Kundaliní: Jsme mladí bohové? 2. část

cm mesic

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co se stane, když do mozku budeme dlouhodobě přivádět větší množství životní energie, než je v kraji zvykem? Staneme se mladými bohy?

Dostat životní energii až do mozku, to je to, oč tu kráčí.

Neustále oživená adžňa čakra nám dává vědět, že bioelektřina stále proudí do dosud spících oblastí. Nejprve vytvoří jakousi energetickou „makovici“ kolem třetího oka, později se rozšíří do celého prostoru za čelem, a když i tam dosáhne dostatečného tlaku, pomalu postupuje k týlu a stoupá celým mozkem k temeni. Tyto změny postupují v řádu měsíců až let a uvádí se, že si tělo i mysl musí na výrazně větší množství životní energie v těle zvykat přibližně sedm až dvanáct let. Nenechejme se tím odradit.

Kdykoli potřebujeme více bioelektrické energie, např. při nemoci, zkoušce na vysoké škole, natáčení videoklipu, před projevem na konferenci či na poradě u šéfa, při hnětení těsta nebo kopání výkopu na hřišti nebo na staveništi, můžeme si ji sami v dostatečném množství a ve vteřině poslat do mozku. Stačí přitom mít rovnou páteř. I když tento proud energie zpočátku ještě není tak silný, jak bychom si možná přáli, bude pokračovat i nadále a bude stále silnější.

Postupně dojde v těle a zejména v mozku ke změnám, které jsou nevratné, a, díky bohu, jednoznačně a výhradně pozitivní. Je to skutečné dobrodiní, které Příroda a/nebo Bůh lidem darovali. Tyto změny nám pomohou uvědomit si, jak vzácná a žádoucí bioenergie je, a jemně, ale důrazně nás přinutí ke každodennímu cvičení na tom, abychom dlouhodobě vytvářeli dostatek životní energie v těle. Rozdíl totiž bude markantní a zřejmý i ignorantovi, kdyby se omylem do tohoto podniku pustil.

Uvádí se, že člověk využívá pouze cca 10 % svého mozku. Kromě pravděpodobného důvodu, že značná část mozku je využita Tichou inteligencí, která se stará o to, aby naše orgány fungovaly tak, jak mají, je dalším důvodem s největší pravděpodobností to, že náš mozek nemá pro další fungování ostatních nervových buněk prostě dostatek energie. A lidský mozek, to je pořádně žíznivý spotřebič.

„U lidí, kteří mají v mozku méně energie, vycházejí reakce hlavně z mozkového kmene a ze středního mozku, tedy ze starých, archaických částí.“ Těmto částem stačí pro fungování jen málo energie a tito lidé pak do značné míry nejsou ve svém jednání vedeni rozumem. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí třeba vidět přenos z poslanecké sněmovny. Na více tito lidé nemají nikoli proto, že by měli nedostatečný IQ, ale zejména proto, že jejich mozek dostává jenom naprosté minimum životní energie.

Naštěstí naprostá většina z nás má dostatek bioelektřiny v mozku alespoň na to, abychom mohli fungovat víceméně jako Homo Sapiens, byť by nám tento lichotivý titul nikdo jiný než my sami nepřiřkl.

A jak to už tak u Gaussovy křivky bývá, těch, kteří mají v mozku nadbytek životní energie a tudíž jim fungují i vyšší řadící stupně, je málo. Jsou předvojem toho, kam za hezkou řádku tisíciletí lidé běžně dostanou?

A teď se dostáváme k jádru problému. Platí-li Darwinova teorie, vysvětlete mi, jak Příroda mohla do lidského těla zabudovat mechanismus spouštění kundaliní a postupné energetizace mozku s příslušnými jevy, o kterých se zmíním níže?! Uvažovala snad Příroda tímto způsobem:

„Tady v tomhle svalu nechám pračlověku schovanou kundaliní a až ho napadne ji probudit (nebo se to stane třeba ve vysokém emočním vypětí, třeba když lovce tygrů honí tygr a lovec přeskočí strž, přes kterou se tygr neodváží, nebo třeba když neduživá babička zvedne jako pírko auto, pod kterým úpí její vnouček, jenž si nešťastnou náhodou skopl hever), tak mu v mozku přichystám nevyužité oblasti, kterých využívá zhruba jeden člověk z miliónu, aby je postupně mohl touto energií probudit a využít…“?

Je možné, že Příroda dokázala předvídat další vývoj lidského mozku a zakódovala ho do svých plánů? Kam až plánovala, že to lidstvo dotáhne? Jaké jsou vůbec hranice lidského mozku? Kam až sahá jeho napojení? Jsme mladí bohové? To mi opravdu vrtá hlavou a když se nad tím zamyslíte, asi to bude vrtat hlavou i vám.

