Léčebný kód – Existuje pouze jeden zdroj nemocí

cm lecebny kod

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když se díváme na dveře, do nichž se chystáme vstoupit, je třeba uvědomit si, jaká cesta nás k nim dovedla. Dovolte nám hned na začátku říct, že dveře, které vidíme před sebou, předvídaly ty nejdůmyslnější vědecké mozky už celá desetiletí a v některých případech dokonce i staletí. Dveře, jimiž se chystáme projít, jsou onou zlatou branou, kterou věda tak dlouho hledá, a to, co je na druhé straně, navždycky změní zdraví celého světa. Tvrdit, že jde o pouhý paradigmatický posun, by bylo příliš skromné.

Já (Ben) jsem tu už vylíčil, jak jsem se vyléčil z Lou Gehrigovy choroby poté, co jsem necelé tři měsíce používal léčebné kódy. Ten program na mě udělal tak velký dojem, že jsem o léčebných kódech a o tom, jak fungují, začal přednášet po celé zemi. Díky tomu jsem se stal jediným lékařem, který vystupoval v oblíbeném filmu The Secret (Tajemství) vydaném na DVD. Mezi věci, o nichž jsem přednášel, patřilo pět epoch léčení, protože to poskytovalo důležité zázemí k pochopení, kam jsme už v dějinách dospěli, a také to vysvětlovalo, proč léčebné kódy nemohly být objeveny dříve.

Pět epoch léčení

Teď tu bude řeč o pěti hlavních epochách. První z nich je spojena s modlitbou. Než člověk poznal a pochopil základní otázky výživy a různých druhů léků, mohl se jenom modlit. Možná vypadá dost divně, že začínáme dějiny medicíny zrovna takhle, ale zamysleme se trochu nad člověkem na samém počátku. Když se lidé necítili dobře, nezbývalo jim nic jiného než požádat o vyléčení bohy. V dějinách se to doslova hemží mnoha různými modlami, náboženskými praktikami a obřady zaměřenými na léčení. V řecké mytologii je Apollón považován za hlavní zdroj léčení a uvádí se, že tyto schopnosti předal svému synu Asklépiovi, jenž zachraňoval lidi před smrtí a některé dokonce oživil. V severním Peru dodnes provádějí léčebné obřady ženy, kterým se říká curanderos. Používají modlitbu a posvátné předměty, očišťují pacientovo tělo svěcenou vodou a vzývají duchovní sílu, ať jim pomůže najít příčinu nemoci a pročistit a uzdravit ji.

I dnes se mnohé kultury, náboženství a jedinci obracejí k Bohu jako k jedinému léčivému zdroji. V průběhu věků někteří lidé věřili, že síla modlitby spočívá v samotném modlení, zatímco jiní byli přesvědčeni, že zdrojem této síly je nadpřirozený zásah jakési vyšší moci. Nedávno jisté vědecké studie naznačily, jak účinná může být modlitba při uzdravování. Dr. Larry Dossey, MD, napsal o síle modlitby při léčení několik knih, například Healing Words: The Power of Prayer in the Practice of Medicine (Léčivá slova: Síla modlitby v lékařské praxi), Miracles of th Mind: Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zázraky mysli: Zkoumání nelokálního vědomí a spirituální léčba) a Reinventing Medicine: Beyond the Mind-Body to a New Era of Healing (Znovuobjevení medicíny: Od těl a mysli do nové éry léčení). Na Duke University (Horrigan, 1999) byl proveden výzkum nazvaný „The Mantra Stude Project“ a vědci zjistili, že pacientům trpícím angínou ohromně prospívá, když přijímají modlitby. Lidé se celé věky modlili, protože věřili v jakousi vyšší sílu. Další teorie říká, že víra je velmi mocný léčitel. Medicína to však nepřijala, a dokonce přímo zavrhla a nazvala to „placebo efekt“. Nicméně účinky jsou velmi reálné a není dobré jejich hodnotu snižovat.

Z fyzického hlediska lidem netrvalo dlouho, než zjistili, že určité listy, větve, kořeny či kůry stromů jsou při léčení velmi cenné. V průběhu dvacátého století to ale v západní civilizaci ztratilo na vážnosti a tyto prostředky se příliš nepoužívaly. Dnes se však opět vracejí. Když jdete ulicemi, vidíte velmi často obchody s bylinkami a zdravou výživou. Pořádáme přednášky po celém světě, a když cestujeme, všude slýcháme, jak se lidé baví o vitamínech, minerálních látkách a bylinné alternativní léčbě. Vzkříšení těchto metod je velmi významné, protože nejde o nějaké nevzdělané burany, ale o sofistikované intelektuály, kteří dospěli v oblasti bylinkářství a zdravé výživy ke stejným závěrům jako ti, jež je před nimi používali celá staletí. V Číně se bylinky používají od nepaměti – tak dlouho, co existují dějinné záznamy.

Ukázka z knihy Léčebný kód.