Které hlavní faktory osobnosti ovlivňují, zda máme v životě štěstí, nebo smůlu

cm ctyrlistek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V osobním rozvoji bývá zvykem jít štěstí naproti. Nicméně většina lidí vědomě žádné psychologické techniky nepoužívá – a navzdory tomu někteří z nich mají v životě obrovské štěstí a jiní až nehoráznou smůlu. Psycholog Richard Wiseman provedl rozsáhlý výzkum těchto šťastlivců a smolařů. Zjistil, že šťastní lidé mají zvýšený výskyt některých faktorů našich povah. Schválně: Jak jste na tom vy?

Pěti-faktorový model osobnosti

V rámci studia psychologie se studentům prezentuje spousta modelů osobnosti – ten neslavnější a nejvíce uznávaný je tzv. Big Five (Velká pětka). Pochází ze 70. let a říká, že většina osobnostních rysů může být vymezena právě pěti dimenzemi. Jsou to:

  • Otevřenost
  • Svědomitost
  • Extroverze
  • Přívětivost
  • Neuroticismus

Wiseman v knize Faktor štěstí porovnal osobnosti šťastlivců a smolařů právě na základě těchto pěti hlavních dimenzí. Co z toho vyplývá pro nás?

Disciplína k většímu štěstí většinou nevede

Nic proti disciplíně. Wiseman měl dokonce hypotézu, že právě síla vůle, disciplína a vnitřní odhodlání mohou vést k tomu, že člověk má pak v životě skutečně i více štěstí. Ale z pohledu tohoto faktoru, souhrnně nazývaném Svědomitost, žádné větší rozdíly mezi šťastlivci a smolaři nebyly.

Co bylo ještě překvapivější, na tzv. „šťastné životní náhody“ neměl vliv ani další faktor – Přívětivost. Chcete-li laskavost, vlídnost a ochota pomáhat. To bylo i pro mě trochu překvapení, nicméně výsledky Wisemanova výzkumu hovoří jasně: Šťastlivci mají výrazně vyšší skóre v jiných třech oblastech.

Tři vlastnosti šťastných lidí

Za prvé jsou šťastlivci podle výzkumu mnohem více v kontaktu s druhými lidmi (faktor Extroverze). „Čím více lidí potkají, tím je pravděpodobnější, že narazí na někoho, kdo bude mít pozitivní vliv na jejich život,“ (vysvětluje Wiseman, 2017: 49). V psychologii někdy hovoříme také o tzv. sociálním magnetismu. K některým lidem jsou druzí nevědomky přímo přitahováni. Bylo zjištěno, že šťastlivci se usmívají dvakrát častěji než smolaři a zaujímají vůči smolařům třikrát častěji otevřený postoj.

Za druhé jsou šťastlivci mnohem více v pohodě a uvolnění (mají mnohem menší skóre ve faktoru Neuroticismus). Čím méně křeče a napětí v sobě máme, tím jsme schopni vidět kolem sebe nečekané příležitosti. Smolaři častěji o něco usilují a mají úžeji zaměřenou pozornost. Šťastlivci naproti tomu nemají tolik očekávání, za to si více všímají.

A za třetí měli šťastlivci mnohem vyšší skóre ve faktoru Otevřenost. Šťastlivci často zkouší nové věci a mají rádi změny. „Nebývají svázáni konvencemi a láká je vidina nepředvídatelného,“ (Wiseman, 2017: 66). Je to tak trochu jako ve filmu Yes Man. Otevřít se novým příležitostem může být, jako když odpálíte raketu. Jsme-li naopak uzavření, tak nové možnosti, skvělé pracovní nabídky, inspirativní lidé apod. nemají jak do našeho života vstoupit.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.

Literatura:

Wiseman, Richard (2017): Faktor štěstí. Dobrovský: Praha.