„Léčebné hladovění resetuje organismus,“ říká RNDr. Jozef Valuch, CSc.

LH012019 scaled e1586409977394

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Příběh začal jeho vlastní rakovinou. Dnes se subjektivně i objektivně cítí v pohodě. Dle jeho slov je rakovinu třeba držet na uzdě životním stylem a nedovolit, aby se znovu projevila. Pan doktor Valuch opakovaně hladověl o vodě více než čtyřicet dní. V Rusku absolvoval postgraduální kurz léčebného hladovění. V roce 2014 založil Školu léčebného hladovění a regenerační diety v Trienčanských Teplicích. Pro nemocné i zdravé (jako prevenci) pořádá čtrnáctidenní kurzy a odborné přednášky.

 Pane doktore, co je to léčebné hladovění?

Hladovanie ako nemedikamentózna liečebná metóda (liečebné hladovanie – LH) je prastará metóda ozdravenia  organizmu resp. zmiernenia príznakov choroby. Iba úplné hladovanie (t. j. hladovanie bez príjmu potravy s neobmedzením pitím čistej vody), našlo uplatnenie v klinickej praxi. Vo svete existuje mnoho klinických zariadení a sanatórií, kde sa uplatňuje táto liečebná metóda  napr.: Nemecko (Buchingerova klinika, Berlinská nemocnica Charite ), Rusko (Moskva, sanatórium Goriačinsk ), súkromné kliniky a sanatória  v Japonsku, USA, Francúzsku….

Jak jste se Vy sám k léčebnému hladovění dostal?

K metóde „Liečebné hladovanie a regeneračná diéta“ (LHRD) som sa dostal ako onkologický pacient (nádor na obličke – Grawitz), v r. 2009 na radu svojho „osvieteného“ ošetrujúceho lekára. Preštudoval som všetky dostupné informácie o tejto metóde (internet, literatúra). Keďže som vyštudovaný biochemik a profesne sa zaoberám toxikológiou na Súdnom lekárstvo v Bratislave, snažím sa porozumieť biochemicko – fyziologickým procesom, ktoré sa spúšťajú v hladujúcom organizme.

Teoreticky vyzbrojený o metodike, po niekoľkých 1-3 dňových hladovaniach na vode, so silným motívom (moja choroba) a s presvedčením správneho rozhodnutia, som v r. 2009 absolvoval svoje prvé 45- dňové liečebné hladovanie (LH) a s následnou 45- dňovou regeneračnou dietou (RD). Počas celej LHRD (ako aj nasledujúcich) mi bolo sledovaných, v týždňových intervaloch  (v  krvi a v moči), množstvo (cca 150) biochemických, hematologických, imunologických a iných parametrov, ktoré sú podkladom pre ďalšie bádanie na tomto „nepreoranom“ poli. V r. 2010 som absolvoval  50- dňové LH.

Treba  pripomenúť, že dĺžka hladovania  závisí od závažnosti ochorenia. Základné hladovanie by malo trvať  10–11 dní, až kým človek nedosiahne  tzv. acidotickú krízu  t.j. stav  (subjektívne aj objektívne merateľný) kedy sa už organizmus  adaptoval na stres  z hladovania  a uviedli sado činnosti adaptačné biochemicko –fyziologické mechanizmy na zvládnutie tohto stavu.

V r.2011, po ďalšom  43- dňovom LH, mi bolo umožnené  v  Moskve stretnúť  sa  s  prof. Maximovom  (lekár, významný bádateľ na poli LHRD)  a  na jeho pozvanie,  v  tom istom roku, som vystúpil  s prednáškou  na  Dietologickom Kongrese v Moskve s medzinárodnou účasťou, kam som bol pozývaný aj v nasledujúcich rokoch. Bola mi poskytnutá základná, oficiálna vedecká literatúra , čo sa týka  výskumu tejto metódy, a jej intereakcie s určitou patológiou, na území bývalého Sovietskeho zväzu, teraz Ruska, od r.1960 dodnes.

V r.2012 som absolvoval postgraduálny kurz tejto liečebnej metódy v Rusku, v Petrohrade. Orientujem sa na ruskú  školu LHRD, ktorá má bohatú históriu a neoceniteľné klinické pozorovania. Svoje teoretické vedomosti si dopĺňam štúdiom z pozorovaní  aj  iných škôl (americká, nemecká…), ktoré bádajú vo väčšej miere na molekulárnej úrovni.

