Kvalitní palivo pro mitochondrie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pro tento článek jsem si vybral málo známé téma, totiž funkce mitochondrií v lidských buňkách a co se odehrává, pokud tyto funkce slábnou.

Mitochondrie

Mitochondrie jsou specializované struktury v každé buňce lidského těla s výjimkou červených krvinek. Mitochondrie obsahují vlastní DNA. Jsou to v podstatě malé, ale výkonné lidské elektrárny buněk, které slouží jako baterie k napájení různých funkcí ve vašem těle. Jsou zodpovědné za 90 % buněčné energie ve formě adenosintrifosfátu (ATP) a za podporu metabolických funkcí. Mitochondrie se nacházejí v různých tkáních v celém těle, a tak rozdílně slouží jinému účelu těchto specifických tkání. Např. mitochondrie v játrech pomáhají převádět amoniak na méně toxickou odpadní látku.

Hlavní funkce mitochondrií

Mezi dvě hlavní funkce mitochondrií patří buněčné dýchání a produkce energie. Tyto dvě funkce jsou hlavním důvodem, proč potřebujete dýchat a jíst. Vaše mitochondrie vyžadují jak kyslík ze vzduchu, tak glukózu a tuk z potravin, aby vytvořily energii ve formě ATP.

Kromě produkce energie a buněčného dýchání hrají mitochondrie roli i v dalších funkcích, včetně homeostázy vápníku, růstu buněk, jejich dělení a hrají také roli v procesu buněčné smrti. Účastní se podpory funkce nervového systému, při výrobě tepla jsou základním buněčným orgánem pro metabolické funkce v Krebsově cyklu a dalších dýchacích cyklech. Jsou při syntéze biomolekul.

Poruchy

Potíže, které souvisejí s poruchou funkce mitochondrií, se mohou objevit již při narození, ale mohou se vyvíjet v každém věku. Mitochondriální onemocnění mohou postihnout kterékoli buňky a kteroukoli část těla včetně buněk srdce, ledvin, jater, slinivky, svalů, mozku, nervů, očí nebo uší. Různé stavy včetně Alzheimerovy choroby, diabetu, svalové dystrofie mohou vést k druhotné poruše mitochondriálních funkcí.

Faktory vedoucí k poškození mitochondrií

Je důležité ukázat na spirálu faktorů, které vedou k poškození mitochondrií. Začněme nedbalou výživou (to jistě nemusím specifikovat), pokračujeme výskytem chronických stresů, které oslabují imunitu, a to vede k opakovaným infekcím různého druhu s nutností podávat antibiotika, což imunitu dále oslabuje a onu spirálu více roztáčí. Toxiny, které na vás působí jak zvenčí, tak zevnitř. Nedostatek kvalitního spánku, bylo by vhodné sem přidat vykřičník. A konečně procesy spojené se stárnutím a akcentací na takzvané předčasného stárnutí…

Tato spirála faktorů vede ke snížení produkce energie a dále i ke zvýšené tvorbě odpadů. Tuto situaci lze srovnat s nekvalitním palivem, kterým doma topíte v kamnech. Narůstá oxidativní stres a žel, snižuje se produkce antioxidantů. Výsledkem popsaných procesů je neefektivní produkce energie, chybný metabolizmus mastných kyselin, pomalé metabolické reakce, poškození bílkovinných řetězců a opět nárůst oxidativního stresu.

A časem tato spirála vede k rozvoji chronické nemoci, je jedno, jaký název ona nemoc má. Lze jmenovat migrenózní bolesti hlavy, kardiovaskulární nemoci, chronický únavový syndrom, fibromyalgie, metabolický syndrom, Alzheimer a Parkinsonovu chorobu, autoimunitní nemoc, autismus,…

Náprava

Jaká je strategie nápravy? Každému je jasné, že to není prioritně o užívání nějakých léků. Symbolicky lze říci, že strategie má začít otáčet spirálou obráceně.

Každý si potřebuje sestavit nutriční plán bohatý na živiny, zajistit si pravidelné cvičení, programovat snižování stresu, vytvářet podmínky pro zlepšování spánku, zařazovat do stravování půsty a používat klíčové živiny, o kterých víme, že podporují funkce mitochondrii: kyselinu alfa-lipoovou, omega 3 EPA, glucosamin, kreatin, quercetin, zelený čaj (epikatechin), L-karnitin a konečně koenzym Q10. Osobně preferuji také resveratrol, kurkumin a přírodní hořčík.

Mitochondrie jsou elektrárny, které pro tělo vyrábějí potřebnou energii, přičemž výkon elektrárny vyžaduje kvalitní palivo. Nelze to ošidit.