Kouzelný nápoj z kombuchy

cm caj kombucha

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nápoj Kombucha je jedním z mnoha zázraků matičky přírody, který byl dodáván na trh již od roku 1996. Existuje mnoho verzí o původu tohoto nápoje, nicméně velmi známý v široké populaci je nápoj od prof. MUDr. Palisy. Čerpáno z jeho vlastních údajů, pochází tento nápoj z Číny, odkud putoval k ruskému carovi. V Rusku se podrobněji věnovala výzkumu Kombuchy prof. Danielová z Akademie věd v Moskvě. Provedla nejrozsáhlejší vědecké práce, týkající se právě tohoto vzácného nápoje.

Tento nápoj je produkt kultur Kombuchy, kterým se lidově říká houba. Nejedná se o houbu, ale o společenství, symbiozu různých kvasinek a bakterií, jejichž vzájemné soužití je oběma druhům prospěšné, přičemž byly dokázány účinky prospívající našemu zdraví. U kultur jde o společenství kvasinek Schizosaccharomyces a bakterií B.Xylinum, B.Gluconicum Acetobacter ve své základní struktuře. Žijí spolu jako druh a družka. Ke svému růstu a k produkci pro naše zdraví potřebují živný roztok tzv. zákvas, cukr a sypaný čaj. Společně pak vytvoří hmotu pružné konzistence, která někomu může připomínat medúzu.

Tento zhmotněný útvar kvasinek a bakterií produkuje do roztoku látky, které podporují imunitní systém, detoxikují organismus, např. rychleji odbourávají alkohol, podporují bioenergii, produkují vitamíny, kyseliny, enzymy (biologické katalyzátory) a kvasinky rozptýlené v nápoji. Tyto obsahují minerály a stopové prvky: mangan, železo, sodík, hořčík, draslík, měď, vápník, zinek, bor atd.

Nyní blíže k některým vitamínům a prvkům. Nejvíce jsou zastoupeny vitamíny skupiny B:

 • B1 (Thiamin) – nezbytný regulátor biochemické přeměny sacharidů, garant fyziologické funkce nervového systému, tělesné a duševní činnosti.
 • B2 (Riboflavin) – ovlivňuje zpracování zvláště bílkovin ale i tuků a sacharidů, ovlivňuje detoxikační procesy a obnovování kůže a sliznic.
 • B3 – kromě přeměny tuků a uhlovodanů reguluje upotřebení tkáňové bílkoviny a má výrazný vliv na vedení vzruchu v nervové síti.
 • B6 (Pyridoxin) – zasahuje účinně do činnosti nervového systému do krvetvorby a látkové výměny bílkovin.
 • B12 (Kobalamin) – hlavní modulátor krvetvorby, koriguje poškozené funkce nervového systému.
 • Mangan – podílí se na metabolismu sacharidů, cholesterolu. Jeho dostatečné množství v organismu tedy blahodárně působí proti vzniku diabetu a kardiovaskulárních chorob.
 • Železo – podílí se na přenosu kyslíku v buňkách krve a svalu a tudíž i na tvorbě energie.
 • Sodík a draslík – zodpovědní za iontovou a vodní rovnováhu v organismu.
 • Hořčík – důležitá minerální složka kostí, podílí se na metabolismu sacharidů.
 • Vápník – důležitá složka kostí a zubů, podílí se na procesu srážení krve a při svalové kontrakci.
 • Měď a zinek – měď se významným způsobem podílí na antioxidačních procesech v organismu, přispívá k vyzrávání kolagenu a elastinu, potřebná v energetickém metabolismu buňky. Zinek je významný pro růst a reprodukci, nezbytná součást mnoha enzymů, uplatňujících se při stabilizaci DNA a RNA, důležitý pro imunitu.

Kombucha kultura

Z kyselin produkovaných do nápoje nejvýrazněji působí kyselina glukuronová. Má pro lidský, ale i zvířecí a rostlinný organismus nenahraditelný biologický význam. Váže se s toxickými látkami, pomáhá je rozpouštět a vylučovat z těla stolicí a močí, což má velký význam pro detoxikaci organismu. Je též součástí několika významných polysacharidů, např. kyseliny hyaluronové, která tvoří podstatnou část mezi buněčné hmoty v některých tkáních. Kyselina glukuronová vzniká v kvasném procesu z glukózy a adenozintrifosfátu přes řadu chemických přeměn až na tzv. reaktivní formu kyseliny glukuronové. Ta vytváří vazby rozpustné ve vodě a ty pak mohou být vyloučeny močí či stolicí. Je to přírodní unikát, protože jde o látku detoxikační, kterou se uměle pomocí chemie nepodařilo vytvořit. K detoxikačním reakcím dochází především v játrech, nicméně podobných reakcí jsou schopné i ledviny.

Po uvedených údajích je význam nápoje Kombucha pro lidský organismus širokospektrý.

Hlavní podstata účinku tohoto nápoje je příznivé ovlivňování imunity organismu, tudíž zvyšuje odolnost organismu proti chorobám. Vědeckými výzkumy a zkušenostmi byly dokázány pozitivní účinky v regulaci střevní mikroflóry, na kterých se zásadním způsobem podílí kvasinky, detoxikační procesy (očišťování organismu od zplodin látkové výměny a toxických látek – alkohol, nikotin, chemoterapie, dusitany, radioaktivní sloučeniny) ovlivňuje zásadním způsobem kyselina glukuronová. Na harmonizaci a vyváženosti metabolických a buněčných pochodů se podílí vitamíny, enzymy a stopové prvky, jejichž vyvážený obsah příznivě působí na celý organismus – prevence kardiovaskulárních chorob, obezity, rakoviny tlustého střeva, plic a dalších civilizačních chorob. Zanedbatelný není ani antibiotický účinek, především velmi silný antibakteriální a částečně i protivirový účinek.

Kombuchový nápoj nemá žádné vedlejší účinky ani při trvalé konzumaci. Mohou jej pít i diabetici, i přestože je nápoj sladký, příznivým způsobem právě na buněčné úrovni ovlivňuje metabolismus sacharidů, a proto pití tohoto nápoje vede ke stabilizaci hodnot krevního cukru. Nápoj je doporučován nemocným s onkologickým onemocněním, nemocným, kteří podstoupili chemoterapii či radioterapii. Zásadním způsobem se u těchto nemocných zlepší kvalita života, i přestože zřejmě nedojde k úplnému relapsu choroby, subjektivní pocity nemocných budou velmi pozitivní. U těch lidí, kde je stres denní kamarád, platí pití tohoto nápoje dvojnásob.

Pro každého člověka, který si váží svého zdraví, je to účinná doplňková potravina, která spolehlivým aktivováním tělesného imunitního systému přispívá k tomu, že jak zdraví, tak výkonnost a celkový stav organismu se regeneruje a stabilizuje.