Léčení a duchovní život v pravěku (Jaroslav Doležel)

doležel e1597313167790

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Léčitelství zde bylo odpradávna,“ říká pro Celostní medicínu specialista na pravěké a starověké kultury, vystudovaný archeolog a dnes badatel, překladatel a historik Jaroslav Doležel. K jeho největším profesním vášním patří historie a náboženství starověkého předního Východu, především Sumerů. Náš rozhovor však začíná již dobou pravěku, a neopomíjí také naše území.

Jaroslave, zažívali už pravěcí lidé změněné stavy vědomí? Měli rozvinutou duchovní stránku?

Ano, samozřejmě. Pravěcí lidé, tak jako i dnešní tzv. přírodní národy, mají velmi rozvinutou duchovní stránku života. Přesněji řečeno nerozlišují mezi běžným a duchovním světem, protože i tak obyčejné činnosti jako je stavba domu, pečení chleba, lov nebo těžba pazourku byly nabity duchovním významem a provázely je příslušné rituály. Co se týče změněných stavů vědomí, ty byly přímo jádrem veškeré původní duchovnosti lidstva. Dosahovali jich bubnováním, tancem, půstem, pobytem ve tmě nebo psychoaktivními rostlinami a během nich jim byla odhalována celá kosmologie a fungování vesmíru, což přispívalo k soudržnosti kmene a hlubšímu pochopení role jednotlivce nejen v celé komunitě, ale i v celém vesmíru.

Jak to vypadalo na našem území?

To záleží, v jakém období. Už od nejstarších dob máme důkazy vysoce rozvinuté duchovní kultury. Významný je například hrob šamana z Brna, z Francouzské ulice, který měl u sebe i loutku z mamutí slonoviny ne nepodobnou takové, kterou používají sibiřští šamani při rituálu návratu duše. Později s příchodem zemědělců se na našem území budovaly kruhové stavby, první uměle postavené svatyně, například v Těšeticích na Znojemsku. V nich probíhaly rituály na uctění Bohyně Matky, kterou představovaly četné sošky tzv. Venuší.

S příchodem kovů, jejichž tavba sama byla magickým úkonem, se významně rozšířilo pohřbívání pod mohylami a kult válečníků a hrdinů což dokládají i četné nálezy zbraní v jejich hrobech. V této době se však provozovaly také hrůzostrašné rituály spojené s kanibalismem, jak ukazují nálezy z Cézav u Blučiny na Moravě nebo Velimi u Kolína. Ty mohly být spojené s vírou, že síla snědeného protivníka či předka přejde na člověka.

S dobou železnou je možné spojit tajemnou kamennou formaci známou jako Kounovské řady, která se nachází asi 20 km severně od Rakovníka. Jedná se o řady křemencových balvanů, které mají velmi zajímavý vliv na lidské vědomí a nepochybně disponují léčivými vlastnostmi. Samozřejmě nelze v tomto výčtu opomenout Kelty a jejich druidy. Po nich se zachovala rozsáhlá oppida, například Závist u Prahy, kde se našly také pozůstatky kultovních staveb. Rozvinutý duchovní život měli také Germáni a Slované, kteří přišli po nich. Konec konců slovanské duchovno a tradice v současné době zažívají jistou renesanci a spousta lidí se s nimi ztotožňuje.

Do jaké doby můžeme datovat počátky léčitelství? Jak vypadaly první léčebné praktiky?

Léčitelství zde bylo od pradávna. Každý kmen měl svého léčitele a odborníka na duchovní záležitosti, který uzdravoval lidi, zprostředkovával komunikaci s duchy a vedl přechodové rituály. Často tuto funkci zastávali lidé s výrazným tělesným poškozením nebo vážnou nemocí. Tehdejší léčitelské praktiky zahrnovaly znalost bylin a praktik jako je vysávání nemoci ústy nebo tzv. šamanské cestování a navrácení duše. Úspěšné provádění těchto technik dokládají mnohé zhojené zlomeniny nebo trepanace – otevření lebky.

Zajímavý pohled do léčitelství pradávných lidí nabídla zmrzlá mumie nazvaná Ötzi nalezená v jižním Tyrolsku. Na kůži měl tento muž vytetovány čáry a symboly, které zřejmě nesloužily jako ozdoba těla, ale jako prostředek léčení, protože se nacházely na akupunkturních bodech. Ötzi měl u sebe také váček s léčivou houbou březovníkem a různými bylinami.

Nelze také opomenout navštěvování různých léčivých míst, z nichž v evropském pravěku hrálo nejvýznamnější roli Stonehenge, ke kterému lidé cestovali třeba až z oblasti dnešního Švýcarska. Léčivými místy byly i některé hory nebo prameny, jejichž tradice se dochovala až do novověku.

Když jsem si pročítal Vaše články, tak jako naprostá senzace mi přišlo, že ve Starověku existovaly létající chrámy. Máte pro to nějaké důkazy a můžete blíže popsat o co šlo?

Ty důkazy je nacházejí ve starověkých sumerských mytologických a náboženských textech a také na některých vyobrazeních. Píše se v nich o chrámech, lépe řečeno domech bohů, které sestupují z nebe na zemi nebo vykazují neobvyklé konstrukční vlastnosti, například jsou ze stříbra, zlata a drahokamů. Některé popisy do jisté míry připomínají zážitek pozorování UFO. Obdobné popisy se nachází i v indických textech Mahabharatha a Ramajana, ve kterých se píše o létajících městech nebo palácích bohů nazvaných Vimany. Právě na toto téma bude můj příspěvek na konferenci Sueneé Universe.

Je podle Vás něco, co bychom se od pradávných národů mohli naučit, co jsme jako lidstvo uměli, a už zapomněli? 

Jednoznačně úctě k přírodě. Naši dávní předci vnímali přírodu a její obyvatele jako cítící bytosti, se kterými je možné, a v určitých případech nezbytné, komunikovat. Ztráta tohoto kontaktu s přírodou vede i ke ztrátě kontaktu s vlastní duší a bezohlednosti, a to nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem.

Máte na základě studia historie nějaký osobní odhad toho, co se bude s planetou a námi lidmi dít v nejbližší i vzdálené budoucnosti?

Když se podíváme na osud velkých říši doby bronzové nebo římské říše, můžeme vidět určitou podobnost. Rozhodně svět čeká v dohledné době kolaps zapříčiněný souborem faktorů jako je odlesňování, eroze půdy a nedostatek zdrojů. To povede ke společenské krizi a následné transformaci lidstva a jeho hodnot. Po tomto období temna zpravidla přichází nový pohled na svět, který umožní další vzestup a následnou renesanci. Podobu a rozsah tohoto kolapsu je ale těžké odhadnout a je možné, že některé nepostihne tak silně a některé zcela zničí. Je taky si třeba uvědomit, že odvrácení případného kolapsu není otázkou technologií, jak se nás snaží média a vědci přesvědčit, ale změnou přístupu a vnitřního nastavení. Je tedy na každém z nás, jakou měrou přispěje.

Jaroslav Doležel, Igor Chaun a další řečníci vystoupí na 3. mezinárodní konferenci exopolitiky, historie a spirituality: https://konference.sueneeuniverse.cz/