„Kdo nemá rozvinuté energetické centrum v hrudi, nikdy nepochopí, co je skutečná láska,“ říká Petr Chobot. Podle něj je naše civilizace v naprostém ohrožení

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Petr Chobot tvrdí, že lze odstranit jakýkoliv problém, ať už vám říká kdokoliv cokoliv: „Vyléčit jde za správných podmínek vše“. Jak píše na svých webových stránkách, přenos velkého množství léčivé energie se učil od nejúspěšnějších léčitelů na Filipínách a v Brazílii a v posledních 18 letech především u andských a amazonských šamanů. Jako biolog je také aktivně činný v úsilí o zachování původního čistého prostředí Amazonie a několikrát do roka pořádá do Peru expedice. V České republice vede již více než 15 let semináře a léčebné meditace pro veřejnost – po jedné z nich jsme Petra Chobota požádali o rozhovor.

Pane Chobote, jak může podle vás pracovat každý sám na sobě?

„Myslím si, že je dobré soustředit se na staré původní techniky – na starou jógu nebo šamanské techniky. Andské techniky, se kterými pracuji já, jsou velice jednoduché a v tomto směru se mi zdají naprosto ideální, protože se dají dobře použít i doma v soukromí. Spočívají v tom, že se energetická centra (v józe známá jako tzv. čakry – pozn. red.) nabíjejí energií. Člověk se může zaměřit na léčení, čištění biopole a podvědomí nebo – pokud chce – tak i na rozvoj schopností, například jasnovidných.“

Někdo by mohl namítnout – a setkal jsem se opakovaně s tímto názorem – že touha po schopnostech může člověka z pravé cesty někdy i svést…

„To je přesně ten příklad, kdy člověku, který nemá dostatečně aktivní střed hrudi nebo centra v lebce, nelze tyto věci v podstatě vysvětlit. Pokud někdo nemá dostatečně aktivní střed lebky, temeno lebky, tak nikdy nepochopí, co je to Bůh. I když může přečíst stovky knih o absolutnu, o Bohu, tak nemá šanci nikdy tento pojem – jeho hloubku a jeho skutečný význam – pochopit.

Co se týče rozvoje schopností: Bez aktivace energetických center není člověk schopen myslet. Přesněji řečeno: myslí velmi povrchovým způsobem. Nejdůležitější schopnost, i pohledem andských šamanů, je právě schopnost hluboce a jasně myslet, což má na této planetě rozvinuté jen naprosté promile lidí. Stejně tak si člověk musí rozvinout svou intuici. Navíc ty nějaké tzv. speciální schopnosti dokáže v sobě probudit stejně jen ten, komu je to kosmem jakoby umožněno. Pokud člověk například nemá dostatečně rozvinuté centrum v hrudi, nikdy si ve skutečnosti nedokáže rozvinout schopnost mimo-smyslově vnímat. Z mého úhlu pohledu je tedy naprosto nutné svoje schopnosti rozvíjet, a to především schopnost soucítit a schopnost myslet.“

Mluvíte o empatii a soucítění – jak může podle vás být každý lepším člověkem?

„Základ je opravdu pracovat s energetickými centry. Protože když člověk nemá dostatečně rozvinuté centrum v hrudi, nikdy nepochopí, co je to skutečná láska nebo empatie. I z hlediska andských šamanů je aktivace energetických center opravdu klíčová. Samozřejmě je třeba odstraňovat těžkou energii, kódy, programy, a k tomu zase slouží určitá cvičení. Zajímavé je, že například schopnost milovat nebo schopnost soucítit není z hlediska andských šamanů něco samozřejmého. Je třeba ji rozvinout. Lidé běžně hovoří o lásce a o soucitu, přitom tyto kvality v sobě vůbec rozvinuté nemají.“

Sám se nepovažujete ani za esoterika, ani za duchovního člověka. Kdysi jste říkal, že na této planetě existuje celá řada škodlivých či zavádějících metod. Můžete nějaké jmenovat? Nějaký přežitek nebo zbytečnou věc?

