Psychospirituální terapie „Klíč k životu“

cm zena usmev1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Klíč k životu je terapie příbuzná regresní terapii či kineziologii. Jedním ze základních kvalit této terapie je, že probíhá jemně a bezpečně. V terapii Klíč k životu je terapeut klientovi průvodcem. Provádí ho a pomáhá mu k vhledu do zvoleného tématu či situace. Klient si sám určuje, jak hluboko chce na tématu pracovat.

Průběh terapie je jemný v tom smyslu, že klient není nucen znovu se dívat do svých konkrétních vzpomínek. Vše probíhá na úrovni intuitivních představ – vizualizací. Klient si za pomocí různých technik obraz k určitému tématu čistí a tím transformuje negativní energii. Transformací si energii odblokuje, tj. uvolní a má možnost ji využít při zpracování tématu ve svém každodenním životě.

Energetické bloky a klíčové body
Klíč k životu je terapie, která umožňuje odblokovat energetické bloky. Ty se vytvářejí potlačením negativních emocí, která jsou spojeny s určitou událostí. Takových emocí potlačíme nesčetně a ukládáme si je do své vnitřní nádoby. Ukládáme si je do naší podvědomé paměti a paměti buněk (těla). Čím starší událost, tím hlouběji jsou uložené. Máme tam vrstvičku na vrstvičce, a čím je jich více, tím komplikovanější máme přístup ke svému vnitřnímu JÁ.

Klíč k životu se umí dostat i k těm nejstarším událostem. Umí se dostat ke klíčovým časovým úsekům v tomto životě, a to i do období porodu, těhotenství a početí. Umí se také dostat k traumatům vzniklých v minulých životech či u našich předků. Navíc se lze jeho prostřednictvím podívat do našich bloků na úrovni ne-pozemské, tj. do bloků, které jsme si sem na Zem přinesli již z Univerza.

Jak probíhá terapie
Nejprve se stanoví téma, které chce klient řešit. Někdy klient přesně určí téma, na které je potřeba k jeho problémům se podívat a někdy téma vyplyne až z krátkého rozhovoru, který probíhá na začátku. Pokud máme téma, pak použijeme svalový test (kineziologická metoda, která se používá ke zjišťování odpovědí). Svalovým testem zjistíme, do kterých časových úseků je potřeba k danému tématu jít a zda je klient připraven k jejich řešení.

Pak se vstupuje do určených klíčových bodů pomocí vizualizace. V obrazech, intuitivních představách klienta (ty jsou velmi individuální) se dané téma čistí pomocí různých technik a tím se téma odblokuje. Klientovi se uvolní emoce s tématem spojené. Dostane vhled a spojí si ho se svým současným životem. Získá energii, kterou v těch určitých časových úsecích ztratil. Pak se klient vrátí zpět do přítomného okamžiku.

Klient získanou energii a vhled může použít ve svém současném životě na řešení tématu. Již ví „o čem to je“ a co v něm mu bránilo reagovat v určitých situacích, tak jak by chtěl. Tímto způsobem může klient s pomocí terapeuta odhazovat vrstvičku po vrstvičce a dostat se blíže a blíže ke svému pravému JÁ.

Co vám nabízím prostřednictvím terapie
Slova vám nenabídnu, ale nabízím vám vhled, prožitek. Možná toho, co ve vás vyvolává pochybnosti či možná toho, co vám překáží v další vaší Cestě. Nebo něčeho jiného. Nabízím, protože prostřednictvím terapie Klíč k životu, mám tu možnost. Tato terapie obchází rozum i ego a umožňuje vám nahlédnout za slova. Nahlédnout do svých bloků, překážek, které si sami dáváte.

Moje zkušenosti s terapií
Klíč k životu je nástroj, který mi pomohl otevřít mé srdce. Pomohl mi vyléčit mé bolístky natolik, že se své srdce otevřít nebojím. Pomohl mi z psychospirituální krize, z psychického a fyzického vyčerpání, ze zmatku z nabízených duchovních cest, z pochyb o sobě samé, z únavy od života. Pomohl mi najít svou vlastní, individuální cestu. Pomohl mi najít své poslání a oprostit se od nadvlády ega (ego samozřejmě mám, ale už mi nevládne), pomohl mi rozvinout intuici a vnímání svého duchovního vedení, intuice. Teď již následuji svou intuici a nespoléhám se na žádného guru. Intuice mě radí kudy na cestě jít a zůstat ve svém středu a nenechat se svést z mé cesty. Jen já, resp. má intuice ví, kudy jít. Žádný guru, žádná kniha vám to neřekne. Z knih a od guru si můžete odnést to své, co potřebujete a jít zase dál.

Při terapii probíhá mnoho rovin. Mimo slov se při práci často uvolňují emoce s traumatem spojené. Klient často cítí příval energie. Může cítit bloky, jak se uvolňují na těle a další jevy. Vše je individuální a záleží na konkrétním člověku a konkrétním tématu. Terapeut je klientovi průvodcem. Naslouchá své intuici, využívá své zkušenosti a ctí etický kodex poradce systému Klíč k životu. Terapeut je především človíček s otevřeným srdcem. Naslouchá a chápe. Respektuje klienta. Nekritizuje, neodsuzuje, nevnucuje. Motivuje.