Faktem je, že v lidském mozku jsou skutečně rozsáhlá území, která leží ladem jako pole neorané, a to jenom z jediného důvodu: nemají dostatek životní energie a v naprosté většině se jí nikdy, nikdy nedočkají. Jakmile do nich svou energii přivedeme, začnou se nabíjet bioelektřinou a probouzet. S natlakováním čchi do těchto oblastí se energie dostává dál a dál, až jednoho krásného dne natlakování překročí kritický práh a přetopený kotlík exploduje. Říká se tomu osvícení.

Máme-li osvícení vysvětlit našimi pojmy, dojde k takovému stupni energetizace mozku bioelektřinou, že se mozek energií doslova „zapálí“ a poprvé doopravdy zapne CELÝ mozek, a to napořád. Otevře se poslední (?), korunní čakra. Stejně tak se probudí všechny zbývající meridiány v lidském těle a bohatá čchi jimi neustále cirkuluje (což je taoistický malý a velký nebeský okruh) a vykonává svou záslužnou činnost. Musí to být úžasný zážitek, něco jako vyměnit postarší kyselou manželku za novější model s usměvavou maskou… A ten zážitek vytrvá až do smrti.

A zase se ptám: jak Příroda před milióny lety věděla, že jednoho krásného dne ti divoši zjistí, že lze z energetizovat své mozky a začnou to provádět? Jak to, že je v našem těle zabudován mechanismus, který vede k osvícení a k radikálnímu skoku v evoluci lidského vědomí a možná i dál? KAM dál?

Co tedy probuzená kundaliní, tvořivá energie, dokáže?

Zásadní a pozitivní změnu osobnosti. Regenerovat, transformovat a omlazovat člověka po stránce fyzické i psychické. Zpomalit stárnutí; člověk je tak starý, kolik má zásob životní energie. Dvacetiletý feťák je stařík, sedmdesátiletý taoista nebo jogín je mladík. Vnést do života pocit radosti, vitality a plnosti. Zvýšit tvořivost ve všech oblastech, které dotyčného jedince zajímají a ve kterých se realizuje. Rozšířit vědomí a pozdvihnout ho na vyšší úroveň.

A to vůbec nemluvíme o situaci po osvícení, ale „jen“ po probuzení kundaliní a jejím dlouhodobém přísunu do mozku v dostatečném množství. Což poznáme podle příjemného šumění v uších, které se podobá – jak příhodné pro bioelektřinu – bzučení elektrického ohradníku. Někteří šťastlivci slyší libozvučné ÓM a vidí světla, spoustu světel.

Především však životní energie může se slušným výsledkem opravovat nemoci a vady těla. Neznamená to, že bychom se dokázali vyléčit ze všech nemocí a vad, ale rozdíl k lepšímu určitě poznáme. Metabolismus se zpomaluje. Naše oči se zlepší a začnou zářit, vylepší se pleť, zeštíhlí a pročistí tělo, orgány začnou fungovat tak, jak mají… Budeme se cítit daleko více fit a budeme daleko méně nemocní. Kundaliní nesnáší paběrkování a fušeřinu. Dělá čistou a poctivou práci úplně zadarmo. To jsou věci.

Samozřejmě je dobré tomu všemu napomoci zdravou stravou a detoxikací. A zklidněním, aby kýžené procesy mohly probíhat v pohodě.

Sexuální život je možno provozovat bez omezení a je přínosem; jednou z příčin, proč má hadí síla často pověst nebezpečné energie je to, že hledači nešťastně kombinovali metodu meditace s celibátem. Celibát je obludný omyl. Snad si to i katolická církev někdy uvědomí…

Mnohým lidem se výrazně zkrátí doba, potřebná k osvěžujícímu spánku. U některých se naopak prodlouží, zřejmě kvůli tomu, že bioenergie v jejich tělech má hodně co napravovat.

Centrální kanál je sice hlavním kanálem, kudy životní energie protéká, ale nikoli drahou jedinou. V našem těle je nespočetně meridiánů, kterými protéká teplý proud čchi. Tlak kundaliní pomáhá tyto kanály zprůchodnit, odstranit blokády a stále bohatší a bohatší čchi začíná proudit do dalších a dalších více či méně zanesených a zanedbaných oblastí, naplňovat je svou energií a očišťovat je jako Augiášův chlév, až se nakonec dostane do každičké buňky našeho těla v dostatečném množství. Ví bůh, že je to zapotřebí. Kdo z nás není pouhý člověk?

