6000 respondentů. Z toho 2430 respondentů odpovědělo na otázku: “Věříte, že jste měli blízké setkání s mimozemskou inteligencí?” z celkového počtu 57 % (v USA), 53 % (v Kanadě), 61 % (v Austrálii), 59 % (v Anglii), 67 % (v Německu) jednoznačně Ano.

Jak tyto kontakty působí na psychiku lidí, kteří je prožili? 

Celkem 1534 respondentů bylo ve stejném průzkumu dotazováno: “Jak byste svou zkušenost popsali?” Na to 66 % odpovědělo, že šlo o pozitivní zkušenost, 29 % ji vnímalo jako neutrální a jen 5 % jako negativní. (Průzkum se dále velmi detailně zabýval okolnostmi a psychickým a zdravotním stavem respondentů před a po zážitku. Výsledná zpráva má téměř 1000 stran vědeckých analýz.)

A je možné podle Tebe těmto výpovědím věřit?

Pokud budu vyprávět osobní zážitek o setkání s neznámým fenoménem a budu jediným svědkem události, pak to jistě má jinou váhu, než pokud jde o incident, který vidělo nezávisle na sobě několik lidí. Důvěryhodnost též může zvýšit prostý fakt, že svědkem je osoba, která si díky povolání nemůže dovolit lhát: armádní nebo civilní pilot, vojáci z povolání, policista, nebo člen akademické obce. Jejich dobrá pověst je v takovém případě vystavena velkému tlaku ze strany veřejnosti.

Umím si představit, že většina těch, co podobný zážitek měla, si to kvůli strachu z posměchu nechá pro sebe. Co bys třeba lidem, pro které zpracování kontaktu může být velmi náročné a třeba by to i s někým sdílet chtěli, doporučil? 

Říká se: “Když je nás víc, nebojíme se vlka nic.” Určitě je dobré svůj zážitek sdílet v kruhu podobně dotčených lidí. Zjistíte, že v tom opravdu nejste sami! Lze to udělat i anonymně prostřednictvím naší redakce Sueneé Universe – vaše osobní údaje zachováme v tajnosti. Pokud bude váš příběh dobře popsán, můžeme jej i zveřejnit. Většinou se někdo ozve, že zažil něco podobného.

Občas přijde do redakce email začínající slovy: “Je mi přes 50 let a nikdy předtím jsem neměl(a) odvahu to někomu říci…”

U nás bohužel je zatím velmi málo profesionálních terapeutů, kteří by znali souvislosti s tímto fenoménem. V zahraničí je praxe mnohem dál. V některých případech pomáhá regresní terapie nebo hypnóza. Velmi záleží na práci s psychikou, resp. podvědomím. Pomoci klientovi vybavit si, co se mu stalo. Zda jsou tam i nějaké zasuté vzpomínky, které by a) vyjasnily, zda šlo skutečný zážitek b) zda je příběh celý, nebo zda je nějaká vzpomínka vytěsněná.

Ty sám jsi se vlastně ke zkoumání tohoto jevu dostal jak?

Různé záhady mne fascinovaly už od útlého dětství. Jistě mnozí čtenáři budou znát knihy Ericha von Dänikena (např. Vzpomínky na budoucnost), nebo dokumentární seriál A. C. Clarka (Záhady tohoto a jiných světů), nebo z našich autorů např. Ludvík Souček, Arnošt Vašíček, Ivo Wiesner, Ivan Mackerle… V 90. letech vycházela celá série knih v edici NEJ. Tehdy jsem přečetl skutečně asi metr knih a byl jsem fascinován tím, kolik toho ještě o tomto světě nevíme. Stejně tak mne fascinovala otázka možnosti existence jiných forem (inteligentního) života nejen na Zemi.

Máš přímo svou osobní zkušenost?

Troufám si tvrdit, že jsem s přáteli viděl a zažil pár věcí, které by se daly popsat jako pozorování neznámého vzdušného fenoménu.

Proč nás vlastně mimozemšťané kontaktují přes individuální zkušenosti a prožitky a ne globálně, tak jak vidíme ve filmech?

Pokud bychom byli v USA, často zde zazní otázka: “Proč nepřistanou před Bílým domem?” Odpověď mnohé překvapí: Už se tak téměř stalo v roce 1952, když flotila neznámých objektů přeletěla nad Kapitolem ve Washington D.C. Incident vidělo tisíce lidí a dodnes z něj existují video záznamy. Věc způsobila takový rozruch, že ještě do nedávna to byl jediný incident, ke kterému se veřejně vyjadřovala armáda. Snažili se celou záležitost zlehčovat a nikterak seriózně se tématem pro veřejnost nezabývat, byť v pozadí – v tajných službách z toho byl poprask.