Každoročne (roky  2009-2015)  som absolvoval dlhodobé LH  30-50 dní,  od roku  2016 absolvujem  dvakrát  do roka  11- dňové LH. 36- hodinové hladovanie každý  týždeň je samozrejmosťou. Keďže som sa po absolvovaní LHRD cítil subjektívne neuveriteľne v pohode, a nasvedčovali tomu aj objektívne vyšetrenia, rozhodol som sa  v tejto nastúpenej ceste pokračovať a približovať túto metódu, tak pre laickú (prednášky po Slovensku), ako i odbornú verejnosť  (prednášky, publikácie).

V  roku  2014  sme založili  Školu liečebného hladovania a regeneračnej diety, a odvted organizujeme 14 dňové  kurzy LHRD v Trenč. Tepliciach, ktorých sa zúčastňujú záujemcovia s  rôznymi chorobami, resp. tí uvedomelejší ,aj  z preventívnych dôvodov.

Jaké jsou nejčastější obavy nebo otázky lidí, kteří se na půst připravují?

Pôst je široký pojem, od obmedzenia príjmu kalórií až po obmedzenie príjmu určitých výživových látok. Krajná poloha pôstu je úplné hladovanie, o ktorom sa zhovárame. Počas našej praxe a skúseností  so záujemcami o túto metódu (LH), sa pochopiteľne stretávame s rôznymi otázkami. Predsa je to krok do neznáma pre organizmus neskúseného človeka, nápor na psychiku, a  s tým spojenými možnými somatickými dôsledkami. Našou úlohou je v prípravnej fáze (cca 4 týždne pred LH) účastníkom kurzu pomôcť sa pripraviť po psychickej a fyzickej stránke. Najmä pre začiatočníkov odporúčame účasť na našich kurzoch pod odborným, metodickým vedením a lekárskym dohľadom, s vedomím, že psychika kolektívu má  pozitívny účinok na psychiku  jednotlivca počas LH.

Zvládne půst každý? Je třeba důležitá pevná vůle nebo mentální příprava?

Vo všeobecnosti dobrovoľné krátkodobé hladovanie  (10-21 dní)  by mal zvládnuť každý, komu záleží na svojom zdraví a má silný motív. Metóda LHRD má indikácie a kontraindikácie. V krátkosti by som ich zhrnul – indikácie: choroby vnútorných orgánov a neuro-psychickej sféry, kontraidikácie – liečba hladom sa neodporúča v druhej polovici gravidity a pri všetkých chorobách spojených s nehybnosťou. Samozrejme každú diagnózu treba pred hladovaním konzultovať s lekárom, odborníkom v  tejto metóde. LHDR je nutné previesť pod dohľadom odborníka  tejto metódy, aby sa predišlo resp. zvládli sa určité komplikácie, ktoré môžu nastať.

Jaké jsou hlavní přínosy léčebného hladovění?

Každá indikovaná choroba reaguje na túto liečebnú metódu minimálne v zmiernení príznakov resp. znížením dávok predpísaných liekov. Pri chronických ochoreniach (srdcovocievne choroby, choroby zažívacieho traktu, onkologické choroby, choroby neuro -psychickej sféry, alergie, artritída….), sa po opakovaných kúrach  stav  výrazne zlepšuje, zmierňujú sa  resp. odznejú príznaky.

K čemu v tělu  při léčebném hladovění všemu dochází? Dá se tato metoda chápat jako kompletní restart, obnova a omlazení organismu?

Podľa názoru špecialistov  v oblasti LHRD, biologickou podstatou LH je komplex adaptačných reakcií. Ide o stres terapiu. Hladovanie spôsobuje stres, ten  aktivuje  tzv . sanogenézu, regeneračné a autoregulačné procesy v hladujúcom organizme. Je vedecky dokázané, že LH spôsobuje očistenie organizmu, uvádza do normy fyziologické systémy organizmu, vybudováva rezistentnosť k vonkajším faktorom. Okrem toho zvyšuje efektívnosť používaných liekov  a asimiláciu  výživových látok. S ohľadom na vyššie povedané  možno hovoriť o „reštarte“ resp. „resete“ organizmu .

Co doporučujete praktikovat při samotném hladovění? Jak může vypadat typický léčebný režim?

LH ma svoju metodiku, ktorá sa  roky  vyvíjala  v klinických zariadeniach  a ktorou sa my prísne riadime.

Denný program na naších  kurzoch  LHRD :

7.00-9.00 ranná hygiena, očista hrubého čreva irigátorom

9.00-9.30 stretnutie účastnikov v klubovni, odznejú dojmy, prípadne  ťažkosti, problémy. Určí sa  trasa  turistickej prechádzky (cca 7-10 km.),  návrat  okolo 12.00 h.

12.00-15,00 h osobné  volno, oddych na lôžku

15.30-17.00 h cvičenie (pilates, joga , fit lopta,  kysliková  dráha….)

