Leností k chorobě!

cm zena v posteli

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Taky za celý den neuděláte ani o krok navíc? A víte, že si pěkně koledujete? Už čtrnáct dní „pohodlného“ života bez pravidelného pohybu se na vás projeví. Výzkumníci z University of Missouri objevili přímý důkaz na podporu tvrzení Centra pro kontrolu chorob, že redukce každodenní fyzické aktivity je vlastní příčinou vzniku mnoha rizikových faktorů chronických chorob, a to včetně cukrovky a kardiovaskulárních chorob. Výzkumný tým také objevil, že stačí pouze dva týdny snížené fyzické aktivity, aby člověk začal zaznamenávat negativní působení na své zdraví.

Leností k chorobě
„Nízká úroveň každodenní fyzické aktivity neprospívá nejenom vašemu současnému zdravotnímu stavu, ale mohla by být především příčinou vedoucí k vašemu onemocnění,“ řekl Frank Booth, profesor biomedicíny na MU College of Veterinary Medicine. „Naše studie se zaměřila na to, co se stane, když omezíte svou každodenní fyzickou aktivitu. Naše závěry ukazují, že pokud dojde k nedostatečné fyzické zátěži, zvyšuje se riziko vzniku chronického onemocnění.

Jak probíhal pokus
Booth a jeho kolegové z univerzity v Kodani studovali dvě skupiny osob. V první byli účastníci požádáni, aby na tři týdny snížili počet kroků, které udělali za den, a to ze 6 tisíc na 1 400. Místo toho, aby chodili pěšky nebo po schodech, byli účastníci instruováni, aby používali „motorizovaný“ transport, například auto nebo výtah, vždy, když to jen bude možné. Ve druhé skupině, aktivnějších účastníků, kteří dělali v průměru 10 tisíc kroků za den, byli rovněž požádáni, aby na dva týdny snížili svou aktivitu na 1 400 kroků za den. Jen pro představu uvádíme, že počet kroků, které udělá průměrný dospělý Američan za den je asi 7 473, zatím co neaktivní Američané udělají jen asi 2 100 kroků za den. Na konci pokusu byli účastníci obou skupin podrobeni testu glukózové tolerance nebo testu tukové tolerance, případně oběma. Tyto testy měřily, jak rychle je tělo schopné odstranit glukózu nebo tuk z krevního oběhu. Výzkumníci zjistili, že po dvou týdnech bez cvičení, tedy při jakékoliv příliš malé fyzické aktivitě, měli účastníci mnohem vyšší hladinu glukózy a tuku a trvalo jim mnohem delší dobu odstranit tyto látky z krevního oběhu než před tím.

Zase ty schody?! Použití výtahu by mohlo být horší volbou pro vaše tělo. Výzkumníci objevili, že snížení běžné každodenní fyzické aktivity je vlastní příčinou vzniku mnoha rizikových faktorů chronických chorob, včetně cukrovky a kardiovaskulárních problémů. Čím déle trvá tělu odstranit tyto látky z krevního oběhu tím vyšší je pravděpodobnost, že se u osoby vyvine cukrovka nebo další chronická choroba.

„Vždycky jsme si mysleli, že je zdraví prospěšné věnovat se fyzické aktivitě, ale tato studie ukazuje, jak je nebezpečné být neaktivní i jenom pár týdnů,“ řekl Bente Klarlund Pedersen, spoluautor, vedoucí studie, profesor interního lékařství a ředitel Center of Inflammation and Metabolism na univerzitě v Kodani. „Po čtrnácti dnech s nižším počtem kroků se u testovaných osob projevilo hromadění tuku v oblasti břicha, zvýšená hladina krevních tuků, což jsou známky předcházející cukrovce a kardiovaskulárním chorobám.

Pokud si vyberete pasivní způsob přepravy a zdržíte se cvičení, pak riziko rozvoje chronického onemocnění u vás výrazně stoupá.“ „Když doktor říká: choďte a cvičte, neříká pacientům pouze to, že to mají dělat, aby zlepšili své zdraví. Zvýšení počtu kroků za den by mohlo vlastně odvrátit příčiny vzniku chronické choroby,“ řekl Booth. „Když není z krevního oběhu odstraňován nadbytek tuků a cukrů, dostávají se tam, kde je nechceme mít, a způsobí problémy v běžných metabolických dráhách.“

Výzkumníci dále potvrdili i další známou věc, že totiž celková kosterní a svalová hmota v těle s poklesem fyzické aktivity, klesá. Booth říká, že jsou potřeba další studie, které by pomohly odpovědět na více otázek o škodlivém vlivu dlouhodobější fyzické ne-aktivity.