U nás dostávám podobnou otázku: “Proč nepřistanou na Václavském náměstí v Praze?” U nás by možná turisté s nadšením kvitovali, že máme v hlavním městě zdařilou recesistickou atrakci. (Alespoň v prvním momentu by to nejspíše nebral nikdo vážně.)

Tak či tak mám za to, že toto téma je stále velmi společensky citlivé a velmi zásadní. Ani pro jednu ze zúčastněných stran se nejeví výhodné dělat příliš demonstrativní představení. Vyvolává to stále na naší straně velký strach.

Jakou formou může kontakt s bytostmi z jiných planet probíhat?

V padesátých letech americký profesor astronomie s československými kořeny Joseph Allen Hynek sestavil na základě tisíců hlášení od pozorovatelů základní klasifikaci. Nazval je obecně Blízká setkání 1. až 3. druhu:

  1. Sledování jednoho nebo více neznámých létajících objektů.
  2. Sledování neznámých létajících objektů doprovázených fyzikálními efekty – prudká změna teploty, nefunguje elektřina, rušení radiových vln, fenomén chybějícího času.
  3. Přistání neznámého objektu a pozorování živých bytostí.

Následně byla klasifikace rozšířena ještě o:

  1. Případy, kdy byl člověk vzat na palubu lodi.
  2. Případy, kdy lidé vědomě iniciují fyzické blízké setkání s bytostmi z vesmíru podle protokolu CE5.

Co kdyby došlo k otevřenému přímému a nikým nezpochybnitelnému kontaktu s nějakou mimozemskou civilizací? Co by se dělo? Jaký by to mělo dopad na společnost?

V roce 2019 jsme vydali český překlad knihy MIMOZEMŠŤANÉ, jejímž autorem je v originále Dr. Steven M. Greer. Ten zde uvádí, že největším problémem není ani tak samotný fakt, že existují nějaké jiné civilizace – to už věda za posledních 20 let začala akceptovat. Zásadním problémem by se staly otázky:

  1. Jak jste překonali tak obrovskou vzdálenost v časoprostoru až sem?
  2. Jaké používáte technologie pro získávání energie?
  3. Věříte v Boha?
  4. Máte nějaký ekonomický systém, tržní hospodářství a konzumerismus?
  5. Máte také zastupitelskou demokracii a volené politické strany?

Dr. Greer vysvětluje, že již dnešní kvantová fyzika pozvolna objevuje základní principy pro nelineární cestování v čase a prostoru. Též poukazuje na Nikolu Teslu a mnoho dalších, kteří objevili principy volné energie, nebo též energie nulového bodu – bohužel byli umlčeni. Víra nebo přesvědčení o existenci Boha je pak otázkou spíše osobní a v naší společnosti je bohužel někdy zprofanována skrze náboženské skupiny. Přitom i právě kvantová fyzika objevuje, že vše v našem Světě je propojeno v jeden provázaný celek.

Zda by se s mimozemšťany dala hrát hazardní hra jménem ekonomika? Společenství, které dosáhne intelektuálně a technologicky do úrovně, kdy dokáže ohýbat prostor a čas, pak nepotřebuje nakupovat a prodávat, nebo jakkoliv omezovat přirozený tvůrčí potenciál kolektivního vědomí. (Zkuste se zamyslet nad tím, jak nás konzumerismus svazuje…)

Jak by se změnilo vnímání člověka a jak by to ovlivnilo náš osobní a duchovní růst?

Mám za to, že by se především změnil náš hodnotový žebříček. Ostatně tak to i popisují lidé, kteří o sobě tvrdí, že zažili Blízké setkání. V globálním měřítku lze předpokládat, že by bylo ukončeno nesmyslné drancování přírodních zdrojů. Byl by dán prostor využití Energie nulového bodu (Dr. Greer cituje Dr. Harolda Puthoffa, že principy jsou již dávno známé, jen jsou bohužel zamčené v trezoru) a antigravitace.

Cesta k poznání toho, co je nad našimi hlavami a kam nemáme bohužel úplně ve zvyku se dívat, vede skrze poznání sebe sama – ten vesmír v každém z nás. Žijeme zatím ve společnosti, která nás přehlcuje strachem a stresem z nezaplacených složenek a nedostatku základních zdrojů – jídlo, energie… Představme si společnost, ve které vaším limitem je jen vlastní schopnost fantasie v zájmu kolektivního štěstí.

Poslední otázka: Dá se podle Tebe nebo má smysl se na kontakt s mimozemšťany nějak připravit?

Astronaut Dr. Brian O’Leary píše v předmluvě ke knize MIMOZEMŠŤANÉ: Říkají nám více o nás než sami o sobě. Nastavují nám zrcadlo… Mám za to, že bychom se měli více dívat sami do sebe. Podívat se na naše strachy a obavy z neznáma.

Sueneé, moc Ti děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů na Tvojí cestě!

Webová stránka Sueneého: www.suenee.cz

YouTube kanál: www.suenee.cz/video