Kysličník dusnatý – NO

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V roce 1986 popsali doktoři Robert Furchgott a Louis Ignarr jev, že NO přenáší informace. Je velmi nestabilní a odlišný od ostatních podobných látek. Během deseti sekund se promění na dusičnan a dusitan. Dnes víme, že se NO chová jako informační molekula proti infekčním a nádorovým buňkám, jako regulátor krevního tlaku a krevního toku do jednotlivých orgánů. Je přítomen ve většině živých organizmů. Produkuje ho mnoho různých druhů buněk včetně nervových a mozkových. NO je jednoduchý plyn (pozor, ať si ho nepleteme s oxidem dusným, který známe jako rajský plyn) bez zápachu, známe jej jako znečišťující příměs vzduchu, vzniká spalováním dusíku ve výfukových plynech automobilů. Objev obou doktorů tedy způsobil velkou senzaci.

Ukázalo se, že NO má významný vliv na mnohé orgány a jejich funkce. NO rozšiřuje artérie. Pokud probíhá proces aterosklerózy, ztrácí epitel uvnitř artérií většinu své schopnosti produkovat NO a to je také jeden z důvodů, proč céva ztrácí pružnost a schopnost se roztahovat.

Alfred Nobel objevil dynamit napuštěním nitroglycerinu náchylného k explozi do křemeliny. Vydělal na nitroglycerinu obrovské množství peněz. Když později Nobela trápily silné bolesti hrudníku – dnes bychom to diagnostikovali jako angína pectoris, předepsal mu jeho lékař nitroglycerin. Nobel ho odmítl, protože věděl, že způsobuje bolest hlavy, a vyloučil, že by mu mohl nitroglycerin pomoci od bolesti hrudníku. Dělníci v Nobelových továrnách zřídkakdy trpěli na srdeční infarkty.

Až o 100 let později zjistil doktor Ferid Murad, že nitroglycerin a další sloučeniny, které uvolňují oxid dusnatý, ovlivňují tím roztahování cév.

Alfred Nobel ve své závěti založil Nobelovu cenu, nejcennější uznání pro vědce, umělce a pro světový mír – v kontrastu s využitím dynamitu ve válkách. V roce 1988 byla Nobelova cena za medicínu udělena doktorům Feridu Muradovi, Robertu Furchgottovi a Louisi Ignarrovi, kteří objevili onu mimořádnou úlohu NO v našem těle.

A popišme si další efekty NO:

Bakteriální infekce mohou způsobit život ohrožující septický šok. Bílé krvinky reagují na bakteriální infekci uvolněním velkého množství NO, který rozšiřuje krevní řečiště. Krevní tlak klesne a pacient upadne do šoku. Jako příklad je uváděna příhoda Jima Hensona, který byl jedním z nejznámějších světových loutkářů. V průběhu své aktivní činnosti podcenil bolesti v krku, ta vyústila ve streptokokový bakteriální šok a tento člověk zemřel na selhání orgánů. http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Henson

Když pacienti intenzivně a řízeně inhalují NO, může jim to zachránit život. NO se používá při snižování nebezpečně vysokého tlaku krve v plicích novorozenců.

Bílé krvinky používají NO nejen k eliminaci nosičů infekcí, jakými jsou bakterie, houby a paraziti, ale také k obraně organizmu proti nádorům.

NO sděluje krevnímu řečišti, že se má uvolnit a rozšířit, čímž pomáhá řídit krevní tlak. Stejným způsobem může pomoci odstartovat erekci penisu, protože uvolnění řečiště umožní přítok krve. Tvůrci populární viagry se snažili zesílit právě účinek NO.

Oxid dusnatý, zázračná molekula našeho těla, může však být i dvojsečnou zbraní. Jak bylo popsáno výše, je signální molekulou buněk, mocnou zbraní proti infekcím a nádorovým buňkám, reguluje krevní tlak a přísun krve k různým orgánům těla. Podílí se také na zpomalování hromadění krevních destiček a postupu aterosklerózy. Může však také působit velmi nepříznivě. NO a superoxidové anionty mohou vzniknout při zánětu z peroxynitritových radikálů, které poškozují artérie a mohou být příčinou protržení povlaku vnitřních ploch cév, což vede k srdečním příhodám nebo mozkové mrtvici.

Tento článek věnuji tématu komunikace buněk v těle. Komunikace probíhá podle přírodních zákonů, které se nedají obcházet. Dnes byl popsán vliv nestálého NO, který se během chvilky promění v dusičnan a dusitan, také jsme si popsali, že může být v těle prospěšný, ale i škodlivý.

Tělo vždy tvoří mechanizmus regulace, vždy dovede reagovat na procesy, které by měly tělu ublížit. Tělo má samo-léčivou schopnost. Když se NO změní v radikálovou formu, zvýší se hladina antioxidantů třeba díky některé z forem tokoferolů. Známý je účinek alfa – tokoferolu = vitaminu E. Ale např. gama – tokoferol nebo i gama – tokotrienol snižují í potenciální možnost poškození. Oxid dusičitý může redukovat zpět na NO nebo reakcí s ním vytvořit neškodnou sloučeninu.

Pro prevenci potřebuje tělo celou skupinu vitaminu E, nejen alfa-tokoferol. Vitamin E je skupina osmi sloučenin, které nejlépe fungují pohromadě. Tělo si samo reguluje, kterou formu nejlépe využije. Označení d- znamená, že je přírodní. Označení dl- znamená, že je syntetický.