Při nemoci nebo zranění můžeme pomocí vizualizace distribuovat čchi do těch míst svého těla, kde ji potřebujeme a tak provádět samo-léčení. Na velmi vysoké úrovni energie můžeme podobným způsobem energii přenášet na nemocné osoby a napomáhat jejich uzdravení.

Silně nabité psychogenní mozkové pole s sebou přináší větší charisma, což je jev, který se i v  moderní době nosí a pro který by mnozí vraždili. Co je to za šéfa či za státníka, když nemá charisma? Každá charismatická osoba má silně energizovaný mozek. Ergo, i Adolf Hitler… Bohužel, kundaliní si v tomto nevybírá. Padni komu padni. Zrůda nebo světec, všechno jedno.

Objevují se nové schopnosti, spojené s dychtivou aktivitou čerstvě probuzených, dříve spících oblastí mozku. Nadšené neurony se mohou přetrhnout, že jsme si jich konečně všimli! Naše vnímání je celistvější, dokážeme vidět věci s nadhledem a porozumět řadě jevů pouhým vhledem. Zlepšuje se naše paměť, zjasňuje naše myšlení.

Možná si teď říkáte, ten kecá jako Paroubek. Nekecám. A pokud mi to věříte a říkáte si: to a to a to by se mi hodilo, a tak se zase ptáte: A proč jsme se o tom neučili ve škole? Proč se o tom víc neví a nepíše?

Většina těchto věcí se dříve učila na vyšším stupni zasvěcení různých nauk. Pro svět se objevila až před pár desetiletími, kdy někteří mistři, ať už ze zištných (i Ind je jen člověk a chce být bohatý a zbožňovaný krásnými blondýnkami, které se rády nechají zasvětit, i lingamem), ale většinou nezištných důvodů, tajné věci zveřejnili ve svých spisech, které jsou pomalu překládány i do češtiny. Většina těchto knih propaguje metodu meditace a vizualizace, kde se úspěchu dočkáme až za hezkou řádku let (ačkoli to v těch knihách vyznívá, že to sfouknete za pár večerů), na což většina z nás nemá vzácné komodity, čas a vůli, a prostě to vzdá. Mnozí hledači jsou přelétaví ptáci a seminářoví feťáci, chvilku jedou v tomhle, chvilku v tomhle, a nikdy u ničeho nevydrží tak dlouho, aby se projevily jasné výsledky. Mladí lidé se ožení a vdají a ztratí zájem, střední generace se snaží žonglovat s výchovou dětí, vlastní kariérou a snahou zbohatnout a užít si světa a staří většinou nemají přehled a radši se nacpou svými prášky. New Age je také velký byznys a pravidlo 90:10 tu platí jako všude jinde. Je těžké najít mezi masou shitu, napsanou za pár dní na vyhřáté pláži, opravdové perly. Navíc jsou to většinou knihy a dneska lidé moc nečtou, zejména muži středního věku. Mnoho původních asijských knih je navíc trochu zašifrováno nebo se vznáší vysoko v božských sférách, které ateistického a od přírody právem nedůvěřivého Čecha (který žije mezi Německem a Ruskem) docela odrazují. Dalším důvodem je generalizace; když narazíme na pět slabomyslných knih plných naivní vznešenosti a andělského humanismu, tu šestou ani neotevřeme, přestože by mohla změnit náš svět. Knihy dnes také vycházejí v malých nákladech a tak je lidé, kteří mají přehled, brzy vykoupí a z internetu nevíte, co je dobré a co ne, když knihu nemáte v ruce. A nedělejme si iluze, pokud na sobě někdo chce pracovat, tak si spíš přečte nějakou populární knihu o motivaci, koučování a úspěchu, která má tah na branku, než aby to bral oklikou přes Asii. A naprostou většinu lidí něco takového vůbec nenapadne číst, natož praktikovat. Rodiče na sobě nepracují a nečtou, ve škole do dětí učitelé, kteří zhusta nerozeznají, co je podstatné a co ne, nalévají kvanta informací, které protečou, aniž by dávaly smysl. A máme to.

A hlavně, od vědět k jednat je stejně daleko, jako od nuly k jedničce. Však poznáte sami.

Po otevření třetího oka, oka intuice, se člověk stále více nasměruje do svého nitra, kde jsou věci zajímavější a důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. S přibývající bioenergií v mozku se rozvíjí i vyšší vědomí. Mohou se projevit extatické stavy, můžeme se přivádět do transu a rozšiřovat své vědomí až do alelujá.

O tom si možná povíme zase někdy příště. Hezký den!