Kdo se schovává za povinné očkování?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nepovolená reklama na očkovací vakcíny je nezákonná – kdo se tedy schovává za PR agenturu? Tiskovou konferenci k povinnému očkování pořádá zaměstnanec PR agentury, který pracuje pro farmaceutického obra GlaxoSmithKline. Shoda náhod? Zástupci občanského sdružení ROZALIO nebyli na TK vpuštěni.

Dnes, ve čtvrtek 22. 9. v 10 hodin se koná tisková konference na téma „Jakou cestou se ubírá povinné očkování?“. Hostitelem není žádná lékařská společnost. Není jím ani ROZALIO občanské sdružení, které se tomuto tématu dlouhodobě věnuje, nýbrž – světe div se – PR agentura Ami Communications a její zaměstnanec pan David Vondruška. Našim zástupcům byl odmítnut přístup.

Že by se PR agentura natolik zajímala o tuto tématiku? Ale kdež. Pan David Vondruška je totiž pravidelně podepsán pod tiskovými zprávami farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline. A ta ze zákona nesmí propagovat jiné než volně prodejné léky (více informací naleznete například zde: www.leky.sukl.cz/encyklopedie/je-povolena-reklama-na-leky), což vakcíny pro povinné očkování opravdu nejsou.

Je nabíledni, že PR agentura Ami Communications tuto tiskovou konferenci nesvolává sama pro sebe. Stockholmská charta, etický kodex pro PR agentury ratifikovaný i agenturou Ami Communications, mimo jiné praví: „PR agentura nesmí cílové skupině vědomě poskytovat zavádějící informace, ať už jde o faktické údaje, nebo o zájmy klienta, jehož reprezentuje. Agentury se musí maximálně snažit poskytovat přesné a úplné informace.“ O naplnění tohoto článku Charty lze evidentně pochybovat. Nebylo by konec konců poprvé, kdyby tato agentura musela vysvětlovat své počínání před Etickou a smírčí komisí Asociace PR agentur.

Na první pohled nezávislí odborníci, kteří se k tématu povinného očkování budou vyjadřovat, se po bližším zapátrání na internetu tak nezávislí být nezdají. MUDr. H. Cabrnochová, doc. MUDr. R. Chlíbek, doc. MUDr. I. Novák – včetně Prof. MUDr. R. Prymuly, který ji zaštítil, jsou nejspíš spolupracovníci farmaceutické společnosti GSK. MUDr. Prymula je podle časopisu Instinkt placeným členem odborného grémia. Zvláště MUDr. Cabrnochová jednostranně propaguje vakcíny této společnosti, naopak případné nežádoucí účinky nezmiňuje a ve svých materiálech někdy uvádí i klamavé údaje (např. že očkování proti rakovině děložního čípku má 100% účinnost, viz. www.cabrnochova.cz/media/070303kpp.pdf). Někteří nezávislí experti podali kvůli této akci podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, neboť podle nich se jedná o zákonem zakázanou skrytou reklamu výrobce vakcín.

Občanské sdružení ROZALIO, které se dlouhodobě zabývá tématem povinného očkování, vždy vystupuje svým jménem a zcela transparentně. Vyzývá tímto PR agenturu Ami Communications a skutečného pořadatele této tiskové konference – ať už je to společnost GlaxoSmithKline nebo kdokoli jiný, aby se v zájmu seriózní a slušné diskuse chovali stejně.

ROZALIO je občanské sdružení rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.