17.30-18.30 h kúpeľný , relaxačný bazén  (37˚C)

19.00-20.30 vzdelávacia prednáška

21.00 – nočný kľud, oddych  na lôžku

Proč jsou nezbytné klystýry?

Cca od 3.dňa sa štartuje proces lipolýzy (t.j. metabolizmus resp. trávenie tukov). Počas života v dôsledku znečistenia životného prostredia a priemyselne spracovaných  potravín prevažná väčšina toxínov vstupujúcich do nášho organizmu sú lipofilné látky (t.j. sú v tukoch rozpustné). Počas lipolýzy sa uvoľňujú a žlčou odchádzajú do čreva. Keďže nemáme objem na stolicu, aby sme z  tela vypudili túto „toxickú žlč“, musíme si pomôcť a dostať ju z tela za pomoci klistýru (irigátor naplnený cca 1.5 l vlažnej vody). Inak by dochádzalo k autointoxikácií  t.j. spätnej resorpcii  toxínov do organizmu, čo prináša so sebou značný diskomfort.

 

Jak moc je důležitá po půstu tzv. regenerační strava (RD)?

Neoddeliteľnou súčasťou LH je správne prevedenie RD. Podľa mnohých odborníkov je pre úspech celej metódy LHRD  fáza RD dôležitejšia ako fáza samotného liečebného hladovania. Zjednodušene povedané, aký materiál poskytneme organizmu na jeho vybudovanie – regeneráciu, taká bude celá stavba – organizmus. Je nevyhnutné previesť správne RD, a samozrejme, život si zariadiť tak, aby sme sa stali v post regeneračnej fáze užívateľmi zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa nielen správne stravovacie návyky, pohybové aktivity, ale aj dobré sociálne vzťahy. Nebuďte sklamaní, keď sa Vám to nepodarí po prvom LHDR. Keď raz zažijete efekt „resetu“ organizmu, určite to budete chcieť zažiť znovu a znovu, až napokon LHRD zaradíte ako súčasť svojho zdravého životného štýlu.

Otázka, která jistě může čtenáře napadnout – a navíc například ne všichni lékaři mají k půstům příznivý vztah – je tedy podle Vás léčebné hladovění bezpečné?

K téme sa s obľubou vyjadrujú laici, s praktickými skúsenosťami, ale i odborníci vzdelaní v biologických systémoch, bez teoretických vedomosti a praktických skúseností metódy LH. Nahromadené skúsenosti potvrdzujú výraznú terapeutickú efektívnosť LH v celom rade chorôb.

LH je vedecky prebádané, klinicky odskúšané a zdokumentované do tej miery, že sa  jeho aplikácie nemusíme obávať. LH môže byť používané ako alternatíva liečenia a profylaktiky k medikamentóznym metódam liečenia. LH je nešpecifická metóda a má jednu prevyšujúcu vlastnosť: systémové pôsobenie – systémovú odpoveď, čiže hladovanie pôsobí na organizmus ako „systém“ a  organizmus ako „systém“  odpovedá.

Na závěr se ještě zeptám na tolik v této době zmiňovanou imunitu. Takže, co léčebné hladovění a imunita?

Existuje nemálo vedeckých dôkazov,  že počas  a  po hladovaní  sa zvyšuje obranyschopnosť organizmu, čo môžem potvrdiť aj z naších skúsenosti.

Už po dvoch dňoch hladovania sa zvyšuje fagocytárna aktivita leukocytov trojnásobne. Akceleruje sa autofágia  t.j.  vnútrobunečný  „upratovací“   mechanizmus, ktorý nás zbavuje poškodeného, nefunkčného, nepotrebného „materiálu“ v bunkách.

Vo vedeckej literatúre (ruskej aj anglickej) sa odborne rozoberá vplyv pôstu, ktorý bol historicky súčasťou evolúcie ľudstva, s poukázaním na jeho prirodzený liečebný potenciál. Vhodná implementácia pôstu (najlepšie hladovania na vode) do nášho súčasného života predstavuje ohromný potenciál v prevencii a liečbe nielen civilizačných (chronických) ochorení.  Zaradenie 1 -dňového hladovania raz do týždňa a 2-3 dňového hladovania na vode mesačne predstavuje bezpečný limit pre organizmus v domácich podmienkach, kedy netreba robiť ešte klistýry a užitie preháňadla pred 3 dňovým hladovaním je viac menej na zvážení každého odhodlaného. Pri týchto krátkodobých hladovaniach na vode odporúčam aj pitie neochutených bylinkových čajov.

Pane doktore, moc Vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré!

 

Varování: Autor ani redakce neručí za neodborné provádění této metody bez dozoru lékaře, respektive metodika, obeznámených s metodou LHRD!

Webová stránka RNDr.Jozefa Valucha, CSc.:  https://www.liecebnehladovanie.sk