Kterou barvou můžeme zmírnit bolest a jak posíliti sebe vstupováním do obrazů (harmonizační obraz uvnitř článku)

cm duha

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Věděli jste, že pacienti v nemocnicích, kteří jsou po operacích a mohou z oken oddělení pozorovat stromy, se uzdravují mnohem rychleji? Vliv toho, jakým prostředím jsme v průběhu dne obklopeni, se se neskutečným způsobem podceňuje. V našem vlastním zájmu by se mělo věnovat pozornost barvám, které máme například ve svém bytě, maximální pozornost. Apropó, máte doma obraz, o kterém můžete říci, že při delším pohledu na něj vás dobíjí a můžete do něj vstupovat jako do příběhu?

Výčet studií zabývajících se vlivem prostředí na chování a myšlení lidí najdete v knize 59 vteřin psychologa Richarda Wisemana. Dnes už víme, že například květiny v pokoji zvyšují kreativitu, a to jak u dospělých, tak u dětí. Z výzkumů vyplývá, že v hlavní roli jsou zde opět barvy (ve zmiňovaných případech konkrétně zelená).

Jak si pomocí barev zlepšit náladu či ulevit od bolesti

Malířka Tara rozebírá léčivou sílu obrazů na začátku právě z hlediska barev: „Z hlediska medicíny a léčení je to velice zajímavé. Barvy jsou tvořené světlem a světlo je energie. Když se díváš na obraz, tak do sebe absorbuješ energii na mnoha úrovních. Nejde jen čistě o barvy, v obrazech je zapsána i nálada umělce, který obraz vytvořil. Obrazy stejně jako lidé mají své aury.“

 

Pro Celostní medicínu vytvořila Tara stručný přehled, jak která barva na člověka působí:

  • Červená – hodně stimulující frekvence; souvisí s vitalitou, fyzickým tělem; dodává odvahu, iniciuje věci
  • Oranžová – rovněž stimuluje; má čistící a aktivační účinky; dodává vitalitu a symbolizuje moudrost
  • Žlutá – barva radosti; podporuje optimismus, spolu s bílou je barvou, která dodává nejvíce světla; má eliminační efekt na játra a střeva (a tím ovlivňuje příznivě i zbytek těla)
  • Zelená – má harmonizační efekt; příznivě ovlivňuje emocionální problémy a srdce; barva přírody
  • Modrá – působí jako anestetikum; přináší ticho, klid, mysli; modrý paprsek je opakem červené: stahuje, zpomaluje, ochlazuje
  • Indigo – opět působí proti bolesti, zklidňuje; působí proti strachu; dokáže rozšířit mysl a dát prostor pro nové myšlenky
  • Fialová – ovlivňuje pozitivně neurózy a nervový systém; nejspirituálnější barva

Tara vysvětluje: „Při nemoci je možné praktikovat terapii vdechování barev. Představuješ si, že do sebe vdechuješ konkrétní barvu nebo barvy. Můžeš se u toho právě dívat na určitý obraz, který vizualizaci usnadňuje.“

Obraz Buddha

Do obrazů můžeme pro vyléčení přímo vstupovat

Jak to funguje? Princip je jednoduchý: Pokud onemocníme, nejdůležitější je přenesení pozornosti od nemoci zpět ke zdraví, tj. lítostivě se neutápět ve špatném; ale svou mysl zaplavit ozdravnými podněty: smíchem, vděčností, čímkoliv krásným – a nejlépe jakoby vstoupit do úplně jiné reality, což právě skrze obrazy jde.

Miroslav Macek, známý svou láskou k umění, kdysi ve svém blogu na Idnes.cz přímo popsal, jak ho jeho tatínek naučil vstupovat do obrazů. Se čtenáři se podělil, jak si na vstupování do obrazů po létech vzpomněl, když ho sklátila nepříjemně prudká viróza: „Naštěstí jsem se včas rozpomněl, že se přece mohu procházet a dobíjet si energii v obrazech: a už jsem se pustil zdravým, svižným krokem březovou alejí náchodského zámku, kterou se světle zelenými jarními lístky, lesklými k prasknutí březovou vodou, a se slunečními skvrnami, tančícími svůj rej v travnaté pěšince, tak nádherně ztvárnil Václav Březina. A když jsem se vydýchal, sedě na břehu rybníka a pozoruje malebnou samotu s červenou střechou mezi olšemi na druhém břehu, jak ji ztvárnil malíř a zpěvák Bedřich Plaške, vrátil jsem se na tento svět osvěžen na těle i na duchu, ba téměř uzdraven.“

Zamilujte si i vy alespoň jeden jakýkoliv obraz

Bývalý politik Macek ještě zdůrazňuje, že není nutné procházet se v obrazech jen klasickými krajinami: „Vždy záleží pouze a jedině na Vaší představivosti, co při putování obrazy uvidíte, koho potkáte, co zažijete…“ Vzpomněl jsem si na jeho slova, když jsem nedávno uviděl obraz dnes několikrát zmiňované malířky Tary, který je součástí tohoto článku. Když jsem se na něj poprvé zadíval, měl jsem dojem, že rovněž vstupuji do jiného, velmi zajímavé prostoru. Tara ke svému obrazu Budha říká: „Působí harmonizačním a velice zklidňujícím dojmem. Hodí se k člověku, který potřebuje zpomalit. Svislé pruhy barev asociují matrix nebo překrývající se vrstvy aury.“

Obraz Buddha již není na prodej – Tara ho čtenářům Celostní medicíny poskytla pro potěchu jako malý dárek. Každý z nás má ale jiný vkus. Pokud jste již dlouho nebyli na žádné výstavě, s chutí se na ni někdy vydejte. Vdechujte do sebe léčivé barvy a vstupujte do obrazů, abyste zahnali své chmury. Opravdu to funguje! Ve velmi bleskovém mini-průzkumu jsem i ve svém okolí našel lidi, kteří se obrazů rádi nechají vtáhnout. Za všechny na závěr Anna Říhová z Kolína: „Když miluješ impresionismus, zadíváš se na obraz a úplně máš pocit, že sedíš například někde v zahradě v Provance. Obrazy jsou úžasné!“

Stránky malířky Tary s jejími obrazy: http://www.dreamingtara.com

Další citované zdroje:

Wiseman, R. (2011): 59 vteřin. Olomouc: Anag.

Macek, M. (2007): O vstupování do obrazů a o tom, co tam lze nalézti. Idnes.cz/Blog