Léčba inkontinence žen

cm naha zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V tomto článku se budu zabývat nejrozšířenější formou inkontinence žen, inkontinencí stresovou a inkontinencí smíšenou. Stresová inkontinence nemá nic společného se stresem psychickým. Jedná se o samovolný únik moči zapříčiněný náhlým zvýšením vnitro-břišního tlaku vyvolaným například zakašláním, kýchnutím, poskokem chůzí ze schodů a podobně. Postupně se frekvence epizod úniku moči stupňuje i při čím dál menším podnětu například i při vstávání ze židle.

Problém stresové inkontinence tkví v postupném ochabnutí pánevních svalů vyvolaném jejich nečinností nebo těhotenstvím a porodem vaginální cestou hlavně větších plodů (nad 4000 gramů), případně více porody.

Pánevní svaly nejsou vidět, a tak se jejich kondici většinou nevěnuje patřičná pozornost. Přitom tato svalová skupina spolu s ostatními svaly hlubokého stabilizačního systému je jednou z nejdůležitějších pro správné držení těla, ladnou chůzi, vliv na bolesti zad v bederní oblasti, pokles orgánů pánve (např. prolaps pochvy, dělohy) a již zmiňovanou inkontinenci.

Každý vidí, jak na tom jsou jeho svaly rukou, nohou a ostatní vnější svaly. Na špatnou kondici pánevních svalů nás většinou upozorní až výše zmiňované problémy. Stav pánevních svalů lze relevantně zjistit pomocí ultrazvukového vyšetření prováděného při zpola naplněném měchýři ve stoje.

Svaly pánevního dna může každá žena zpevnit a udržet v dobré kondici vhodným a správně prováděným cvičením. V dnešní uspěchané době málokterá žena je schopna správně provádět Kegelovy cviky nebo cviky odvozené od metody Ludmily Mojžíšové i pro časovou náročnost cvičení 3x 20 minut denně.

Pro časově nenáročné cvičení (3 minuty každý druhý den) jsem vyvinula metodu zátěžového cvičení se zdravotnickou pomůckou MediLady. Jedná se o výrobek certifikovaný a chráněný průmyslovým vzorem. Lze ho zakoupit u některých lékařů, v lékárnách i na e-shopech firmy VIVANTIS a.s.

Při časově nenáročném cvičení proti zátěži postupně až 500 gramů dochází k intenzivnímu posilování pánevních svalů a samozřejmě i navazujících svalových skupin.

Pokud bych chtěla přiblížit působení cvičení s MediLady k například Kegelovým cvikům na příkladu posilování bicepsu tak v případě Kegelových cviků (a podobných způsobů) je to jako cvičení s prázdnou rukou a cvičení s MediLady je jako cvičení s činkou s postupně se zvyšující váhou. Je zřejmé, které ze cvičení intenzivněji působí na nárůst svalové síly.

MediLady

Propagace a nabídka vložek pro lehkou inkontinenci je věcí byznysu nikoliv zdraví žen. Vložky problém jen konzervují a přispívají ke zhoršování stavu podporou pasivity ženy. Lehká stresová inkontinence je snadno léčitelná cvičením a cvičení má na rozdíl od vložek i výrazný preventivní účinek.

Dalším přínosem cvičení je eliminace nutnosti provádění operativních řešení nebo aspoň jejich omezení na nevyhnutelné případy, kdy stav je už natolik zanedbaný, že operativní řešení je nevyhnutelné jak u prolapsů, tak inkontinence. I v těchto případech se cvičení doporučuje i po provedené operaci, pokud nebrání některé problémy, například záněty.

Jakákoliv metoda, kdy je potřeba vzít do ruky skalpel, přináší jistá zdravotní rizika buď hned při výkonu, nebo v následujícím období. Jsou i případy selhání nebo komplikací v pozdějších letech. U správně prováděného cvičení zdravotní riziko nehrozí, metoda je i ekonomicky přínosná.

Dále Vás varuji před takzvanými „Babskými radami“, například doporučením trénováním přerušovaného močení. Bohužel tyto „rady“ jsou občas otisknuty i v tisku.

Ženy by měly v těchto případech své zdraví vzít do svých rukou a primárně řešit tyto problémy neinvazivní metodou, i když si musí uvědomit, že problém, který si vytvářely dlouhá léta svou nečinností, nelze odstranit cvičením ze dne na den. Je třeba ve cvičení vytrvat, i když se v prvních týdnech bude zdát, že cvičení nemá žádný účinek.

Vůbec nejlepší je preventivní cvičení, při kterém Vás zmiňované problémy nepotkají, nebo Vám mohu garantovat, že až o řadu let později než při pasivním způsobu života. Aktualizovaný soubor odpovědí na dotazy, výsledky testů a nové poznatky jsou v poradně webu www.medipunkt.cz

Závěrem chci konstatovat, že při dnešním způsobu života většiny populace je každá pohybová aktivita pro naše tělo i ducha přínosem. Bohužel v našem zdravotnictví mnohdy opomíjíme snadná a levná řešení. V našem případě se často preferují invazivní řešení před cvičením, prevence je mnohdy opomíjena.

Produkt MediLady pro posílení pánevního dna naleznete v naší nabídce.