Kineziologie – využívá vlastních ozdravných sil

kineziologie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý problém má někde svůj počátek…..

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Skrze vzpomínky a emoce se snaží najít zdroj nynějšího trápení a zpracovat jej  jednou pro vždy. 

S jakými bloky dokáže pracovat

Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí. A tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit až 75 % mozku. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků.

Jak probíhá terapie

Terapeut nejprve zjistí celkový stav těla podle toho, jak při vyšetření reagují svaly na jemný tlak rukou. Jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením, nebo naopak napnutím svalu. Každý stres, či nemoc se projeví na našich svalech. To ostatně známe všichni a také proto když chceme někomu sdělit zlou zprávu, říkáme sedni si, ať se ti nepodlomí kolena. Negativní emoce zablokují energetické proudění nejdříve v oblasti mozku a tím i v příslušné části těla, kterou tato oblast řídí. Při terapii  „krok za krokem“ nacházíte prvotní příčiny vašich současných problémů. Nejenom, že tuto příčinu naleznete, ale v současně ji v daném okamžiku spolu s terapeutem přenastavíte.

Existují různé jemné techniky, s kterými terapeut pracuje.  Pomocí testování svalů může vyhledat energetické bloky a ty jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce.

Dá se tedy říci, že kineziologie  využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, kterou se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím.

Například v Americe ji od 60. let hradí pojišťovna. Je hrazena také zdravotní pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 i v Maďarsku. Tuto metodu objevil americký chiropraktik George Goodheart v 60. letech minulého století. Ten při své práci zjistil, že stlačováním různých bodů na lidském těle je možno posílit odpovídající svaly. Postupně zmapoval vztah mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí a za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami. Na základě těchto poznatků usoudil, že v těle existují určité energetické kanály, díky nimž existuje vztah mezi tlakovými body, svaly a jednotlivými orgány. Tyto energetické dráhy – meridiány jsou známy a využívány také v akupunktuře nebo akupresuře. Z jeho metody se postupně vyvinuly další kineziologické metody. Jednou z nich je metoda ONE BRAIN (jednotný mozek), která je dnes nejpoužívanější a nejúčinnější.

Jaké problémy lze terapií řešit?

Krizové stavy

 • Stres, napětí a vyčerpání
 • Úzkostné poruchy
 • Pocity deprese
 • Pocit bezvýchodnosti a beznaděje
 • Sebezničující tendence
 • Smrt blízkého

Vztahy

 • Komunikace uvnitř rodiny
 • Partnerské vztahy 
 • Komunikace na pracovišti
 • Konflikty a nedorozumění
 • Přijetí sebe i druhých
 • Mimomanželské vztahy
 • Mezigenerační konflikty
 • Vztahy s bývalými partnery
 • Sourozenecká rivality

Děti

 • Nespavost a potíže s usínáním (noční děsy)
 • Hyperaktivita
 • Úzkosti, strachy
 • Šikana
 • Problematický nástup do školky
 • Vztahy s kamarády
 • Výchova a chování
 • Děti z více manželství
 • Děti bez druhého rodiče
 • Problémy s učením a pamětí
 • Dysgrafie a všechny další dysporuchy
 • Konflikty se spolužáky a učiteli, šikana
 • Strach a stres ze zkoušek
 • Tréma, strach z veřejného projevu
 • Schopnost soustředit se a účinně relaxovat

Velké životní změny

 • Rozvod
 • Rozchod s partnerem
 • Svatba
 • Příprava na porod
 • Následné zpracování zážitku porodu
 • Narození (dalšího) dítěte
 • Adopce
 • Nezaměstnanost
 • Hledání nové práce (i po mateřské)
 • Odchod dospělých dětí

Práce

 • Strach o místo 
 • Jak najít naplňující práci 
 • Finanční tlaky a zadluženost 
 • Sladění rodiny a práce 
 • Vztah podřízeného a nadřízeného
 • Jak zvládat nároky náročné pozice  
 • Hranice mezi prací a osobním životem
 • Motivace k práci
 • Vztahy na pracovišti

Rozvoj osobnosti

 • Nalezení sebeúcty a sebevědomí 
 • Ukotvení sebelásky, sebepřijetí
 • Porozumění, kdo jsem a co je v mém životě důležité 
 • Objevování vlastního potenciálu
 • Být pánem svého života
 • Zpracování osobních i pracovních cílů
 • Vyjasnění osobních hranic
 • Řešení neurotických obtíží, strachu a fobií
 • Závislosti 

Zdroj: https://www.usmevnaterapie.cz/terapie/