„Já za zbytečnou věc a přežitek pokládám celou esoteriku. A co lze považovat za naprosto zavádějící, tak je každé náboženství. Naprosto každé, bez výjimky. To považuji za nejbrutálnější manipulaci lidským vědomím. Je zneužíván pojem Bůh a zaměňován za nějakou bytost, která navíc něco chce, požaduje, nebo dokonce něco prohlašuje. Člověk, který má dostatečně aktivní svá energetická centra a vyčištěné biopole, je naštěstí k této manipulaci zcela imunní.“

Ještě se zeptám, zda nehrozí u této práce s energetickými centry nějaká nebezpečí?

„Na světě existuje obrovské množství různých technik a samozřejmě mi nejsou všechny známy. Andské techniky však považuji za zcela bezpečné.“

Petr Chobot

Je o vás také známo, že již od dětství jste míval spontánně jasnovidné a mimo-smyslové stavy vědomí. A také, že pro vás byla odmalička samozřejmostí přítomnost mimozemských civilizací na této planetě. Dočkáme se, podle vás, s mimozemšťany i zcela veřejného kontaktu? Mám na mysli úplné odtajnění, například přímý přenos v televizi…

„Tady je otázka, jestli přežijeme příštích několik let. Tato civilizace je v naprostém ohrožení a spíše bychom se měli ptát, jestli přežijeme příštích několik let. Jestli se dočkáme nějakého kontaktu, tak za současného stavu si myslím, že bytosti, které operují kolem této planety, nemají sebemenší zájem se s námi kontaktovat.

Například andští šamani se v kontaktu s mimozemšťany pochopitelně nacházejí. Umožňuje to jejich stav vědomí (aby s těmi bytostmi měli vůbec o čem komunikovat). Současný stav vědomí lidí to neumožňuje.“

Myslíte, že kdyby došlo na nejhorší, že nám mimozemské civilizace pomohou?

„Nebudou nám pomáhat. Protože teď se jedná o to, jestli my tou zkouškou projdeme, nebo ne. Protože pokud jí neprojdeme, tak tato civilizace zkolabuje a vlastně se vrátíme jakoby do starověku, a to znamená, že se nerozšíříme do okolního vesmíru. Tyto bytosti si nepřejí, aby se do okolního vesmíru rozšířila forma, která by byla takto potenciálně nebezpečná. Takže od mimozemšťanů určitě pomoc nelze očekávat.“

Po skončení léčebné meditace jste hodně mluvil i o současné situaci v Evropě. O tom, že je důležité, nenechat se manipulovat politiky a médii. Můžete v krátkosti ještě svůj postoj k současnému dění a uprchlíkům přiblížit čtenářům Celostní medicíny?

„Hlavně chci říci, že v Evropě žádní skuteční uprchlíci nejsou – to, co tu máme, je dobře organizovaná invazivní armáda. Uprchlíci se sem nemají šanci dostat – ti umírají v Africe, stejně jako na Blízkém východě a bez jakékoliv pomoci. Lidé, kteří sem proudí, to jsou vojáci bez uniforem a je to perfektně organizováno. Jenom v Turecku na tom pracují desítky tisíc lidí jak z tajných služeb, tak ze sféry organizovaného zločinu. Stejně tak je tomu v Africe, kde jsou speciální nadace. Nejen islamistické, nestojí za tím jenom Saudové, ale i další velice temné síly, takže uprchlíci bohužel vůbec nemají šanci se do Evropy dostat. Do Evropy proudí jenom vojáci v civilu.“

Pane Chobote, děkuji Vám za rozhovor.

Autor ani redakce CM nenesou jakoukoliv odpovědnost za případnou účast kohokoliv na akcích P.CH.

Podívejte se na webové stránky Petra Chobota.