Kolostrum – přírodní poklad nabitý bioaktivními látkami, vitamíny, minerály a protilátkami

kozi kolostrum priordni zazrak s mnoha zdravotnimi benefity

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V mnoha doplňcích stravy se můžeme setkat s látkou kolostrum (někdy též colostrum). Oč se jedná. Zjednodušeně řečeno: jedná se vlastně o “první mateřské mléko”, a to jak pro děti, tak pro zvířecí mláďata.

Jak vzniká kolostrum 

Když je dítě v těle matky, důležité látky pro jeho obranyschopnost (někdy označované jako imunoelementy), se do jeho těla dostávají pupečníkovou krví od matky. Když dojde při porodu k přestřižení pupečníkové šňůry, hladina těchto imunoelementů prudce klesá a novorozenec si musí začít vytvářet obranné látky sám. Jejich první zdrojem je právě kolostrum. Kolostrum je tekutina vylučovaná mléčnou žlázou matky do 48 hodin po porodu. Je unikátním zdrojem řady důležitých látek, které potřebuje novorozenec v prvních kritických dnech po porodu.

Kolostrum ovšem příliš mateřské mléko nepřipomíná. V něj se přemění teprve během několika dní. Kolostra v těhotenství se oproti mateřskému mléku tvoří méně, avšak je velice hodnotné. Český název pro kolostrum je mlezivo. Kolostrum ovšem je důležitý zdroj přírodních látek i pro dospělé.

Kolostrum je známé pro své imunomodulační vlastnosti

Obsahuje řadu cenných látek-vitamíny, minerály, stopové prvky, imunoglobuliny, alfa-laktalbumin (má přímé protibakteriální účinky a podporuje regeneraci buněk), interferon, cytokiny, lymfokiny, lysozym, polysacharidy a polypeptidy bohaté na prolin nebo laktoferrin (přirozený imunostimulátor). Nejvýznamnější součástí kolostra jsou imunoglobuliny. Mlezivo v těhotenství se v organismu matky vytváří již okolo 14. týdne. Kolostra v těhotenství se oproti mateřskému mléku tvoří méně, avšak je velice kvalitní. V doplňcích stravy se používá kolostrum kravské nebo kozí.

Je důležité zmínit, že bovinní (kravské) kolostrum obsahuje mnohonásobně více imunoglobulinu IgG než kolostrum lidské. Složení dobytčího a lidského kolostra je z 99% totožné, což je dáno podobností prostředí, ve kterém se dobytek a lidé pohybují. Významná je však kvalita zpracování, protože je nezbytné, aby se při něm zachovaly citlivé látky.

Významnou složkou kolostra je zmíněný glykoprotein (skládá se z aminokyselin a cukerné složky) laktoferin, který posiluje v řetězci imunitních reakcí zásahy proti škodlivým bakteriím, virům, obecně proti vetřelcům. To je jeho hlavní funkce. Zasahuje do regulace růstu a rozlišování určitých buněk imunitního systému tak, aby správně probíhala protizánětlivá aktivita. V mateřském mléce jeho koncentrace klesá.

Laktoferin (z latinského lac – mléko a ferrum-železo) je také nazýván lactotransferrin, protože má schopnost vázat a udržovat stálou a rovnoměrnou hladinu železa v organismu. Tento děj probíhá převážně v tenkém střevě, kde je železo přijímáno z potravy. Tím snižuje hladinu plazmatického železa. Železo vázané na laktoferin nevyvolává na rozdíl od volného železa žádné oxidační poškození struktury nukleových kyselin. Je produkován rovněž neutrofilními leukocyty.

Laktoferin ve střevu má vliv na zastoupení přítomných bakterií. Má příznivý vliv na jejich růst. Tak je schopen výrazným způsobem chránit sliznici střevní před působením nebezpečných choroboplodných bakterií. Využívá se také při léčbě chronické hepatitidy C a při přemnožení Helicobacter pylori.

Ve více laboratorních experimentech bylo prokázáno další působení laktoferinu: má antibakteriální vlastnosti. Působí jak proti jejich růstu (bakteriostatické působení), tak je přímo likviduje (baktericidní působení). Bakteriostatický účinek je způsoben vychytáváním iontů železa, které je důležitým růstovým prvkem bakterií, ze slizničních povrchů. Bakterie tak nemohou růst. Druhým mechanismem účinku je přímé baktericidní působení. Bílkoviny z něj odvozené způsobují přímé poškození bakteriální membrány a uvolnění lipopolysacharidů. Na závěr je možné se ještě zmínit o některých dalších obsažených látkách.

Lysozym (lyzozym) je enzym, který se vyskytuje ve slinách, slzách, vaječném bílku, nosním hlenu, krevní plazmě, granulích neutrofilů a mateřském mléce. Díky schopnosti narušovat bakteriální stěnu má silné antibakteriální účinky.

Prolin patří spolu s se svým posttranslačně tvořeným derivátem hydroxyprolinem mezi iminokyseliny. Lidský organismus jej dokáže syntetizovat. Ve velké míře se (opět spolu s hydroxyprolinem) podílí na stavbě a stabilizaci prostorového uspořádání kolagenu.

Interferony jsou glykoproteiny nespecifické imunity, které působí v obraně proti virovým infekcím, proti tvorbě nádorových klonů a podpoře imunitního systému.

Cytokiny jsou molekuly, které přenáší důležitou informaci mezi buňkami a mají vliv na regulaci růstu, dělení buňky, diferenciaci významně se zúčastní imunitní odpovědi organismu na nebezpečí infekce.